Inspektorat Uzbrojenia

Inspektorat Uzbrojenia realizuje zadania obejmujące fazę analityczno-koncepcyjną i realizacyjną procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym w szczególności zadań realizowanych w ramach programów uzbrojenia ustanawianych w celu pozyskania uzbrojenia i sprzętu wojskowego niezbędnego dla zapewnienia technicznych i sprzętowych warunków do osiągnięcia wymaganych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP w okresie pokoju, kryzysu i wojny.

Szef Inspektoratu Uzbrojenia 
gen. bryg. Dariusz PLUTA

 

Do głównych zadań Inspektoratu należy m.in.:

realizacja zadań z zakresu fazy analityczno-koncepcyjnej w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego, w tym w szczególności opracowanie: Studium Wykonalności, Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych (WZTT) i analiz rynku;
przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień na realizację prac rozwojowych, dostaw i usług sprzętu wojskowego, opracowywanie, zawieranie, nadzór nad realizacją oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym umów zawieranych w ramach programu Foreign Military Sales (FMS), wynikających w szczególności z centralnych planów rzeczowych oraz planu wykorzystania środków pomocowych rządu USA i innych;
wykonywanie analiz dotyczących rozwoju techniki i rynku w obszarach tematycznych, które potencjalnie mogą mieć wpływ na główne kierunki modernizacji technicznej Sił Zbrojnych;
zarządzanie dokumentacją techniczną i oprogramowaniem sprzętu wojskowego pozyskiwanymi na potrzeby Sił Zbrojnych;
uzgadnianie projektów Programów Operacyjnych i centralnych planów rzeczowych w zakresie możliwości ich realizacji;
współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jego agencjami wykonawczymi, w szczególności z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach realizacji procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych;
wykonywanie zadań wynikających ze współpracy z Agencją Wsparcia NATO (NATO Support   Agency - NSPA);
wykonywanie zadań wynikających z międzynarodowych umów i porozumień w zakresie pozyskiwania sprzętu;
współpraca z NATO w obszarze zadań wynikających  z zakresu działania Inspektoratu;
opracowywanie, w obszarze zadań wynikających z zakresu działania Inspektoratu i opiniowanie przekazanych do uzgodnień projektów aktów prawnych.
 

* Pełen zakres zadań realizowanych przez Inspektorat Uzbrojenia zawiera załącznik do Decyzji nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Uzbrojenia. 

 

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
00-909 Warszawa
Strona www: https://iu.wp.mil.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 09:50
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 11.12.2018 09:56
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Inspektorat Uzbrojenia 1.0 11.12.2018 09:50 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Inspektorat Uzbrojenia 1.1 11.12.2018 09:56 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP