W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jak pracujemy nad Krajowym Planem Odbudowy?

Kto odpowiada za Krajowy Plan Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy. Zebraliśmy propozycje inwestycji od resortów, regionów oraz innych instytucji. Następnie przeanalizowaliśmy je, sprawdziliśmy, czy są zgodne z celami KPO i stworzyliśmy kryteria oceny.

Do MFiPR wpłynęło ponad 1200 propozycji inwestycji. To projekty, które dotyczą różnych obszarów, w tym nowoczesnej gospodarki, zielonej transformacji, zielonej mobilności, zdrowia czy transformacji cyfrowej Spośród nadesłanych propozycji pięć grup roboczych wybierze projekty, które będą odpowiadały kryteriom wyznaczonym w Krajowym Planie Odbudowy.

Poprosiliśmy też poszczególne ministerstwa o przygotowanie propozycji reform gospodarczych, które zostaną wsparte w ramach KPO. Takie reformy są równie ważne jak konkretne inwestycje. I jedne, i drugie będą podstawą do rozmów z Komisją Europejską, która ostatecznie zaakceptuje krajowe plany odbudowy wszystkich państw.

Po przekazaniu projektu KPO do Komisji Europejskiej, rozpocznie się dialog z komisją. Będziemy również prowadzić konsultacje społeczne dokumentu.

Czym jest Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju i jaką rolę odgrywa w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy

Prace nad KPO zaczęły się od posiedzenia tego komitetu. To tutaj ministrowie i wiceministrowie ze wszystkich resortów koordynują politykę rozwoju Polski.

Komitet opracował kryteria wyboru projektów do Krajowego Planu Odbudowy. W ramach KKPR przygotowano także tzw. Matrycę  KPO, czyli narzędzie do porządkowania i oceniania zgłoszonych inwestycji.

Matryca KPO pozwoliła na weryfikację zgłoszonych projektów pod kątem celów społeczno-gospodarczych. Jej drugą funkcją jest podział zgłoszonych projektów na te, które mogą być finansowane z KPO oraz te, które przejdą do innych źródeł finansowania. To konieczne działanie, bo tylko najlepiej przygotowane propozycje, wpisujące się w zalecenia Komisji Europejskiej, mają szansę na akceptację i otrzymanie dofinansowania z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Kto zgłaszał inwestycje do Krajowego Planu Odbudowy i ile ich jest

Inwestycje były zgłaszane przez marszałków województw, resorty i instytucje centralne, a także partnerów społecznych i gospodarczych. Ponad 1200 projektów, które wpłynęły do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczy różnych obszarów, w tym nowoczesnej gospodarki, zielonej transformacji, zielonej mobilności, zdrowia czy transformacji cyfrowej. 557 nadesłały regiony, a 641 – resorty.

Grupy robocze pracują nad wyborem i oceną projektów, które zostały pogrupowane ze względu na takie same cele i efekty. Wynikiem tych prac są projekty „parasolowe”, które grupują gotowe do realizacji, dobre propozycje.

Kto ocenia inwestycje zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy

Projekty zgłoszone do KPO ocenia pięć roboczych grup tematycznych. W skład tych grup wchodzą przedstawiciele instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi, resortów, regionów, partnerzy społeczno-gospodarczy oraz eksperci zewnętrzni.

Prace są prowadzone w ramach następujących grup roboczych:

  1. grupa ds. nowoczesnej gospodarki
  2. grupa ds. zielonej energii
  3. grupa ds. zielonej mobilności
  4. grupa ds. zdrowia
  5. grupa ds. transformacji cyfrowej

Dodatkowo zagadnieniami dot. wdrażania KPO zajmuje się grupa robocza ds. systemu realizacji KPO i przepływów finansowych.

Jak oceniamy projekty w ramach Krajowego Programu Odbudowy

Ocena projektów, którą prowadzimy w ramach KPO, to rodzaj inwentaryzacji potrzebnych inwestycji. Pierwszym zadaniem MFiPR jest wybranie tych, które będą mogły zostać sfinansowane z KPO. Drugie to wskazanie projektów, które mogłyby zostać wsparte z innych źródeł, na przykład ze środków polityki spójności w nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Naszym celem jest realizacja reform w określonych obszarach wskazanych w KPO, a środkiem do osiągnięcia tego celu są inwestycje. W dokumencie znajdą się również: diagnoza, wyzwania, propozycje rozwiązań i efekty, które chcemy osiągnąć.

Chcemy, żeby środki z Funduszu Odbudowy jak najszybciej trafiły do Polski i pomogły w gospodarczym restarcie.

{"register":{"columns":[]}}