Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 odpowiada za pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji o polityczno-militarnych zagrożeniach bezpieczeństwa państwa i środowisku operacyjnym oraz za zarządzanie procesem rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do rozpoznania. Celem działalności Zarządu jest dostarczenie informacji o zagrożeniach militarnych i środowisku operacyjnym, niezbędnych w procesach planowania rozwoju, programowania rozwoju i planowania użycia Sił Zbrojnych oraz osiągnięcie i utrzymanie wymaganego poziomu zdolności do rozpoznania.
http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/27.html

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2
płk Andrzej RÓŻYŃSKI

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 09:35
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 11.12.2018 09:35
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 1.0 11.12.2018 09:35 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP