W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Resolute Support

31 grudnia 2014 roku w Islamskiej Republice Afganistanu zakończyły swoją misję Międzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF), działające w tym kraju od 2001 roku na podstawie kolejnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PKW RSM

Mając na uwadze liczne wyzwania, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, w oparciu o decyzje podjęte przez szefów państw i rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas Szczytu w Chicago (w dniach 20-21 maja 2012 r.) i potwierdzone podczas Szczytu w Newport (w dniach 4-5 września 2014 r.), na zaproszenie władz afgańskich Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego będzie kontynuować w Islamskiej Republice Afganistanu zadanie szkolenia, doradztwa i wsparcia afgańskich sił bezpieczeństwa w ramach nowej misji o nazwie RESOLUTE SUPPORT. Obecność sił sojuszniczych w Islamskiej Republice Afganistanu opierać się będzie na porozumieniu o statusie sił podpisanym między Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego a Islamską Republiką Afganistanu w dniu 30 września 2014 r.

19 grudnia 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał postanowienie w sprawie użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji "Resolute Support" (RSM) w Islamskiej Republice Afganistanu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Udział PKW w misji będzie miał charakter doradczy, bez angażowania polskich żołnierzy w działania bojowe.

Postanowienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 22 grudnia 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda na podstawie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa na wniosek Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2016 roku wydał postanowienia o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu do 30 czerwca 2017 r. Kontyngent będzie liczył do 250 żołnierzy i pracowników wojska, w tym do 50 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawą funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu, jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.).

Misja będzie prowadzić działalność doradczo-szkoleniową, a jej głównym celem będzie przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.

Misja nie będzie miała charakteru bojowego, a siły w niej uczestniczące nie będą bezpośrednio uczestniczyły w zadaniach zwalczania rebeliantów oraz w operacjach antynarkotykowych. Sojusz Północnoatlantycki dopuszcza prowadzenie działań bojowych jedynie w przypadku sił specjalnych. Struktura misji ma umożliwić prowadzenie działalności doradczej od szczebla ministerialnego do dowództwa korpusu włącznie.

Polski Kontyngent Wojskowy będzie operacyjnie podporządkowany dowództwu w misji RESOLUTE SUPPORT, pod względem kierowania narodowego będzie podlegał Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Obecnie VII zmianą PKW Afganistan RSM dowodzi płk płk Piotr Kaczmarek.  Trzon kontyngentu stanowią żołnierze 34 BKPanc. w skład którego wchodzi do dwustu żołnierzy.

Główne komponenty PKW Afganistan RSM tworzą:
 

  • w Kabulu: personel narodowy wydzielony do dowództwa misji oraz doradcy szczebla strategicznego;
  • w Bagram: dowództwo Polskiego Kontyngentu Wojskowego wraz z elementami wsparcia i zabezpieczenia;
  • w Gamberi: personel wydzielony do Dowództwa Doradczo-Szkoleniowego-Wschód misji RESOLUTE SUPPORT wraz z plutonem ochrony.

Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT będzie miał charakter doradczy, bez angażowania polskich żołnierzy w działania bojowe.

Do głównych zadań PKW Afganistan RSM należeć będzie:

- doradzanie na szczeblu strategicznym i operacyjnym afgańskim dowództwom i instytucjom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych;
- doradzanie 201 Korpusowi Afgańskiej Armii Narodowej, Narodowym Siłom Policji Afgańskiej i Regionalnemu Centrum Operacyjnemu;
- ochrona doradców w trakcie realizacji przez nich zadań oraz ochrona bazy;
- doraźna ochrona konwojów logistycznych.

PODSTAWA PRAWNA

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 czerwca 2017 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej "PKW", o liczebności do 250 żołnierzy i pracowników, w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu.

§ 2. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 3. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 4. Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu