W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat Prokuratury Rejonowej w Rypinie

07.04.2021

Baner ważny komunikat. W tle młotek

Prokuratura Rejonowa w Rypinie skierowała w dniu 30 marca 2021 roku do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Zofii Stefanii B. oskarżonej o przestępstwo z art. 231 §2 kk i art. 286§ 1 kk w zb. z art. 294§1 kk i art. 270§l kk w zw.z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12§ 1 kk, Wymienionej oskarżonej zarzucono, że w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 października 2019 roku w Wąpielsku, gmina Wąpielsk, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie, działając w warunkach czynu ciągłego i z góry powziętym zamiarem, będąc zatrudnioną w Urzędzie Gminy Wąpielsk a następnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku, jako urzędnik odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków o różnego rodzaju świadczenia rodzinne, będąc funkcjonariuszem publicznym odpowiedzialnym za sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych, przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu użycia za autentyczne podrobiła dokumenty w postaci wniosków i decyzji w przedmiocie ustalenia i przyznania prawa do świadczeń socjalnych w postaci świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych oraz orzeczeń o niepełnosprawności w ten sposób, że wpisywała fikcyjne dane osób w postaci ich numeru pesel , imienia i nazwiska, numeru dowodu osobistego i miejsca zamieszkania w tym wpisywała numery pesel osób faktycznie istniejących i przypisywała je imionom i nazwiskom osób fikcyjnych, a które to osoby rzekomo ubiegały się o uzyskanie świadczenia i działając w opisany wyżej sposób, wprowadziła w błąd Urząd Gminy w Wąpielsku co do autentyczności danych w/w osób i co do faktu ubiegania się przez nie o stosowne świadczenia, a następnie w wydanych przez siebie decyzjach wskazała jako konto do przelewu kwoty wynikającej z poszczególnych świadczeń numer konta własnego, którego to rachunku jest posiadaczem i wydając w w/w okresie czasu w decyzjach dyspozycje przelewu pieniędzy na wskazane w/w własne konto, doprowadziła w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urząd Gminy w Wąpielsku w łącznej kwocie 903.861,56 złotych działając zarówno na szkodę w/w instytucji jak i ważnego interesu publicznego. Początkowo podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, jednak podczas kolejnych przesłuchań w KPP w Rypinie i w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie zmieniła swoje stanowisko procesowe i przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła wyjaśnienia o treści korespondującej z dokonanymi ustaleniami faktycznymi i zebranym w tej sprawie materiałem dowodowym.

Prokurator Rejonowy
w Rypinie