W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

>>> Szkolenia dla dziennikarzy zamierzających pracować w rejonach działania PKW

szkolenie press

Centrum Operacyjne MON wraz z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach organizuje szkolenia dla dziennikarzy zamierzających pracować w rejonach działania Polskich Kontyngentów Wojskowych.Uczestnictwo w powyższym szkoleniu jest istotną przesłanką wydania przez CO MON pozytywnej opinii w sprawie wyjazdu przedstawicieli mediów w rejon działania PKW.

W 2020 roku szkolenie odbędzie się w terminie 21 - 25 września.

Cel szkolenia

Głównym celem tego kursu jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy – niezbędnej do bezpiecznej realizacji zadań dziennikarskich we współpracy z Wojskiem Polskim w rejonie odpowiedzialności PKW lub samodzielnej realizacji zadań w strefach konfliktów zbrojnych.

Podczas szkolenia dziennikarze zapoznawani są m.in. z zasadami:

 • zachowania się w sytuacjach zagrożeń występujących w rejonach misji PKW;
 • współpracy z komórkami prasowymi PKW;
 • współdziałania z żołnierzami PKW.

Program

W ramach szkolenia realizowane są przede wszystkim intensywne zajęcia praktyczne w terenie – w warunkach zbliżonych do tych, z jakimi mogą się spotkać dziennikarze na „teatrze działań”, bez względu na warunki pogodowe, porę dnia. Obejmują takie zagadnienia jak:

 • zasady zachowania się podczas ostrzału bazy, konwoju,
 • podstawy samoobrony,
 • udzielanie pierwej pomocy medycznej,
 • zasady zachowania podczas uprowadzenia i uwalniania zakładników, sytuacji zakładniczej;
 • epizody taktyczne z zakresu SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape).

W kursie jednorazowo może uczestniczyć 10-15 osób.

Prowadzący zajęcia

Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy wojskowi, a także dziennikarze – wielokrotni korespondenci w rejonach działania PKW.

Miejsce szkolenia

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Koszty

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia dziennikarzom transport (Warszawa – Kielce – Warszawa), nocleg i wyżywienie.

Zasady składania zgłoszeń

Dziennikarze zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu proszeni są o przesyłanie do Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej zgłoszeń zawierających dane kontaktowe oraz krótkie uzasadnienie potrzeby udziału w tym szkoleniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wsikora@mon.gov.pl

Niezbędnym warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest złożenie (po akwalifikowaniu na kurs) pisemnego oświadczenia o:

 • dobrowolności udziału w kursie;
 • przyjęciu do wiadomości, że organizator kursu nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu;
 • nie wysuwaniu w przyszłości wobec organizatora roszczeń z tytułu jakichkolwiek zdarzeń losowych w trakcie kursu.

Dodatkowych informacji udziela Waldemar Sikora, tel. +48 261 874 727, +48 693 19 00 44, e-mail: wsikora@mon.gov.pl