W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jak oceniamy inwestycje?

Jakie są kryteria oceny inwestycji

Wybór projektów do Krajowego Planu Odbudowy jest kluczowy dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Projekty analizujemy na podstawie Matrycy KPO, czyli narzędzia do porządkowania zgłoszonych propozycji projektów.

Bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

 • gotowość do realizacji („dojrzałość” projektu),
 • zgodność z wymogami UE,
 • trafność,
 • stan przygotowania projektu,
 • wykonalność,
 • wspieranie wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy,
 • efekty dla gospodarki.

Matryca KPO będzie aktualizowana wraz z postępem prac nad rozporządzeniami budżetowymi prowadzonymi przez Komisję Europejską, Radę Europejską i Parlament Europejski.

Materiały

Matryca
Matryca​_KPO​_18092020.pdf 0.28MB
Kryteria oceny projektów
Kryteria​_oceny​_projektów​_do​_KPO​_18092020.pdf 0.48MB

Jak pracują grupy robocze

Projekty zgłoszone do KPO oceniają robocze grupy tematyczne. W skład tych grup wchodzą przedstawiciele instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi oraz resortów, regionów, partnerów społeczno-gospodarczych, a także eksperci zewnętrzni.

Prace są prowadzone w ramach następujących grup roboczych:

 • grupa ds. nowoczesnej gospodarki,
 • grupa ds. zielonej energii,
 • grupa ds. zielonej mobilności,
 • grupa ds. zdrowia,
 • grupa ds. transformacji cyfrowej.

Dodatkowo zagadnieniami dot. wdrażania KPO zajmuje się grupa robocza ds. systemu realizacji KPO i przepływów finansowych.

W ramach poszczególnych grup określone zostały kryteria dodatkowe, które będą musiały spełnić projekty. Mogą one dotyczyć na przykład tego czy dany projekt jest wykonalny albo czy ma duże znaczenie dla gospodarki.

Zadaniem grup tematycznych będzie również określenie, które z projektów będą najwłaściwsze do dofinansowania z poszczególnych źródeł – Instrument Odbudowy i Zwiększenia Odporności, polityka spójności czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Czym są projekty parasolowe

W ramach analizy przesłanych propozycji, określone zostały powiązania pomiędzy projektami. Podobne projekty, obejmujące kilka lub kilkanaście podmiotów realizujących wsparcie, zostały połączone w projekty parasolowe.

{"register":{"columns":[]}}