W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

COVID-19 w Norwegii

Informacje dotyczące wjazdu do Polski dostępne są na stronie Informacje dla podróżnych.

 

Z uwagi na fakt, że każdy kraj UE/Schengen wprowadził de facto  własne zasady dotyczące przekraczania swoich granic (również w tranzycie powietrznym co powoduje duże niejasności dla podróżnych), poniżej zamieszczone zostały linki, które mogą być użyteczne przy planowaniu podróży:

 • link https://reopen.europa.eu/pl/ , który umożliwia dostęp do różnych informacji w zakresie poruszania się po krajach Schengen (wybierz cel podróży → ruszaj w drogę → w kolumnie po prawej stronie pokazują się ikonki z różnymi informacjami). Link najlepiej otwierać przez wyszukiwarkę Chrome;
 • link do strony IATA https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm , gdzie opisane są zasady wpuszczania podróżnych na terytorium poszczególnych państw. Na tej stronie można samemu zweryfikować, czy można wjechać lub przejechać tranzytem przez dany kraj. Wystarczy najechać myszką na dany kraj, kliknąć 2 razy lewym przyciskiem i po prawej stronie wyświetli się stosowna informacja.

UWAGA! – planując podróż należy na własną rękę weryfikować z władzami danego kraju (np. w Polsce w konsulacie lub ambasadzie kraju, do którego się udajemy lub przez który będziemy przejeżdżać) czy informacja jest wciąż aktualna

 

Wjazd do Norwegii

W czasie konferencji prasowej 10.07 przedstawiciele norweskiego rządu (FHI, Dyrektoriat Zdrowia) poinformowali, że od 15 lipca br. norweskie granice otwarte będą dla obywateli państw UE i EOG, w których panuje sytuacja epidemiologiczna spełniająca określone przez norweskie władze kryteria.

Do krajów/regionów tych zaliczono m.in. Polskę 🇵🇱', jak również Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Cypr, Liechtenstein, Litwę, Łotwę, Maltę, Niemcy Słowację, Słowenię, Szwajcarię, Włochy, Wlk. Brytanię oraz wybrane południowe regiony w Szwecji (Blekinge, Kronoberg, Skanię).

Obywatele ww. państw - czyli również Polacy - zwolnieni będą z obowiązkowej kwarantanny po wjeździe na teren Norwegii (wg mapy umieszczonej na stronach Instytutu Zdrowia Publicznego - wszystkie tereny na zielono).

Utrzymano ograniczenia wobec: Portugalii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Luksemburga, Szwecji ( z wyjątkiem trzech ww. regionów).

Przedstawiciele rządu podkreślali, że ograniczenie restrykcji wyjazdowych nie oznacza zachęty ze strony władz do zagranicznych podróży, jak również, iż wszystkie osoby wyjeżdżające do „zielonych” krajów muszą brać pod uwagę ew. szybkie zmiany sytuacji epidemiologicznej i związaną z tym decyzję o usunięciu danego kraju z listy państw zwolnionych z kwarantanny.

Aktualizacja listy będzie dokonywana co 14 dni. (patrz mapa).

Szczegółowe informacje w języku angielskim dostępne są na stronie https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/

 

Wakacje i podróże w Europie

Od 15 czerwca 2020 r. zostały wprowadzone zwolnienia z kwarantanny na podróż do krajów skandynawskich, a od 15 lipca są zwolnione z kwarantanny osoby przybywające z państw UE/EOG zaznaczonych na zielono na mapie (patrz mapa). Dotyczy to wszystkich podróży, także wakacyjnych i wypoczynkowych.

Do 15 lipca obowiazują jeszcze poniższe przepisy:

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny w przypadku podróży służbowych

 • Podróże służbowe w krajach skandynawskich - osoby, które w ramach warunków pracy muszą przekroczyć granicę, aby podróżować z miejsca zamieszkania do miejsca pracy między Norwegią, Szwecją, Finlandią, Danią, Islandią, Wyspami Owczymi, Grenlandią i Wyspami Alandzkimi, są zwolnione z kwarantanny podczas dojazdów do pracy i z pracy.
 • Podróże służbowe ze strefy Schengen i krajów EOG - od 22 czerwca 2020 r. przepisy COVID-19 pozwalają pracodawcy lub wykonawcy na zorganizowanie badań i środków kontroli zakażeń jako alternatywy dla obowiązku kwarantanny dla osób przybywających do Norwegii z krajów Schengen lub EOG do pracy.

Po przybyciu do Norwegii wymagane są dwa testy, z minimalną przerwą 48 godzin. Drugi test można wykonać najwcześniej 5 dnia po przylocie do Norwegii. Dopóki nie będą dostępne pierwsze negatywne wyniki testu, dana osoba nadal musi przebywać na kwarantannie. Do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku testu osoba zobowiązana jest do przebywania na kwarantannie w czasie wolnym.

Jeśli pracodawca lub wykonawca wybierze to rozwiązanie, są oni odpowiedzialni za zorganizowanie i opłacenie testów. Jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie ma wymóg kwarantanny 10 dni po przybyciu do Norwegii.

Kontrole na granicach 

W związku z wybuchem pandemii rząd Norwegii wprowadził tymczasowe kontrole na granicach kraju.

Dyrektoriat Policji Norweskiej zlecił także dodatkowe czynności kontrolne wobec pojazdów wyjeżdżających z Norwegii do Szwecji, ze szczególnym uwzględnienie przejścia granicznego w Svinesund. Kontrola ma na celu głównie zredukowanie liczby pojazdów, których użytkownicy planowaliby wyjazd do Szwecji na zakupy. Wzmacnianie liczebności patroli będzie elementem działalności prewencyjnej Policji w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa nie tylko na ulicach miast, ale także na lotniskach, w portach oraz lądowych przejściach granicznych. Policja, tym samym, będzie odpowiednio reagować na wszystkie przypadki oczywistego łamania zasad, w tym kwarantanny i będzie nakładać stosownie do zaistniałych przypadków kary pieniężne w postępowaniu mandatowym. 

Regulacje wprowadzone z dniem 15 czerwca 2020 r.:

Siłownie, parki wodne i baseny będą otwierane przy stosowaniu  odpowiednich regulacji antywirusowych.

- Dozwolone są publiczne wydarzenia z udziałem do 200 osób s.  Powiększając limit z 50 do 200 osób, rząd utrzymuje wskazanie  dotyczące odpowiedzialności organizatora, który musi mieć listę uczestników dużych imprez. W przypadku spotkań  osób prywatnych utrzymana jest maksymalna wielkość grupy do 20 osób, o ile spotkanie odbywa się domach i pomieszczeniach prywatnych. Możliwe jest zorganizowanie przez osobę/osoby prywatne uroczystości do 200 osób, o ile zostanie na ten cel wynajęta stosownie duża przestrzeń. .

- Obowiązuje nadal nakaz zachowania dystansu społecznego 1 metra, z którego zwolnieni sią:  profesjonalni 1. wykonawcy przedsięwzięć kulturalnych

2. zawodnicy sportowi podczas wydarzeń sportowychPodczas meczów ligowych piłki nożnej wyjątek dotyczy zawodników i grupy technicznej .

3. dzieci i młodzież uczestniczące w zawodach i przedsięwzięciach sportowych;

4. osoby poniżej 20 roku życia, które uczęszczają do szkoły letniej, biorą udział w obozie letnim, uroczystościach zakończenia szkoły oraz innych podobnych organizowanych przez szkołę wydarzeniach.

- Centra fitness, parki wodne i baseny we współpracy z Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego ustanowiły standardy branżowe w zakresie kontroli zarażeń. Zezwala się na otwarte szatnie, również w halach sportowych.

- Gminy będą dokonywać własnej oceny potrzeb wszelkich lokalnych dostosowań do aktualnego stanu epidemiologicznego w regionie..

- Zakaz wydarzeń skupiających ponad 200 osób dotyczy również różnego typu targowisk. Nie dotyczy  pchlich targów organizowanych przez organizacje wolontariackie.

Poniższe ograniczenia i wytyczne nadal obowiązują:

 • utrzymane zostają zasady dot. higienicznego zachowania, kwarantanny i izolacji, preferowane jest zdalne świadczenie pracy;
 • utrzymane zostały obostrzenia dot. kontroli na granicach;
 • gminy są odpowiedzialne za zapewnienie miejsca kwarantanny i izolacji (hotele, inne miejsca)
 • gminy mają obowiązek zajmowania się dziećmi narażonymi na problemy.

https://www.vg.no/nyheter/i/lAyrg3/erna-solberg-her-er-endringen-i-tiltakenehttps://www.s24.by/49978/

Podróże zagraniczne z Norwegii

Od 15.06 władze Norwegii wprowadzają możliwość podróży w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych do innych państw nordyckich (od 1.06 dozwolone były podróże służbowe w regionie), ale tylko do obszarów, w których ryzyko epidemiologiczne jest wg. norweskich kryteriów niskie.

W przypadku wjazdu do Norwegii ze Szwecji z obszarów oznaczonych na czerwono konieczne jest odbycie kwarantanny. Władze norweskie informują, że sytuacja będzie monitorowana, a rekomendacje uaktualniane, pod kątem stanu epidemiologicznego w poszczególnych regionach i ew. kwarantanny.

Aktualne informacje nt. podróży, w tym zagranicznych, wymogów kwarantanny dostępne na stronie Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/ 

Decyzje dot. ew. możliwości podróżowania z Norwegii do innych krajów europejskich będą podejmowane co 14 dni.

Informacje dot. podróży, wjazdu do Norwegii dla obywateli UE i EOG – w języku angielskim na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI): https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/eueaa-national-or-family-member/#link-18189

Kwarantanna

Co do zasady osoby wjeżdżające do Norwegii muszą odbyć obowiązkową 10-dniową kwarantannęZ obowiązku odbycia kwarantanny zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych świadczący usługi transportu i przewozu towarów oraz produktów, o ile nie wykazują oni objawów chorobowych. 

Osoby, które zatwierdzoną metodą laboratoryjną mogą udokumentować, że przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich 6 m-cy mogą być zwolnione z obowiązku kwarantanny.

Więcej informacji w języku polskim nt. zasad kwarantanny i izolacji w Norwegii można znaleźć stronie:

https://www.fhi.no/contentassets/9648bb76836841468f9f11022d2e0cf8/vedlegg/polsk_til-deg-som-har-fatt-beskjed-om-a-holde-deg-hjemme.pdf

Zgodnie z rozporządzeniem norweskiego Ministerstwa Zdrowia dotyczącym możliwości opuszczenia Norwegii w trakcie kwarantanny cudzoziemcy bez symptomów chorobowych mogą warunkowo opuścić Norwegię.

UWAGA!!! - możliwość skrócenia kwarantanny nie dotyczy przypadków kwarantanny związanej z podejrzeniem kontaktu z osobą zakażoną COVID-19!

Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki, cudzoziemcy, którzy przebywają na kwarantannie w związku z norweskimi przepisami ws. obowiązku przestrzegania 10-dniowej kwarantanny po wjeździe do Norwegii, ale nie zaobserwowali symptomów chorobowych, mogą opuścić Norwegię pod warunkiem, że transport z miejsca odbywania kwarantanny do miejsca wyjazdu odbywa się „w sposób odpowiedzialny i bezpieczny pod kątem ew. zarażania”. Oznacza to, że:  

 • Jeśli musisz skorzystać z transportu publicznego lub taksówki aby dostać się na najbliższe lotnisko, dworzec autobusowy lub kolejowy -zachowaj odstęp min.1 metra od najbliższego współpasażera;
 • Konieczne jest przestrzeganie stosownych wytycznych dot. profilaktyki i higieny (częste i dokładne mycie rąk, zasłanianie ust jednorazową chusteczką w przypadku kaszlu);
 • Konieczne jest okazanie biletu potwierdzającego wyjazd/wylot z Norwegii.

W oświadczeniu podkreśla się także, że jeśli ktoś odczuwa symptomy chorobowe związane z COVID19, powinien pozostać w izolacji i nie opuszczać kraju.         

 

Porady dotyczące masek na twarz

W Norwegii nie obowiązuje obecnie powszechny obowiązek używania maseczek.

Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) informuje, że maseczki są zalecane dla osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem, szczególnie podczas podróży do i ze szpitala lub kliniki.

Rząd Norwegii realizuje plan stopniowego łagodzenia restrykcji. Podkreślono jednocześnie, że należy nadal „zachowywać się rozsądnie i mieć świadomość utrzymującego się zagrożenia”, choć dane wskazują, że udaje się kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa. Jeśli wskaźniki  zachorowań zaczną wzrastać, konieczne będzie ponowne zaostrzenie regulacji.

 

Infolinia MSZ ws. przekraczania granic

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej MSZ RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

Ogólne informacje Folkehelseinstitut o COVID-19 w języku polskim:

https://www.fhi.no/contentassets/37298bcaf6724377b68018cfd7db4309/vedlegg/polsk_generell-informasjon-korona.pdf

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sytuacji w Norwegii w języku angielskim:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/id2694028/

 

Informacja na stronach Oslo kommune wraz z telefonami alarmowymi w sprawach związanych z koronawirusem w Norwegii:

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13364417-1584219973/Tjenester%20og%20tilbud/Koronavirus/Informasjon%20p%C3%A5%20flere%20spr%C3%A5k/Informasjon%20om%20koronavirus%20-%20polsk.pdf

 

Permittering (świadczenia socjalne)

W kwestiach permitteringu właściwą instytucją do kontaktu jest NAV.

Ogólne informacje dla osób objętych permitteringiem można znaleźć na stronie NAV pod linkami: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert 

 

Ogólne informacje dla pracodawców można znaleźć na stronie NAV pod linkiem: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

 

Strona w j. norweskim z poradami i ocena ryzyka infekcji COVID-19

https://koronasjekk.no/

 

Strony poszczególnych gmin norweskich zamieszczają bieżące informacje dot. sytuacji i wprowadzanych ograniczeń – najczęściej w jęz. norweskim. Przykładowe strony:

www.asker.kommune.no/informasjon-om-koronaviruset/siste-nytt-om-korona-i-asker/

www.oslo.kommune.no/

 

Numery telefonów, gdzie można uzyskać informacje o epidemii koronawirusa

Numer krajowy:

 • Informacje z Dyrekcji Zdrowia (Helsedirektoratet) : 815 55 015 oraz na stronach:

www.helsedirektoratet.no/english/corona

www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

 • Numer alarmowy 113 i pogotowie ratunkowe 116 117. Numerów tych nie należy używać do ogólnych pytań dotyczących koronawirusa

 

Numery gminne:

 • Bergen: 55 56 77 00 (godz. 8–21 dni robocze, godz. 9–17 sobota i niedziela)
 • Bodø: 75 59 33 10 (godz. 10–18)
 • Bærum: 67 50 59 99 / koronalegevakt@baerum.kommune.no.
 • Drammen:  32 26 56 04 od 8 do 23 lub 32 25 41 78
 • Fredrikstad and Hvaler: 69 38 11 08
 • Haugesund: smittevernkontoret@haugesund.kommune.no
 • Indre Østfold: 477 80110 (10-21 dni roboczych, 12-18 sobota i niedziela)
 • Karmøy: 52 81 23 60 / corona@karmoy.kommune.no (godz. 8-22)
 • Kristiansand: 948 09 041 (godz.10-15, dni robocze)
 • Moss, Vestby, Våler i Råd: 404 04 919 dla podejrzanych o infekcję. (godz. 8-20)
 • Nord-Fron: 480 75 383
 • Oslo: 21 80 21 82, dla podejrzanych o infekcję. (godz12–21, dni robocze, godz. 12.30–19.30 sobota i niedziela)
 • Sarpsborg: 902 62 442 (godz. 8-23)
 • Sel: 46 90 83 42 lub 46 86 31 67
 • Stavanger i Sandnes: 51 50 72 20 (godz. 9–18 dni robocze, godz.10–16 sobota i niedziela)
 • Sola: 51 91 40 30 ( godz. 9-22.)
 • Trondheim: 905 09 052 (godz.8-19, dni robocze)
 • Volda: 970 11 773 (godz.11.00-15.00, dni robocze)

 

Informacje Norweskich Władz Medycznych  

 

Informacje nt. aktualnego stanu epidemiologicznego w Norwegii i szczegółowe porady na temat koronawirusa można znaleźć na stronach helsenorge.no

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 815 55 015, który jest czynny w dni powszednie 10-18 i w weekendy 10-16.

Link do informacji w jęz. angielskim: www.fhi.no/en/news/2020/norwegian-directorate-of-health-im

 

Akcja LOTdoDomu

Podsumowanie projektu LOTdoDomu realizowanego z PLL LOT zamieszczone zostało na stronie www.lotdodomu.pl 

 

 

Materiały

Informacje dla podroznych
Reiseråd​_fra​_helsenorgeno​_ENG.docx 0.05MB
Wjazd i kwarantanna przy przyjeździe do Norwegii - 10.07.2020
Mapa​_krajow​_EU-10​_07​_2020.png 0.43MB