Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 odpowiada za proces planowania użycia Sił Zbrojnych, w tym działań w cyberprzestrzeni, programowanie rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do rażenia oraz przetrwania i ochrony wojsk, planowanie mobilizacyjne, organizację systemu gotowości bojowej i programowanie rozwoju systemu szkolenia. Celem działalności Zarządu jest określenie sposobów osiągnięcia celów polityczno- militarnych państwa poprzez planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych, programowanie niezbędnych zdolności do rażenia oraz przetrwania i ochrony wojsk, utrzymanie systemu gotowości mobilizacyjnej i bojowej, a także wytyczanie zasadniczych kierunków szkolenia Sił Zbrojnych.

RYDZ Jan - generał brygady, szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7

http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/28.html

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 09:36
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 11.12.2018 09:36
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 1.0 11.12.2018 09:36 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP