W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

COVID-19: pytania i odpowiedzi

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wjazdu do Norwegii w czasie pandemii covid-19. Ostatnia aktualizacja: 15.01.2021

Czy muszę okazać negatywny wynik testu na covid przy wjeździe do Norwegii?

Tak, ogólnie mówiąc, wszystkie osoby, które wjeżdżają do Norwegii, muszą okazać negatywny wynik testu na covid wykonany metodą PCR lub antygenową nie wcześniej niż 72h przed planowanym wjazdem do Norwegii.
Od powyższej zasady przewidzianych jest kilka wyjątków, m.in.

- dzieci poniżej 12 roku życia

- osoby ze stałym meldunkiem w Norwegii (zarejestrowane w Folkeregisteret jako ‘bosatt’ – nie jest to równoznaczne z zamieszkiwaniem i pracą w Norwegii oraz posiadaniem numeru D).

 

Uwaga: ze względu na możliwość niejednolitej interpretacji przepisów prze służby graniczne, zalecamy aby wszystkie osoby mogły wykazać się testem j/w.

 

Uwaga: Zaświadczenie dot. wykonanego testu i jego wyniku  powinno być sporządzone w języku angielskim, norweskim, szwedzkim, duńskim, niemieckim lub francuskim.

Przepisy norweskie nie przewidują uwzględnienia zaświadczenia sporządzonego w j.polskim wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Odnotowujemy znaczną liczbę przypadków odmowy wjazdu na teren Norwegii obywatelom polskim okazującym oryginał zaświadczenia w j.polskim wraz z  tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Bardzo często nie są one akceptowane przez norweskie służby graniczne.
 

Czy wjadę do Norwegii bez negatywnego wyniku testu na covid?

Nie. Generalnie wszystkie osoby wjeżdżające do Norwegii, z nielicznymi wyjątkami, powinny okazać na granicy negatywny wynik testu na covid wykonany metodą PCR lub antygenową nie wcześniej niż 72h przed planowanym wjazdem. Jeśli nie będziesz miał wyniku testu, zostaniesz przewieziony do hotelu przy lotnisku, poddany obowiązkowemu testowi na covid, a następnie odesłany do Polski (hotel na oczekiwanie i bilet powrotny organizują służby norweskie). Czas oczekiwania na samolot powrotny może się wydłużyć do kilku dni. Nie ma możliwości negocjacji tych postanowień na lotnisku.

 

Uwaga: Obowiązek poddania się wykonaniu testu na granicy przy wjeździe na teren Norwegii nie zwalnia od okazania zaświadczenia o wykonaniu testu wykonanego metodą PCR lub antygenową nie wcześniej niż 72h przed planowanym wjazdem do Norwegii, wydanego w j. angielskim, norweskim, szwedzkim, duńskim, niemieckim lub francuskim.
 

Czy muszę rejestrować swój wjazd do Norwegii?

Tak, przed wjazdem do Norwegii konieczna jest rejestracja wjazdu. Można to zrobić całkowicie internetowo nie wcześniej niż 72h przed wjazdem - korzystając (patrz link: https://reg.entrynorway.no/) - wtedy po zakończeniu rejestracji dostajesz internetowykvittering do okazania policji na granicy - lub poprzez wypełnienie i wydrukowanie formularza zawierającego deklarację miejsca na kwarantannę, który jest dostępny m.in. w języku polskim i angielskim:

https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_22-12_2_polsk.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/48bf71bca8fe45888e83807f6d1f9061/avkrysningsskjema_karantenehotell_engelsk.pdf

Infolinia norweskich służb w przypadku problemów z rejestracją: 0047-33-41-28-70. W godz. 8:00-22:00 można tam uzyskać informacje również w języku polskim.

Skąd mam wiedzieć, czy jestem zameldowany na stałe w Norwegii i nie muszę okazywać negatywnego wyniku testu na granicy?

Osoba na stałe zameldowana w Norwegii ma status 'bosatt' zgodnie z rejestrem Folkeregisteret. Nie jest to jednoznaczne z zamieszkiwaniem i pracą w Norwegii oraz posiadaniem numeru D ani numeru personalnego. Jeżeli twoja rejestracja w Folkeregisteret dotyczyła tylko czasowego miejsca zamieszkania (post-adresse), nie będziesz uznany za osobę zameldowaną na stałe w Norwegii i będzie od ciebie wymagane okazanie na granicy negatywnego testu na covid wykonanego nie wcześniej niż 72h przed wjazdem do Norwegii.

Z uwagi na liczne sygnały o rozbieżnościach w interpretacji tego przepisu na przejściach granicznych, sugerujemy aby każda osoba, która nie ma pewności co do statusu swojego pobytu w Norwegii, wykonała przed wyjazdem do Norwegii test na covid - metodą PCR lub antygenową, nie wcześniej niż 72h przed planowanym wjazdem. Zalecane jest także posiadanie i okazanie Bostedsattest (poświadczenie stałego zameldowania), które można zamówić internetowo w Skatteetaten (Folkeregisteret).
 

Czy muszę zrobić sobie test na granicy jeśli mam ze sobą negatywny wynik testu na covid?

Tak, test na granicy to nowy wymóg, wprowadzony przez władze norweskie 2 stycznia 2021 roku. Test ten muszą wykonać wszystkie osoby, które wjeżdżają do Norwegii, również te, które okazały negatywny wynik testu wykonanego w Polsce. Pierwszy test po wjeździe do Norwegii powinien być wykonany na lotnisku, przejściu granicznym, lub najpóźniej 24h po wjeździe - w gminie (kommune). Należy liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na test na lotnisku. Można próbować zamówić test w gminie wcześniej (choć nie zawsze będzie to być możliwe z uwagi na duże obciążenie badaniami).

Mieszkam i pracuję w Norwegii. Czy może odwiedzić mnie moja dziewczyna, która mieszka w Polsce?

Należy mieć na uwadze, że Norwegia wprowadziła ograniczenia w prawie wjazdu cudzoziemców na jej teren. Partnerzy mogą odwiedzić swoich bliskich jeśli ich związek trwa od co najmniej 9 miesięcy (wskazane jest posiadanie np. zaświadczenia o zameldowaniu pod wspólnym adresem (wraz z tłumaczeniem) i nie jest to wyłącznie znajomość korespondencyjna lub internetowa. Narzeczona będzie musiała spędzić kwarantannę w hotelu kwarantannowym.

Tylko osoby, które udokumentują, że są w związku małżeńskim lub mają dziecko z osobą na stałe zameldowaną w Norwegii, mogą spędzić kwarantannę razem z nimi w mieszkaniu.
 

Czy muszę odbyć kwarantannę w hotelu kwarantannowym?

Jeżeli nie masz stałego miejsca pobytu w Norwegii (własnego lub wynajmowanego) lub nie jesteś w stanie zapewnić sobie odpowiedniego miejsca na kwarantannę (bez kontaktu z innymi osobami - z oddzielną kuchnią, łazienką i sypialnią, a dla pracowników dodatkowo z dostępem do TV i Internetu), musisz spędzić kwarantannę w hotelu kwarantannowym. Jest on przydzielany na granicy i trzeba za niego zapłacić (cena dla dorosłych: 500 NOK za dobę, dla dzieci w wieku 10-18 lat: 250 NOK, posiłki wliczone).

Jeśli mieszkasz z innymi osobami w mieszkaniu, musisz spędzić kwarantannę osobno. Tylko osoby, które udokumentują, że są w związku małżeńskim lub mają dziecko z osobą na stałe zameldowaną w Norwegii, mogą spędzić kwarantannę razem z nimi w mieszkaniu.

​​​​​​

Przeszłam covid i mam zaświadczenie o przeciwciałach. Czy będę zwolniona z wymogu okazania negatywnego testu na covid i kwarantanny na wjeździe do Norwegii?

Nie. Jedynym dokumentem, który w myśl norweskich przepisów wjazdowych potwierdza, że przechodziłeś covid, jest pozytywny wynik testu PCR. Jeżeli przechodziłeś covid w okresie ostatnich 6 miesięcy i możesz to udowodnić okazując pozytywny wynik testu PCR wykonany co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wjazdem, podlegasz zwolnieniu z wymogu okazania negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej 72h przed wjazdem i kwarantanny. Nie jest honorowane zaświadczenie o przeciwciałach, zaświadczenie lekarskie o przejściu covid, ani zaświadczenie o szczepieniu.

Wynajmuję mieszkanie z kolegami z pracy. Czy mogę spędzić w nim kwarantannę po przyjeździe do Norwegii?

Nie. Kwarantannę należy spędzić w odpowiednim miejscu - bez kontaktu z innymi osobami, które nie są w kwarantannie - z oddzielną kuchnią, łazienką i sypialnią, a dla pracowników dodatkowo z dostępem do TV i Internetu. Jeśli ty lub twój pracodawca nie zapewnicie takiego miejsca, musisz spędzić kwarantannę w hotelu kwarantannowym. Jest on przydzielany na granicy i trzeba za niego zapłacić (cena dla dorosłych: 500 NOK za dobę, dla dzieci: 250 NOK, posiłki wliczone).

Tylko osoby, które udokumentują, że są w związku małżeńskim lub mają dziecko z osobą na stałe zameldowaną w Norwegii, mogą spędzić kwarantannę razem z nimi w mieszkaniu.
 

Jaki jest numer na norweską infolinię dot. covid?

Są dwa numery informacyjne służb norweskich nt. covid, czynne w godz. 8:00 - 15:30: 815-55-015 (dla osób dzwoniących z Norwegii) i 0047-21-93-78-40 (dla osób dzwoniących z zagranicy - możliwa rozmowa w języku angielskim).

Czy kierowcy zawodowi są zwolnieni z obowiązku rejestracji, testowania i kwarantanny w Norwegii?

Osoby, które wykonują odpłatnie transport towarów i osób, lub które są w drodze do wykonania zlecenia albo wracają z jego wykonania, są zwolnione z obowiązku okazywania negatywnego testu na granicy.

Kierowcy w tranzycie długodystansowym  („langtransportsjåfører”) są również zwolnieni z wprowadzonego 2 stycznia br. obowiązku wykonania testu na granicy lub najpóźniej 24h po przyjeździe do Norwegii.

Kierowcy są również zwolnieni z kwarantanny (w czasie pracy, co oznacza, że w czasie wolnym powinni przestrzegać zasad kwarantanny, czyli unikać kontaktu z innymi osobami).

Obowiązek rejestracji przed wjazdem do Norwegii (internetowo lub poprzez wypełnienie formularza), dotyczy również kierowców.

 

Poniżej przytaczamy dokładne cytaty dotyczące ww. zwolnień, pochodzące z norweskiej ustawy covid-19-forskriften (dokładna nazwa: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet), dokładny link do tego aktu prawnego:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

 

Zwolnienie z okazania neg. wyniku testu na wjeździe:

§ 4a.Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge

Første ledd gjelder ikke for (…)

m.

utlendinger som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav d

Zwolnienie z wykonania testu na granicy:

§ 4d.Krav om testing for de som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt

Første og andre ledd gjelder ikke for (…)

e.

yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny:

§ 6b.Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere

Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog, som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt etter vedlegg A, er unntatt fra innreisekarantene ved kryssing av Norges grense i arbeidstiden. På fritiden gjelder innreisekarantene.

Yrkessjåfører i langtransport og togpersonell kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet eller toget som er egnet for overnatting.

Czy mogę zwolnić się z kwarantanny w Norwegii żeby wziąć udział w pogrzebie?

W wyjątkowych, losowych sytuacjach można wnioskować o skrócenie kwarantanny, nałożonej po przyjeździe do Norwegii. Jednym z powodów jest pogrzeb bliskiej osoby (współmałżonka, partnera, dziecka, rodzeństwa, rodzica, dziadków, teściów lub innej osoby, z którą jesteśmy emocjonalnie związani) lub konieczność wizyty u bliskiej osoby, która jest ciężko chora. Sytuację taką należy udokumentować.

Zwolnienie takie nazywa się po norwesku dispensasjon fra innreisekarantene. Udziela go norweski lekarz powiatowy kommunelegen – z nim należy nawiązać kontakt. Zwolnienie jest udzielane na czas trwania pogrzebu lub wizyty u osoby chorej.

Informację na ten temat w języku norweskim znajdziesz tu:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/koronasituasjonen-ofte-stilte-sporsmal-om-karantene/id2702867/#tocNode_10

Czy będę mógł wjechać do Norwegii swobodnie po zaszczepieniu?

Norwegia nie wprowadziła jeszcze “paszportu szczepionkowego” czyli vaksinepass. Oznacza to, że w chwili obecnej ani zaszczepienie, ani okazanie zaświadczenia o zaszczepieniu nie zwalnia z wymogu kwarantanny i przedstawienia negatywnego wyniku testu na covid przy wjeździe do Norwegii.