W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybory 2020

 

 

D​​​opisałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r. i chcę wziąć udział w wyborach 28 czerwca 2020 r.

W Niemczech w wyborach 28 czerwca 2020 r. będzie można oddać głos tylko korespondencyjnie.

Osoby, które zgłosiły się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r. i chcą głosować w wyborach 28 czerwca 2020 r. muszą zgłosić chęć udziału w wyborach korespondencyjnych do 16 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia można dokonać samodzielnie – przez system www.ewybory.msz.gov.pl (funkcja: zmień sposób głosowania), za pośrednictwem formularza chęci głosowania korespondencyjnego lub inną dostępną drogą – u właściwego konsula na terenie Niemiec, tj. Konsula RP w Berlinie, Hamburgu, Kolonii lub Monachium. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Osoby, które nie dokonają zgłoszenia, bądź dokonają go po dniu 16 czerwca 2020 r., nie będą mogły wziąć udziału w wyborach przeprowadzonych w Niemczech i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy.

Nie dopisywałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r., a chcę zagłosować w wyborach 28 czerwca 2020 r. 

W Niemczech w wyborach 28 czerwca 2020 r. będzie można oddać głos tylko korespondencyjnie.

Osoby, które nie zgłosiły się wcześniej do spisu wyborców, muszą zgłosić się do spisu wyborców do 15 czerwca 2020 r., do godz. 24:00, do właściwego konsula ze względu na miejsce swojego pobytu w Niemczech, tj. Konsula RP w Berlinie, Hamburgu, Kolonii lub Monachium. Zgłoszenie będzie ważne również na ew. II turę wyborów.

Nie dopisywałam/-em się do spisu wyborców na wybory 28 czerwca 2020 r. (I turę), ale chcę zagłosować w II turze wyborów 12 lipca 2020 r. 

Ewentualna II tura wyborów Prezydenta RP odbędzie się w niedzielę, 12 lipca 2020 r. W Niemczech głosowanie w II turze wyborów odbędzie się tylko w formie korespondencyjnej. Osoby zapisane do spisu wyborców utworzonego przez Konsula RP jeszcze przed I turą wyborów Prezydenta RP nie muszą zapisywać się ponownie – są już ujęte w spisie wyborców konsula;

Rejestracja nowych wniosków o dopisanie do spisu wyborców na II turę głosowania przez system E-WYBORY zostanie uruchomiona 29 czerwca 2020 r., o godz. 00:00. Potrwa ona tylko 24 h (czyli do 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59).

Dopisałam/-em się do spisu wyborców i wyraziłam/-em chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach 28 czerwca 2020 r. Czy jest możliwość, żeby w ewentualnej II turze zagłosować gdzieś indziej?

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula i zmienia miejsce pobytu przed drugą turą wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. O takie zaświadczenie można wystąpić dzień po pierwszej turze wyborów.

WAŻNE! Zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. Konsul wysyła pakiety wyborcze najpóźniej 6 dni przed drugą turą wyborów, tj. 6 lipca 2020 r.

Wniosek o zaświadczenie musi zostać złożony pisemnie. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie właściwego urzędu. W przypadku korzystania z korespondencji e-mail wpisz w tytule wiadomości „Zaświadczenie o prawie do głosowania - II tura”  i podaj swoje dane. 

Zaświadczenie odbiera się osobiście, za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Jeżeli wnioskuje się o wysłanie zaświadczenia pocztą, to trzeba napisać to we wniosku i podać adres do wysyłki.

Z zaświadczeniem można głosować w dniu wyborów w dowolnej komisji, która umożliwia osobiste oddanie głosu (czyli np. w Polsce).

Kiedy trafi do mnie pakiet wyborczy? Czy mogę odebrać/oddać pakiet wyborczy osobiście?

Pakiety wyborcze zostaną wysłane przez konsulów w Niemczech najpóźniej 6 dni przed dniem głosowania (tj. najpóźniej 22 czerwca 2020 r. – I tura głosowania; i 6 lipca 2020 r. – w przypadku ponownego głosowania, czyli tzw. II tury).

W związku z ograniczeniami i zakazami związanymi z pandemią SARS-CoV-2, pakiety wyborcze nie mogą być odebrane od konsula osobiście.

WAŻNE! Pakiet wyborczy zostanie wysłany za pośrednictwem poczty (przesyłką nierejestrowaną), na adres podany w zgłoszeniu do spisu wyborców. Należy się upewnić, że nazwisko wyborcy znajduje się na skrzynce pocztowej.

W związku z ograniczeniami i zakazami związanymi z pandemią SARS-CoV-2, wyborca nie może oddać pakietu wyborczego osobiście do urzędu konsularnego lub w dniu głosowania bezpośrednio do obwodowej komisji wyborczej.

WAŻNE! Pakiet wyborczy musi zostać odesłany za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Co zawiera pakiet wyborczy? Do kiedy muszę go odesłać?

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

 1. zaadresowana koperta zwrotna;
 2. karta do głosowania ze stemplem danej OKW oraz okrągłą pieczęcią danej placówki dyplomatycznej;
 3. koperta na kartę do głosowania z oznaczeniem "Koperta na kartę do głosowania";
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 5. instrukcja głosowania korespondencyjnego.

 

I tura

 • Pakiet wyborczy musi dotrzeć do urzędów konsularnych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej do 28.06.2020 r.
 • Przypominamy, że poczta w Niemczech nie doręcza przesyłek w niedziele. Oznacza to, że pakiet wyborczy musi de facto dotrzeć do poszczególnych urzędów konsularnych do soboty, 27.06.2020 r.
 • Pakiet wyborczy wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej musi dotrzeć do poszczególnych urzędów konsularnych do niedzieli, 28.06.2020 r., do godz. 21:00.

 

II tura

 • ​​​​Pakiet wyborczy musi dotrzeć do urzędów konsularnych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej do 12.07.2020 r.
 • Przypominamy, że poczta w Niemczech nie doręcza przesyłek w niedziele. Oznacza to, że pakiet wyborczy wysłany pocztą musi de facto dotrzeć do poszczególnych urzędów konsularnych do soboty, 11.07.2020 r.
 • Pakiet wyborczy wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej musi dotrzeć do poszczególnych urzędów konsularnych do niedzieli, 12.07.2020 r., do godz. 21:00.
Jak mam oddać głos na karcie do głosowania?
 • Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.
 • Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić.
  WAŻNE! Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
 • Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 • Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy:
  1) imię i nazwisko;
  2) numer ewidencyjny PESEL;
  3) własnoręczny podpis.
 • Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej).
  WAŻNE! Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

 

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r., poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych na terenie Niemiec, głosowanie w wyborach Prezydenta RP odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r., w godz. 7:00-21:00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania, przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę, 12 lipca 2020 r., w godz. 7:00-21:00.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz. 1014).

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych za granicą obwodach – w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych – na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz. 1014) na terenie czterech okręgów konsularnych w Niemczech utworzono 15 obwodów głosowania:

 • Ambasada RP w Berlinie (Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia)
  obwody głosowania nr 86, 92, 93, 107 z siedzibą w Berlinie – z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 • Konsulat Generalny RP w Hamburgu (Brema, Dolna Saksonia, Hamburg, Szlezwik-Holsztyn)
  obwody głosowania nr 75, 94, 95 z siedzibą w Hamburgu – z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 • Konsulat Generalny RP w Kolonii (Hesja, Kraj Saary, Nadrenia-Palatynat, Nadrenia Płn.-Westfalia)
  obwody głosowania nr 96, 97, 98, 146, 163 z siedzibą w Kolonii – z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 • Konsulat Generalny RP w Monachium (Badenia-Wirtembergia, Bawaria)
  obwody głosowania nr 99, 100 i 122 z siedzibą w Monachium – z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

WAŻNE! W Niemczech zostały utworzone wyłącznie obwody z możliwością głosowania korespondencyjnego. 

 

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

 

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania, może najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców. W przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

WAŻNE! Osoby, które zgłosiły się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r. w obwodowych komisjach wyborczych w Niemczech i chcą głosować w wyborach 28 czerwca 2020 r. muszą zgłosić chęć udziału w wyborach korespondencyjnych najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. W innym przypadku zostaną skreślone ze spisów wyborców. 

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

 1. Nazwisko;
 2. Imię (imiona);
 3. Imię ojca;
 4. Datę urodzenia;
 5. Numer ewidencyjny PESEL;
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą;
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego;
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego);
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce).

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: ewybory.msz.gov.pl bądź ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego:

Apelujemy o dokładne podawanie wszystkich danych teleadresowych oraz równomierne zapisywanie się do OKW, by liczba osób głosujących rozłożyła się możliwie równo na wszystkie komisje wyborcze w danym mieście.

WAŻNE! Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym w Niemczech będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (tj. korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania w Polsce, nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania i zagłosować w lokalu wyborczym, należy zwrócić się do właściwego konsula o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

 

Zaświadczenia wydawane przez konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsulów w Niemczech, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do właściwego konsula.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

WAŻNE! Zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Materiały

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.pdf 1.84MB
Formularz zgłoszenia do spisu wyborców i chęci głosowania korespondencyjnego - dla osób, które nie zgłosiły się do spisu wyborców w wyborach 10 maja 2020 r.
Formularz zgłoszenia do spisu wyborców i chęci głosowania korespondencyjnego.pdf 0.40MB
Formularz chęci głosowania korespondencyjnego - dla osób, które zgłosiły się już do spisu wyborców w wyborach 10 maja 2020 r.
Formularz chęci głosowania korespondencyjnego.pdf 0.25MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.pdf 0.45MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania.pdf 0.19MB