W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowy Plan Odbudowy: szansa dla gospodarki Łódzkiego

Funduszu Odbudowy jest dodatkowym wsparciem państw członkowskich, który zapewni finansowania dla projektów reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Jaki wpływ na gospodarkę Polski oraz regionu łódzkiego będzie miał KPO? O tym rozmawiał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podczas Europejskiego Forum Gospodarczego.

Minister Waldemar Buda przy biurku, w tle flaga Polski i Unii Europejskiej

Polski Krajowy Plan Odbudowy obejmuje wsparcie strategicznych obszarów, takich jak badania i innowacje, inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, „zielona” i cyfrowa transformacja. Będziemy wzmacniać spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, wspierać nowe miejsca pracy, zdrowie i edukację. Ma się to przyczynić do poniesienia konkurencyjności i odporności gospodarki.

W ramach komponentów KPO przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szerokiego wsparcia, niezależnie od regionu

– mówił wiceminister Waldemar Buda.

Jak dodał Waldemar Buda inwestycje wskazane w KPO realizowane będą przez podmioty prywatne, samorządowe, jak i rządowe. Każdy region, poprzez aktywność samorządów i przedsiębiorców będzie mógł korzystać ze środków KPO. 

Głównymi adresatami wsparcia w ramach KPO w województwie łódzkim będą przedsiębiorstwa, które działają w sektorach najbardziej dotkniętych obostrzeniami związanymi z pandemią, czyli między innymi z sektora branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej, czy kulturalnej

– wyliczał wiceminister Buda

Wśród kluczowych obszarów reform wskazanych w KPO znajduje się transformacja w kierunku zielonej gospodarki, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o podwyższonych standardach energetycznych oraz rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego. 

Dzięki zaplanowanym w KPO inwestycjom, województwo łódzkie będzie miało szansę na znaczną poprawę jakości powietrza poprzez realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków mieszkalnych, szkół i obiektów lokalnej aktywności społecznej

– podkreślał Waldemar Buda.

W regionie łódzkim wspierane będą inwestycje związane ze skracaniem łańcuchów dostaw produktów rolnych i spożywczych, przygotowaniem dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowania dużych terenów inwestycyjnych.

W Łódzkim planowane jest także finansowanie projektów w zakresie robotyzacji i cyfryzacji, gospodarki o obiegu zamkniętym , a także projektów mających na celu zmianę profilu działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Dodatkowo przewidziane jest również wsparcie podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz aktywizacji osób na rynku pracy. 

Wiceminister Buda zaznaczył, że szczególnie istotne jest wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami oraz usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki.

Europejskie Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane przez województwo łódzkie od 2007 r. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. Forum to miejsce, w którym kształtuje się przyszłość województwa łódzkiego, a także polskiej gospodarki. Wiceminister Waldemar Buda wziął udział w panelu „Krajowy Plan Odbudowy: szansa dla gospodarki łódzkiego?”.
 

{"register":{"columns":[]}}