Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych jest instytucją właściwą do identyfikowania, analizowania oraz monitorowania rozwoju innowacyjnych technologii w celu ich implementacji do systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (SpW).

Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych 
dr n. pr. Paweł OLEJNIK

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych utworzony został 1 września 2013 r., jako jednostka organizacyjna podległa ministrowi obrony narodowej i bezpośrednio podporządkowaną sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Do zakresu zadań Inspektoratu należy w szczególności:

  • Identyfikacja, analiza, gromadzenie i udostępnianie danych w zakresie perspektywicznych technologii obronnych z uwzględnieniem badań naukowych wskazanych w dokumencie „Priorytetowe kierunki badań naukowych w resorcie obrony narodowej na lata ...".
  • Udział w procesie pozyskiwania SpW w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii obronnych.
  • Przedstawianie propozycji zadań do planu badań naukowych oraz nadzór nad wybranymi projektami badawczymi, realizowanymi w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.
  • Współpraca z ESA i EDA, zgodnie z przyjętymi "Priorytetowymi kierunkami badań w resorcie obrony narodowej na lata ..." w zakresie innowacyjnych technologii obronnych.
  • Współdziałanie z koordynatorami polityki naukowej i naukowo-technicznej resortu obrony narodowej w procesie wykorzystania wyników badań naukowych w ramach modernizacji technicznej SZ RP.
  • Udział w pracach związanych z pozyskaniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rzecz Skarbu Państwa i utrzymaniem praw wyłącznych (patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji) na wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe dokonane w związku z realizacją projektów finansowanych z budżetu państwa.
  • Udział w pracach zespołów zadaniowych oraz opracowywanie rekomendacji odnośnie zakresu i kierunków działań resortu obrony narodowej dla efektywnego wykorzystania technologii kosmicznych i satelitarnych na potrzeby SZ RP.
  • Współpraca z uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi, przemysłem oraz innymi podmiotami w zakresie identyfikacji i implementacji innowacyjnych technologii na potrzeby zwiększenia zdolności operacyjnych SZ RP.
  • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej w zakresie implementacji zidentyfikowanych innowacyjnych technologii obronnych.

 

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych
Technologii Obronnych - I3TO
ul. Krajewskiego 3/5
00-909 Warszawa
Tel. + 48 261 877 500
Fax (kancelaria) + 48 261 877 539
Fax (sekretariat) + 48 261 877 599
www.i3to.mon.gov.pl
e-mail: i3to@mon.gov.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 09:50
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 11.12.2018 09:59
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych 1.0 11.12.2018 09:50 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych 1.1 11.12.2018 09:59 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP