Biuro ds. Umów Offsetowych

Biuro do Spraw Umów Offsetowych odpowiada za zarządzanie procesem przygotowania i realizacji umów offsetowych, wynikających z zagranicznych dostaw sprzętu wojskowego (SpW). Celem działalności Biura jest zapewnienie warunków do zawierania umów offsetowych służących ochronie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Dyrektor Biura
Stanisław BUTLAK

Do zakresu zadań Biura należy w szczególności:

 • sporządzanie uzasadnienia do oceny konieczności zastosowania ustawy offsetowej w związku z realizacją dostaw SpW w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniuUnii Europejskiej;
 • przygotowywanie założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej dla zapewnienia utrzymania lub ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie zdolności produkcyjnych, serwisowychi obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa;
 • dokonywanie oceny ofert offsetowych;
 • prowadzenie negocjacji umów offsetowych;
 • przygotowywanie umów offsetowych;
 • nadzór, monitorowanie, kontrola i ocena realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów offsetowych;
 • realizacja zadańdotyczących sprawozdawczości dotyczącej umów offsetowych;
 • merytoryczna i organizacyjna obsługa Komitetu Offsetowego;
 • udział w postępowaniach offsetowych realizowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki (MG) w oparciu o ustawęz dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowamidostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2013 r. poz.716) w odniesieniu do umów offsetowych zawartych przez MG oraz postępowańwszczętych i prowadzonych przez MG, które na mocy przepisów przejściowych ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związkuz realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932), pozostają w kompetencji MG;
 • zabezpieczanie udziału przedstawiciela Ministra w pracach Komitetu do Spraw Umów Offsetowych funkcjonującego w oparciu o ustawę z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami przemysłu obronnego w obszarze offsetu;
 • opracowywanie informacji i analiz w odniesieniu do problematyki offsetu na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.12.2018 12:14
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 27.02.2019 13:22
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Biuro ds. Umów Offsetowych 1.0 05.12.2018 12:14 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Biuro ds. Umów Offsetowych 1.1 05.12.2018 12:14 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Biuro ds. Umów Offsetowych 1.2 11.12.2018 09:44 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Biuro ds. Umów Offsetowych 1.3 27.02.2019 13:22 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP