Pilotażowe szkolenie dla nauczycieli klas mundurowych z zakresu przetrwania w warunkach środowiska naturalnego

10 – 14 czerwca 2019 r., Ustka

Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, w dniach 10 – 14 czerwca 2019 r. organizują Pilotażowe szkolenie dla nauczycieli klas mundurowych z zakresu przetrwania w warunkach środowiska naturalnego (elementy SERE).

Głównym celem szkolenia jest wzbogacenie procesu szkolenia młodzieży klas mundurowych o zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu przetrwania w warunkach naturalnych, poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności oraz sposoby ich przekazania. W trakcie szkolenia uczestnicy – nauczyciele klas mundurowych zostaną zapoznani z podstawowymi technikami zwiększenia szans na przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego, między innymi metod i technik: budowy schronień, rozpalania ognia, ustalania swojego położenia, podawania swojego położenia z wykorzystaniem kompasu, busoli, oraz improwizowanych metod, poszukiwania, pozyskiwania i uzdatniania wody oraz pożywienia, wykorzystania posiadanego wyposażenia osobistego. Ponadto, szkolenie zapozna uczestników z czynnikami fizjologicznymi mającymi wpływ na ograniczenie wydolności organizmu człowieka w sytuacji walki o przetrwanie w różnych warunkach terenowych i klimatycznych oraz z psychologicznymi aspektami przebywania w niekorzystnych warunkach środowiska naturalnego. Szczegółowy program szkolenia zostanie przesłany zakwalifikowanym uczestnikom.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli klas mundurowych. Obowiązuje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona – 20 osób), przy założeniu, że pierwszeństwo mają osoby, które nie mają doświadczenia wojskowego. Zgłoszenia należy składać faksem lub mailem, do 30 maja br., na formularzu do pobrania poniżej.

docx Formularz zgłoszeniowy

0.02MB

Uczestnik szkolenia obowiązany jest zabrać ze sobą:

 1. kompletny ubiór typu wojskowego (mundur polowy wz. 93 lub podobny),
 2. buty (typu wojskowego, traperskiego) pełne na podeszwie z protektorem, sznurowane powyżej kostki,
 3. ubranie treningowe (sportowe),
 4. ciepłe okrycie wierzchnie w razie niesprzyjających warunków pogodowych,
 5. nakrycie głowy (czapka, kapelusz lub beret),
 6. plecak 35l - 55l,
 7. śpiwór i karimatę,
 8. oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych uczestnika (zajęcia poligonowe),
 9. oświadczenie, że uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w szkoleniu, podczas zajęć w terenie, może wiązać się z utratą lub uszkodzeniem osobistych rzeczy, które uczestnik ze sobą zabierze (np. zgubienie) oraz z ryzykiem uszkodzenia ciała lub rozstrojem zdrowia (np. przeziębienie lub skaleczenie)

Ponadto, w miarę możliwości wyposażenie do przetrwania: nóż, krzesiwo, plandeka/ponczo, rękawice ochronne/robocze, okulary/gogle ochronne, linka/sznurek 5m, piła składana, apteczka (z folią NRC).

docx Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika

0.01MB

docx Oświadczenie o odpowiedzialności za utracone mienie

0.01MB

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia uczestnikom szkolenia bezpłatnie:

 • zajęcia szkoleniowe,
 • dyplom ukończenia szkolenia,
 • zakwaterowanie w bazie noclegowej „KADET” – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, w pokojach dwuosobowych, w dniach 9 – 14 czerwca br.,
 • wyżywienie w dniach 10 – 14 czerwca br.,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • transport w dniu 9 czerwca br.: o ok. godz. 18.10 z dworca kolejowego w Słupsku do CSMW w Ustce;
 • transport w dniu 14 czerwca br., na dworzec kolejowy w Słupsku.

Koszt wyżywienia w dniu 9 czerwca br. oraz dojazdu do Ustki lub Słupska i z powrotem do miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik.

W przypadku nieuzasadnionego niezgłoszenia się zakwalifikowanego uczestnika na szkolenie lub opuszczania zajęć szkoleniowych (w tym nieuczestniczenia w zajęciach pomimo obecności, ze względów innych, niż zdrowotne), uczestnik nie otrzyma dyplomu ukończenia szkolenia. W wyniku zaistnienia ww. sytuacji, Ministerstwo Obrony Narodowej zastrzega sobie także prawo do niezapraszania w przyszłości szkoły, która skierowała uczestnika na szkolenie, do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MON, a także powiadomienia na piśmie dyrektora placówki, delegującego nauczyciela na szkolenie.

Termin stawiennictwa: 9 czerwca br. w CSMW w Ustce lub w miejscu podstawienia autobusu przy dworcu kolejowym w Słupsku (szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom).

Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa, o fakcie zakwalifikowania się lub niezakwalifikowania się do szkolenia, zostaną poinformowane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres email. W przypadku zgłoszeń składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o zaznaczenie w wysyłanej wiadomości email opcję: żądaj potwierdzenia odczytania.

Do kontaktów roboczych w tej sprawie wyznaczona została pani Aleksandra Rek z Wydziału Współpracy ze Społeczeństwem DEKiD MON, nr tel. 261 840 132 lub 727 401 270, adres email: arek@mon.gov.pl. (w dni robocze, w godz. 7-15).

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.05.2019 15:39
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 24.05.2019 15:39
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aleksandra Rek
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Pilotażowe szkolenie dla nauczycieli klas mundurowych z zakresu przetrwania w warunkach środowiska naturalnego 1.0 24.05.2019 15:39 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP