Zarząd Logistyki – P4

Zarząd Logistyki – P4 odpowiada za organizowanie systemu logistyki w resorcie, programowanie rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do zabezpieczenia logistycznego działań oraz opracowywanie programu mobilizacji gospodarki (PMG) w państwie i zgłaszanie potrzeb Sił Zbrojnych do Rządowego Programu Rezerw Strategicznych (RPRS), a także koordynowanie realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). Celem działalności Zarządu jest stworzenie warunków do funkcjonowania systemu logistyki resortu oraz utrzymanie i rozwój zdolności Sił Zbrojnych do zabezpieczenia logistycznego działań.
http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/29.html

Szef Zarządu Logistyki - P4
płk Robert Woźniak

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 09:36
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 11.12.2018 09:36
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zarząd Logistyki – P4 1.0 11.12.2018 09:36 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP