Marek Łapiński

Sekretarz Stanu

  • Marek Łapiński

    Marek Łapiński

Życiorys

Marek Łapiński urodził się 10 marca 1963 r. w Zamościu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz absolwentem Europejskiego Studium Problematyki Przestępczości na Uniwersytecie Łódzkim. W 2004 r. ukończył aplikację kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

Od 1993 roku (z przerwami) jest funkcjonariuszem Straży Granicznej. 31 grudnia 2015 roku powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej. 16 maja 2017 roku mianowany na stopień generała brygady SG.

W latach 2002-2015 r. (z przerwami) pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, jako główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Komunikacji i Systemów Transportowych. Pełnił służbę w Urzędzie Ochrony Państwa. W latach 1998-2001 Zastępca Generalnego Inspektora Celnego. Współtworzył „Policję celną”. Organizował i nadzorował pion operacyjny, dochodzeniowy, kontrolny, ewidencji i archiwum oraz laboratorium kryminalistyczne. Był przewodniczącym Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest współautorem projektu reform Gruzji, sektora bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych oraz kontroli celnej i podatkowej, które przygotowywał w latach 2002-2003.

W 1989 roku odbył służbę wojskową w ramach Szkoły Podchorążych Rezerwy.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.12.2018 13:38
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 17.12.2018 13:38
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Marek Łapiński 1.0 17.12.2018 13:38 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Marek Łapiński 1.1 17.12.2018 13:38 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP