W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych - Zegrze, 07 grudnia 2019 r.

Cel szkolenia

Głównym celem planowanego szkolenia jest wyjaśnienie problematycznych kwestii związanych z realizacją zadań publicznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań” oraz omówienie sposobu postępowania przez organ udzielający dotacji, w tym prowadzenie monitoringu realizowanych zadań publicznych i kontroli prawidłowości wydatkowania środków z dotacji.

Ponadto, w trakcie prowadzonych szkoleń zostaną omówione zasady rozliczania przyznanej dotacji oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad realizacją zadań. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów praktycznych bazujących na aktywnym udziale uczestników.

 

Adresaci szkolenia

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (90 osób), do udziału w szkoleniu zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności państwa z województwa mazowieckiego. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

Organizator szkolenia

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej

Termin i miejsce szkolenia

Szkoleniu odbędzie się w dniu 07 grudnia 2019 r. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu (ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze).

Informacje o szkoleniu

Koszt wyżywienia uczestników szkolenia pokrywa organizator.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na nr: 261 874 789 lub na adres email: wDEKiD@mon.gov.pl. w terminie do 25 listopada br.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr tel. 261-874-678, 261-846-551, a także na adres email: wDEKiD@mon.gov.pl.

Szczegółowy program szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w termie do 19 listopada 2019 r.

Materiały

formularz zgłoszeniowy
formularz​_zgłoszeniowy​_Zegrze​_07122019.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.10.2019 15:39 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Makarewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych - Zegrze, 07 grudnia 2019 r. 1.0 25.10.2019 15:39 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP