W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

COVID-19 w Norwegii

Informacje dotyczące wjazdu do Polski dostępne są na stronie Informacje dla podróżnych.

 

Wjazd do Norwegii z Polski  - obowiązek kwarantanny

 

Od dnia 15 sierpnia br. (od północy) Polska została zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna NIE spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznaczać to będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii.

Wg nowych zasad określonych przez norweskie władze, dla osób, które przybywają do Norwegii innymi niż własny samochód środkami transportu (publicznymi) oznacza to także konieczność noszenia maseczek na cały czas transportu np. z lotniska do domu, w którym spędzą okres kwarantanny.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej władze norweskie oceniają, że wszystkie zagraniczne podróże oznaczają zwiększone ryzyko zakażeń, dlatego nie klasyfikują już żadnego kraju jako «zielonego», wprowadza się rozróżnienie na kraje «żółte» (bez obowiązku kwarantanny) i «czerwone»(obowiązek kwarantanny). Tym samym norweski rząd odradza wszelkie podróże zagraniczne i przedłuża ogólne wytyczne dot. podróży przyjęte przez MSZ do 1 października br. (ograniczenie podróży tylko do wyjazdów koniecznych).

Oprócz Polski do krajów i regionów „czerwonych” spośród państw EOG-Schengen zaliczane są (stan na 18 września 2020 r.) : Andorra, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowenia, Słowacja, Szwajcaria, Watykan, Węgry, Wielka Brytania oraz niektóre regiony Finlandii (Etelä-Savo  i Kainuu) oraz Szwecji (Blekinge i Kalmar). 

Lista państw (aktualizowana co 14 dni) i aktualne informacje dot. rekomendacji władz norweskich dot. podróży publikowane są na stronie:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/

Władze norweskie zapowiadają, że granice nie zostaną zamknięte. Planowane jest wzmocnienie kontroli osób przyjeżdżających do Norwegii – na wybranych lotniskach (Oslo, Bergen, Stavanger) i na nabrzeżach utworzone zostaną centra testowe. Zrobienie testu będzie dobrowolne.

Od 12 sierpnia br. obowiązuje ponownie obowiązek kwarantanny dla wszystkich, którzy mieli bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie.

W związku z wykazanymi licznymi przypadkami zakażeń na statkach wycieczkowych Hurtgruten, przedłużony zostaje zakaz schodzenia na ląd w norweskich portach i na Svalbardzie dla jednostek z ponad 100 osobami na pokładzie (załoga i pasażerowie łącznie). Zasady te nie obejmują regularnie kursujących promów i statków transportujących ludzi i towary.

Kontrole na granicach 

W związku z wybuchem pandemii rząd Norwegii wprowadził tymczasowe kontrole na granicach kraju.

Dyrektoriat Policji Norweskiej zlecił także dodatkowe czynności kontrolne wobec pojazdów wyjeżdżających z Norwegii do Szwecji, ze szczególnym uwzględnienie przejścia granicznego w Svinesund. Kontrola ma na celu głównie zredukowanie liczby pojazdów, których użytkownicy planowaliby wyjazd do Szwecji na zakupy. Wzmacnianie liczebności patroli będzie elementem działalności prewencyjnej Policji w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa nie tylko na ulicach miast, ale także na lotniskach, w portach oraz lądowych przejściach granicznych. Policja, tym samym, będzie odpowiednio reagować na wszystkie przypadki oczywistego łamania zasad, w tym kwarantanny i będzie nakładać stosownie do zaistniałych przypadków kary pieniężne w postępowaniu mandatowym. 

Regulacje wprowadzone z dniem 15 czerwca 2020 r.:

Siłownie, parki wodne i baseny będą otwierane przy stosowaniu  odpowiednich regulacji antywirusowych.

- Dozwolone są publiczne wydarzenia z udziałem do 200 osób s.  Powiększając limit z 50 do 200 osób, rząd utrzymuje wskazanie  dotyczące odpowiedzialności organizatora, który musi mieć listę uczestników dużych imprez. W przypadku spotkań  osób prywatnych utrzymana jest maksymalna wielkość grupy do 20 osób, o ile spotkanie odbywa się domach i pomieszczeniach prywatnych. Możliwe jest zorganizowanie przez osobę/osoby prywatne uroczystości do 200 osób, o ile zostanie na ten cel wynajęta stosownie duża przestrzeń. .

- Obowiązuje nadal nakaz zachowania dystansu społecznego 1 metra, z którego zwolnieni sią:  profesjonalni 1. wykonawcy przedsięwzięć kulturalnych

2. zawodnicy sportowi podczas wydarzeń sportowychPodczas meczów ligowych piłki nożnej wyjątek dotyczy zawodników i grupy technicznej .

3. dzieci i młodzież uczestniczące w zawodach i przedsięwzięciach sportowych;

4. osoby poniżej 20 roku życia, które uczęszczają do szkoły letniej, biorą udział w obozie letnim, uroczystościach zakończenia szkoły oraz innych podobnych organizowanych przez szkołę wydarzeniach.

- Centra fitness, parki wodne i baseny we współpracy z Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego ustanowiły standardy branżowe w zakresie kontroli zarażeń. Zezwala się na otwarte szatnie, również w halach sportowych.

- Gminy będą dokonywać własnej oceny potrzeb wszelkich lokalnych dostosowań do aktualnego stanu epidemiologicznego w regionie..

- Zakaz wydarzeń skupiających ponad 200 osób dotyczy również różnego typu targowisk. Nie dotyczy  pchlich targów organizowanych przez organizacje wolontariackie.

Poniższe ograniczenia i wytyczne nadal obowiązują:

 • utrzymane zostają zasady dot. higienicznego zachowania, kwarantanny i izolacji, preferowane jest zdalne świadczenie pracy;
 • utrzymane zostały obostrzenia dot. kontroli na granicach;
 • gminy są odpowiedzialne za zapewnienie miejsca kwarantanny i izolacji (hotele, inne miejsca)
 • gminy mają obowiązek zajmowania się dziećmi narażonymi na problemy.

https://www.vg.no/nyheter/i/lAyrg3/erna-solberg-her-er-endringen-i-tiltakenehttps://www.s24.by/49978/

Podróże zagraniczne z Norwegii

Od 15.06 władze Norwegii wprowadzają możliwość podróży w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych do innych państw nordyckich (od 1.06 dozwolone były podróże służbowe w regionie), ale tylko do obszarów, w których ryzyko epidemiologiczne jest wg. norweskich kryteriów niskie.

W przypadku wjazdu do Norwegii ze Szwecji z obszarów oznaczonych na czerwono konieczne jest odbycie kwarantanny. Władze norweskie informują, że sytuacja będzie monitorowana, a rekomendacje uaktualniane, pod kątem stanu epidemiologicznego w poszczególnych regionach i ew. kwarantanny.

Aktualne informacje nt. podróży, w tym zagranicznych, wymogów kwarantanny dostępne na stronie Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/ 

Decyzje dot. ew. możliwości podróżowania z Norwegii do innych krajów europejskich będą podejmowane co 14 dni.

Informacje dot. podróży, wjazdu do Norwegii dla obywateli UE i EOG – w języku angielskim na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI): https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/eueaa-national-or-family-member/#link-18189

Kwarantanna

Co do zasady osoby wjeżdżające do Norwegii muszą odbyć obowiązkową 10-dniową kwarantannęZ obowiązku odbycia kwarantanny zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych świadczący usługi transportu i przewozu towarów oraz produktów, o ile nie wykazują oni objawów chorobowych. 

Osoby, które zatwierdzoną metodą laboratoryjną mogą udokumentować, że przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich 6 m-cy mogą być zwolnione z obowiązku kwarantanny.

Więcej informacji w języku polskim nt. zasad kwarantanny i izolacji w Norwegii można znaleźć stronie:

https://www.fhi.no/contentassets/9648bb76836841468f9f11022d2e0cf8/vedlegg/polsk_til-deg-som-har-fatt-beskjed-om-a-holde-deg-hjemme.pdf

Zgodnie z rozporządzeniem norweskiego Ministerstwa Zdrowia dotyczącym możliwości opuszczenia Norwegii w trakcie kwarantanny cudzoziemcy bez symptomów chorobowych mogą warunkowo opuścić Norwegię.

UWAGA!!! - możliwość skrócenia kwarantanny nie dotyczy przypadków kwarantanny związanej z podejrzeniem kontaktu z osobą zakażoną COVID-19!

Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki, cudzoziemcy, którzy przebywają na kwarantannie w związku z norweskimi przepisami ws. obowiązku przestrzegania 10-dniowej kwarantanny po wjeździe do Norwegii, ale nie zaobserwowali symptomów chorobowych, mogą opuścić Norwegię pod warunkiem, że transport z miejsca odbywania kwarantanny do miejsca wyjazdu odbywa się „w sposób odpowiedzialny i bezpieczny pod kątem ew. zarażania”. Oznacza to, że:  

 • Jeśli musisz skorzystać z transportu publicznego lub taksówki aby dostać się na najbliższe lotnisko, dworzec autobusowy lub kolejowy -zachowaj odstęp min.1 metra od najbliższego współpasażera;
 • Konieczne jest przestrzeganie stosownych wytycznych dot. profilaktyki i higieny (częste i dokładne mycie rąk, zasłanianie ust jednorazową chusteczką w przypadku kaszlu);
 • Konieczne jest okazanie biletu potwierdzającego wyjazd/wylot z Norwegii.

W oświadczeniu podkreśla się także, że jeśli ktoś odczuwa symptomy chorobowe związane z COVID19, powinien pozostać w izolacji i nie opuszczać kraju.         

Z uwagi na fakt, że każdy kraj UE/Schengen wprowadził de facto  własne zasady dotyczące przekraczania swoich granic (również w tranzycie powietrznym co powoduje duże niejasności dla podróżnych), poniżej zamieszczone zostały linki, które mogą być użyteczne przy planowaniu podróży:

 • link https://reopen.europa.eu/pl/ , który umożliwia dostęp do różnych informacji w zakresie poruszania się po krajach Schengen (wybierz cel podróży → ruszaj w drogę → w kolumnie po prawej stronie pokazują się ikonki z różnymi informacjami). Link najlepiej otwierać przez wyszukiwarkę Chrome;
 • link do strony IATA https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm , gdzie opisane są zasady wpuszczania podróżnych na terytorium poszczególnych państw. Na tej stronie można samemu zweryfikować, czy można wjechać lub przejechać tranzytem przez dany kraj. Wystarczy najechać myszką na dany kraj, kliknąć 2 razy lewym przyciskiem i po prawej stronie wyświetli się stosowna informacja.

UWAGA! – planując podróż należy na własną rękę weryfikować z władzami danego kraju (np. w Polsce w konsulacie lub ambasadzie kraju, do którego się udajemy lub przez który będziemy przejeżdżać) czy informacja jest wciąż aktualna

 

Porady dotyczące masek na twarz

W Norwegii nie obowiązuje obecnie powszechny obowiązek używania maseczek.

Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) informuje, że maseczki są zalecane dla osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem, szczególnie podczas podróży do i ze szpitala lub kliniki.

Rząd Norwegii realizuje plan stopniowego łagodzenia restrykcji. Podkreślono jednocześnie, że należy nadal „zachowywać się rozsądnie i mieć świadomość utrzymującego się zagrożenia”, choć dane wskazują, że udaje się kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa. Jeśli wskaźniki  zachorowań zaczną wzrastać, konieczne będzie ponowne zaostrzenie regulacji.

 

Infolinia MSZ ws. przekraczania granic

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej MSZ RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

Ogólne informacje Folkehelseinstitut o COVID-19 w języku polskim:

https://www.fhi.no/contentassets/37298bcaf6724377b68018cfd7db4309/vedlegg/polsk_generell-informasjon-korona.pdf

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sytuacji w Norwegii w języku angielskim:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/id2694028/

 

Informacja na stronach Oslo kommune wraz z telefonami alarmowymi w sprawach związanych z koronawirusem w Norwegii:

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13364417-1584219973/Tjenester%20og%20tilbud/Koronavirus/Informasjon%20p%C3%A5%20flere%20spr%C3%A5k/Informasjon%20om%20koronavirus%20-%20polsk.pdf

 

Permittering (świadczenia socjalne)

W kwestiach permitteringu właściwą instytucją do kontaktu jest NAV.

Ogólne informacje dla osób objętych permitteringiem można znaleźć na stronie NAV pod linkami: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert 

 

Ogólne informacje dla pracodawców można znaleźć na stronie NAV pod linkiem: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

 

Strona w j. norweskim z poradami i ocena ryzyka infekcji COVID-19

https://koronasjekk.no/

 

Strony poszczególnych gmin norweskich zamieszczają bieżące informacje dot. sytuacji i wprowadzanych ograniczeń – najczęściej w jęz. norweskim. Przykładowe strony:

www.asker.kommune.no/informasjon-om-koronaviruset/siste-nytt-om-korona-i-asker/

www.oslo.kommune.no/

 

Numery telefonów, gdzie można uzyskać informacje o epidemii koronawirusa

Numer krajowy:

 • Informacje z Dyrekcji Zdrowia (Helsedirektoratet) : 815 55 015 oraz na stronach:

www.helsedirektoratet.no/english/corona

www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

 • Numer alarmowy 113 i pogotowie ratunkowe 116 117. Numerów tych nie należy używać do ogólnych pytań dotyczących koronawirusa

 

Numery gminne:

 • Bergen: 55 56 77 00 (godz. 8–21 dni robocze, godz. 9–17 sobota i niedziela)
 • Bodø: 75 59 33 10 (godz. 10–18)
 • Bærum: 67 50 59 99 / koronalegevakt@baerum.kommune.no.
 • Drammen:  32 26 56 04 od 8 do 23 lub 32 25 41 78
 • Fredrikstad and Hvaler: 69 38 11 08
 • Haugesund: smittevernkontoret@haugesund.kommune.no
 • Indre Østfold: 477 80110 (10-21 dni roboczych, 12-18 sobota i niedziela)
 • Karmøy: 52 81 23 60 / corona@karmoy.kommune.no (godz. 8-22)
 • Kristiansand: 948 09 041 (godz.10-15, dni robocze)
 • Moss, Vestby, Våler i Råd: 404 04 919 dla podejrzanych o infekcję. (godz. 8-20)
 • Nord-Fron: 480 75 383
 • Oslo: 21 80 21 82, dla podejrzanych o infekcję. (godz12–21, dni robocze, godz. 12.30–19.30 sobota i niedziela)
 • Sarpsborg: 902 62 442 (godz. 8-23)
 • Sel: 46 90 83 42 lub 46 86 31 67
 • Stavanger i Sandnes: 51 50 72 20 (godz. 9–18 dni robocze, godz.10–16 sobota i niedziela)
 • Sola: 51 91 40 30 ( godz. 9-22.)
 • Trondheim: 905 09 052 (godz.8-19, dni robocze)
 • Volda: 970 11 773 (godz.11.00-15.00, dni robocze)

 

Informacje Norweskich Władz Medycznych  

 

Informacje nt. aktualnego stanu epidemiologicznego w Norwegii i szczegółowe porady na temat koronawirusa można znaleźć na stronach helsenorge.no

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 815 55 015, który jest czynny w dni powszednie 10-18 i w weekendy 10-16.

Link do informacji w jęz. angielskim: www.fhi.no/en/news/2020/norwegian-directorate-of-health-im

 

Akcja LOTdoDomu

Podsumowanie projektu LOTdoDomu realizowanego z PLL LOT zamieszczone zostało na stronie www.lotdodomu.pl 

 

 

Materiały

Informacje dla podroznych
Reiseråd​_fra​_helsenorgeno​_ENG.docx 0.05MB
Wjazd i kwarantanna przy przyjeździe do Norwegii - 10.07.2020
Mapa​_krajow​_EU-10​_07​_2020.png 0.43MB