Narodowe Centrum Kryptologii

Do zadań Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni należy m.in. konsolidacja kompetencji i zasobów resortu obrony narodowej w obszarze kryptologii.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zostało powołane z dniem 1 czerwca 2013 roku na podstawie Zarządzenia Nr 10/MON z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Narodowe Centrum Kryptologii. Zarządzeniem nr 6/MON z dnia 5 marca 2019 roku Narodowe Centrum Kryptologii zmieniło nazwę na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.
Do zakresu zadań Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni należy w szczególności:

  • realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań, projektowaniem, budową, wdrażaniem, użytkowaniem oraz ochroną narodowych technologii kryptologicznych;
  • wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych;
  • realizacja zadań w zakresie kryptologii zleconych, za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, przez inne organy państwa lub administracji publicznej;
  • Centrum prowadzi także działalność naukowo-edukacyjną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową oraz opiniodawczą;

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 09:51
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 08.03.2019 10:01
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Narodowe Centrum Kryptologii 1.0 11.12.2018 09:51 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 1.1 08.03.2019 10:01 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP