W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

9 – 20 marca 2020 r., Ustka

Uprzejmie informujemy, że Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, w dniach 9 – 20 marca 2020 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej, co w przekonaniu MON może zwiększyć bezpieczeństwo uczniów klas mundurowych oraz pozwoli przekazać im przez nauczyciela wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli klas mundurowych, którzy nie odbyli wcześniej kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie mają lub nie mieli kwalifikacji ratownika. Obowiązuje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona – 24 osoby), z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby, które z braku miejsc w poprzednich kursach, nie zostały na nie przyjęte. Do uczestnictwa w kursie mogą się także zgłosić instruktorzy/członkowie proobronnych organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia z młodzieżą klas mundurowych, którzy będą przyjęci do udziału w miarę wolnych miejsc.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy składać e-mailem na formularzu do pobrania poniżej. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu lub braku możliwości przyjęcia zgłoszenia, uczestnik zostanie powiadomiony na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 lutego br., przy czym nabór zgłoszeń może zostać zamknięty przed tym terminem, w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby osób.  

Szczegółowy program szkolenia zostanie przesłany uczestnikowi wraz z informacją o jego zakwalifikowaniu się.

Materiały

formularz zgłoszeniowy
formularz​_zgłoszeniowy.docx 0.01MB

Uczestnik szkolenia obowiązany jest zabrać ze sobą:

 • kompletny ubiór typu wojskowego (mundur polowy wz. 93 lub jednolity ubiór ćwiczebny),
 • buty (typu wojskowego, traperskiego) pełne na podeszwie
  z protektorem, sznurowane powyżej kostki,
 • nakrycie głowy,
 • ubranie treningowe (sportowe),
 • ciepłe okrycie wierzchnie w razie niesprzyjających warunków pogodowych,
 • strój na pływalnię (zajęcia z podejmowania topielca),
 • ubranie na zmianę (sportowe) – na zajęciach istnieje ryzyko pochlapania sztuczną krwią.

Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zapewnia uczestnikom szkolenia bezpłatnie:

 • zajęcia szkoleniowe,
 • zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia,
 • Koszt wyżywienia w dniu 8 marca br. oraz dojazdu do Ustki lub Słupska i z powrotem do miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik.
 • transport w dniu 20 marca br., na dworzec kolejowy w Słupsku.
 • zakwaterowanie w bazie noclegowej „KADET” – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych, w dniach 8-20 marca br.,
 • wyżywienie w dniach 9-20 marca br.,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • transport w dniu 8 marca br.:
  • ok. godz. 15.30 z dworca kolejowego w Słupsku do CSMW w Ustce;
  • ok. godz. 18.00 z dworca kolejowego w Słupsku do CSMW w Ustce;

Informacje dodatkowe:

Dni 14-15 marca br. (sobota i niedziela) są dniami wolnymi od zajęć, do dyspozycji uczestników. W tych dniach uczestnicy mogą opuścić CSMW lub pozostać na miejscu.

W przypadku nieuzasadnionego niezgłoszenia się zakwalifikowanego uczestnika na szkolenie lub opuszczania zajęć szkoleniowych, uczestnik nie zostanie dopuszczony do egzaminu końcowego oraz nie otrzyma zaświadczenia/certyfikatu ukończenia kursu. W wyniku zaistnienia ww. sytuacji, Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zastrzega sobie także prawo do niezapraszania w przyszłości szkoły, która skierowała uczestnika na kurs, do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Biuro, a także powiadomienia na piśmie dyrektora placówki, delegującego nauczyciela na szkolenie.

Termin stawiennictwa: 8 marca br. w CSMW w Ustce lub w miejscu podstawienia autobusu przy dworcu kolejowym w Słupsku (szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom).

            Do kontaktów roboczych w tej sprawie wyznaczona została pani Aleksandra Rek z Zespołu Współpracy ze Społeczeństwem, nr tel. 261 840 132 lub 727 401 270, adres email: arek@mon.gov.pl.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.10.2019 14:30 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aleksandra Rek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych 5.0 11.02.2020 10:02 Magdalena Czerwińska
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych 4.0 06.02.2020 13:12 Maciej Kaczmar
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych 3.0 06.02.2020 13:11 Maciej Kaczmar
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych 2.0 06.02.2020 13:05 Maciej Kaczmar
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych 1.0 14.10.2019 14:30 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP