W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozwój korpusu podoficerów

Korpus podoficerów to kręgosłup Wojska Polskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało „Koncepcję rozwoju korpusu podoficerów zawodowych”.

Nowa koncepcja stanowi wzmocnienie tego korpusu. Podoficer to żołnierz niezwykle ważny dla struktury wojska. Jest liderem, dlatego, że szkoli tych żołnierzy, którzy wstępują do Wojska Polskiego i dlatego, że stanowi wzór do naśladowania. Podoficerowie w nowoczesnej armii są wsparciem dla dowódców i pełnią ważną rolę szkoleniową oraz doradczą. Rolą podoficerów jest być z jednej strony przywódcą, a z drugiej specjalistą w danym obszarze, zależnym od rodzaju wojsk, w którym służą.

Koncepcja formuje rolę podoficera jako lidera, który musi umieć budować zespół, motywować żołnierzy i skutecznie nimi dowodzić. Specjalistyczną wiedzę musi umieć przekazywać podwładnym.

Przygotowana strategia rozwoju korpusu podoficerów wychodzi naprzeciw postulatom żołnierzy i wprowadza zmiany w czterech obszarach: struktury korpusu, strategii naboru i ścieżki rozwoju zawodowego, systemu szkolenia, kształcenia i podnoszenia kwalifikacji i systemu motywacyjnego.

Główne obszary oraz kierunki zmian zawarte w „Koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych”

 

Struktura korpusu podoficerów:

 • tożsamość stopnia i stanowiska wśród podoficerów starszych;
 • przegląd wszystkich stanowisk służbowych – ponowna ich „wycena”;
 • utworzenie stanowisk Starszych Podoficerów Dowództw na szczeblu batalionu/dywizjonu;
 • nowa rola szefa pododdziału – pierwszy podoficer pododdziału – pierwszy podoficer kompanii;
 • nowy stopień – „starszy szeregowy specjalista” – ścieżka rozwoju dla szeregowych.

Uzupełnienie, nabór i ścieżki rozwoju:

 • szeregowi jako główne źródło naboru do korpusu podoficerskiego;
 • rezygnacja ze służby kontraktowej na rzecz służby stałej.

Szkolenie, kształcenie i doskonalenie zawodowe:

 • nowy model szkolenia: podoficer-dowódca, podoficer-specjalista;
 • przegląd i optymalizacja oraz dostosowanie programów kursów;
 • kursy doskonalące z zakresu przywództwa.

System uposażeń i motywacyjny:

 • zwiększenie różnic pomiędzy grupami uposażenia: zmiana stanowiska = wyższy stopień wojskowy = większy zakres obowiązków = wyższe uposażenie;
 • wprowadzenie ustawowej relacji grup uposażeń (współczynnik);
 • wprowadzenie grupy U-1A oraz U-10A;
 • pomoc w pobieraniu nauki na uczelniach wojskowych dla szeregowych i podoficerów. Kierunek zgodny z potrzebami SZ. W przypadku braku możliwości na uczelni wojskowej – uczelnia cywilna.