szkolenia dotyczące realizacji zadań publicznych

Cel szkolenia

Głównym celem planowanego szkolenia jest wyjaśnienie problematycznych kwestii związanych z realizacją zadań publicznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań” oraz omówienie sposobu postępowania przez organ udzielający dotacji, w tym prowadzenie monitoringu realizowanych zadań publicznych i kontroli prawidłowości wydatkowania środków z dotacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności oraz przedstawicieli jednostek wojskowych odpowiedzialnych za współpracę ze społeczeństwem

Organizator szkolenia

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej

Termin i miejsce szkolenia

Termin:  15 czerwca 2019 r. 

Miejsce : Klub 1. Pułku Saperów w Brzegu , ul. Piastowska 4, 49-300 Brzeg

Informacje o szkoleniu

W trakcie prowadzonych szkoleń zostaną omówione zasady rozliczania przyznanej dotacji i zmian temu towarzyszących oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad realizacją zadań. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów praktycznych bazujących na aktywnym udziale uczestników.
Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr tel. 261-840-130, a także na adres email: wDEKiD@mon.gov.pl.

Koszt pobytu uczestników oraz koszty programowe związane z realizacją szkolenia pokrywa organizator.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem nr: 261 874 789 lub na adres email: wDEKiD@mon.gov.pl. w terminie do 27 maja br.

docx formularz zgłoszeniowy szkolenie m.Brzeg 15.06.2019r.

0.02MB

doc program szkolenia w Brzegu

0.07MB

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 80 osób, do udziału w szkoleniu zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności państwa z województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

Planowane jest jeszcze przeprowadzenie trzech podobnych szkoleń dla pozostałych województw. Informacja o terminie i miejscu będzie zamieszczona na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenia-dotyczace-realizacji-zadan-publicznych

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.05.2019 14:44
Osoba publikująca: Maciej Kaczmar
Zmodyfikowano: 16.05.2019 14:49
Osoba modyfikująca: Maciej Kaczmar
Wytwarzający/ Odpowiadający: Maciej KACZMAR
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Szkolenia dotyczące realizacji zadań publicznych 1.0 16.05.2019 14:44 Maciej Kaczmar Maciej Kaczmar
Szkolenia dotyczące realizacji zadań publicznych 1.1 16.05.2019 14:49 Maciej Kaczmar Maciej Kaczmar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP