W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowy Plan Odbudowy i Agenda 2030 ONZ na Europejskim Kongresie Gospodarczym

22.09.2021

Europejski Kongres Gospodarczy to jedna z największych imprez gospodarczych w Europie Centralnej. Tegoroczna, 13. edycja pod hasłem „Gospodarka – czas odbudowy” dobiegła końca. Wiceministrowie Waldemar Buda i Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas trzeciego, ostatniego dnia kongresu wzięli udział w panelach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy i Agendy 2030 ONZ.

Kolaż zdjęć z paneli z udziałem wiceministrów Waldemara Budy i Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

13. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywała się w Katowicach od 20 do 22 września.

Fundusz Odbudowy – szansą dla polskiej gospodarki

„Krajowy Plan Odbudowy – reformy, programy i inwestycje” to temat panelu, w którym udział wziął wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar  Buda.

Wsparcie w ramach KPO koncentruje się na inwestycjach, które pobudzą wzrost gospodarczy oraz wzmocnią fundamenty polskiej gospodarki w kluczowych obszarach, takich jak zielona gospodarka, transformacja cyfrowa, ochrona zdrowia, edukacja czy też otoczenie instytucjonalne  

mówił minister Waldemar Buda.

W ramach Funduszu Odbudowy  Polsce przypada o około 58 mld euro z części grantowej i pożyczkowej. Polska wnioskuje o przeszło 35,5 mld euro, wykorzystując w pełni środki grantowe i częściowo pożyczki. Fundusze zostaną zainwestowane w ramach pięciu obszarów:  odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność.

Polska przygotowała Krajowy Plan Odbudowy w oparciu o trzy ważne elementy: dokładną ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej po pandemii COVID-19, diagnozę  wyzwań związanych z odbudową i transformacją gospodarki polskiej i europejskiej oraz szerokie konsultacje społeczne

powiedział minister Waldemar Buda.

Konsultacje społeczne KPO trwały od 26 lutego do 2 kwietnia 2021 r. Do udziału w nich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprosiło podmioty publiczne, samorządy terytorialne, przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk akademickich i opiniotwórczych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 Przeprowadziliśmy szerokie konsultacje  Krajowego Planu Odbudowy. Otrzymaliśmy około  5,5 tys. uwag. Najwięcej od przedstawicieli regionów, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych i osób prywatnych. Wsłuchaliśmy się w te głosy i wprowadziliśmy zmiany w dokumencie

– podkreślał wiceminister Waldemar Buda.

Kluczowym obszarem reform wskazanych w KPO jest transformacja w kierunku zielonej gospodarki.

Będziemy zwiększać wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii. Przyjęliśmy zobowiązanie o podwyższeniu mocy wytwórczych w zakresie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie

– podkreślił wiceminister Waldemar Buda.

Od listopada 2020 r. trwał intensywny dialog z KE dotyczący zakresu reform i inwestycji proponowanych do KPO.

Obecnie czekamy na oficjalną akceptację przez KE wynegocjowanych wcześniej kamieni milowych i wskaźników. Z informacji przekazanych przez KE w trakcie ostatniego spotkania z końca sierpnia wynika, że KE pracuje nad naszymi propozycjami i informację zwrotną otrzymamy po zakończeniu prac

– powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Agenda 2030 ONZ – plan dla świata

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 powinien być okazją do odbudowy światowej gospodarki w bardziej sprawiedliwy i zrównoważony sposób. Dlatego Agenda 2030 ONZ może stać się ważnym drogowskazem na tej drodze

– powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej podczas dyskusji o celach Agendy 2030 ONZ podkreślała, że miasta muszą tworzyć programy oraz narzędzia dostosowane  do zmieniających się realiów.

Minister Jarosińska-Jedynak akcentowała, że w walce z kryzysem klimatycznym miasta mogą korzystać ze środków pomocowych. Jako ważne źródło wsparcia wiceminister wymieniła Krajowy Plan Odbudowy, w którym przewidziano 2,8 mld euro na instrument Zielonej Transformacji Miast.

Miasta i ich mieszkańcy mogą zwiększać swoją odporność na zmiany klimatu poprzez między innymi poprawę efektywności energetycznej budynków, zmniejszanie poziomu zanieczyszczeń i zwiększanie obszarów zielonych czy  ograniczanie ruchu samochodowego poprzez promocję transportu publicznego

– wymieniała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podsumowując, wiceminister dodała, że o odporności miast decydują też aktywność lokalnych władz i umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z szerokim gronem różnorodnych interesariuszy.

{"register":{"columns":[]}}