W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych - Zamość, 28 marca 2020 r.

Cel szkolenia

Głównym celem planowanego szkolenia jest  przybliżenie partnerom społecznym zasad zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej, a także kwestii związanych z dokumentacją realizacji zadań publicznych wynikających z rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Ponadto omówienie sposobu postępowania przez organ udzielający dotacji, w tym prowadzenia monitoringu realizowanych zadań publicznych i kontroli prawidłowości wydatkowania środków z dotacji.

W trakcie prowadzonych zajęć zostaną omówione zasady rozliczania przyznanej dotacji oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad realizacją zadań. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów praktycznych bazujących na aktywnym udziale uczestników.

Adresaci szkolenia

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (100 osób), do udziału w szkoleniu zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności państwa z województwa lubelskiego. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

Organizator szkolenia

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 marca 2020 r. w Klubie 3 batalionu zmechanizowanego w Zamościu (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość).

Informacje o szkoleniu

Koszt wyżywienia uczestników szkolenia pokrywa organizator.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na nr: 261 874 789 lub na adres email: wDEKiD@mon.gov.pl. w terminie do 6 marca 2020 r.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr tel. 261-840-208, 261-840-159, a także na adres email: wDEKiD@mon.gov.pl.

Materiały

formularz zgłoszeniowy
formularz​_zgłoszeniowy​_Zamość​_28​_03​_2020​_2.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.01.2020 13:55 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych - Zamość, 28 marca 2020 r. 3.0 11.02.2020 11:39 Magdalena Czerwińska
Szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych - Zamość, 28 marca 2020 r. 2.0 31.01.2020 13:56 Magdalena Czerwińska
Szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych - Zamość, 28 marca 2020 r. 1.0 31.01.2020 13:55 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP