Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8 odpowiada za wsparcie procesu programowania rozwoju Sił Zbrojnych poprzez opracowywanie centralnych planów rzeczowych (CPR), określanie zasad ich realizacji oraz monitorowanie wykonywania rzeczowego budżetu przeznaczonego na zadania ujęte w CPR. Celem działalności Zarządu jest stworzenie warunków do skutecznej i efektywnej realizacji programu rozwoju Sił Zbrojnych w zakresie modernizacji technicznej, zakupu środków materiałowych, narodowych inwestycji budowlanych oraz zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP).
http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/33.html

Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8
płk Jarosław STEĆ

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 09:38
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 11.12.2018 09:38
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zarząd Planowania Rzeczowego – P8 1.0 11.12.2018 09:38 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP