W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Biuro ds. Utworzenia OT

Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej  (BdsUOT)

4_BIURO_DS_UTWORZENIA_OT

 Biuro powstało na podstawie Decyzji Nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2015 r. w spawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej.

  • Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej do dnia 13 kwietnia 2018 r. stanowiło jednostkę organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej. Obecnie zgodnie z decyzją Nr 35/MON z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem Biuro podporządkowane jest Sekretarzowi Stanu w MON panu Markowi Łapińskiemu.
  • Biuro prowadzi obsługę merytoryczną i administracyjną zadań realizowanych przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej, który jednocześnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej.  
  • Nadrzędnym celem Biura jest przygotowywanie propozycji kierunków realizacji zadań w zakresie tworzenia obrony terytorialnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do jego kompetencji należy wskazywanie kierunków zmian w przepisach prawa oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie utworzenia obrony terytorialnej oraz systemu obronnego państwa.
  • Biuro realizując swoje zadania współpracuje z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami proobronnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej.
  • Zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 24 maja 2017 r. „Koncepcją organizacji i funkcjonowania Biura do spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej w latach 2017-2021”, Biuro odgrywać będzie znaczącą rolę w procesie tworzenia WOT, co najmniej do czasu zakończenia formowania brygad OT oraz osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia działań. Do głównych obszarów odpowiedzialności należą monitorowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwijaniem już istniejących oraz formowaniem nowych jednostek, a także kontynuacja procesu skutecznej integracji WOT z układem pozamilitarnym poprzez budowę powszechnego systemu obrony terytorialnej.

 

  • Struktura organizacyjna Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej:

 

KIEROWNICTWO

ZESPÓŁ
DS. INTEGRACJI Z SYSTEMEM
OBRONNYM PAŃSTWA

ZESPÓŁ
DS. INTEGRACJI Z SYSTEMEM
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Dyrektor Biura: dr Grzegorz Kwaśniak

 

Kontakt

Adres: ul. Dymińska 13 01-783 Warszawa

Sekretariat 261877710,

 fax 261877711

Adres e-mail: bdsuot@ron.mil.pl