W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wiceminister Paweł Jabłoński wziął udział w spotkaniu ministrów ds. współpracy rozwojowej państw UE

19.11.2021

W piątek 19 listopada br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ds. Zagranicznych w formacie ministrów ds. współpracy rozwojowej. Wśród tematów posiedzenia znalazły się m.in. sytuacja humanitarna w Etiopii, Sudanie i Afganistanie, kwestia znaczenia wody dla współpracy rozwojowej, szczególnie w obszarze Azji Centralnej, a także wsparcie UE dla globalnej dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19. Ministrowie odbyli również dyskusję z Samanthą Power, administrator amerykańskiej agencji ds. współpracy międzynarodowej USAID, z którą omówili najważniejsze wyzwania pomocy rozwojowej, a także przyszłość współpracy UE-USA na tym polu. Polskę reprezentował podsekretarz stanu Paweł Jabłoński.

Trzech mężczyzn w garniturach i maskach na twarzy pozuje do zdjęcia

Odnosząc się do kryzysów w Etiopii, Afganistanie i Sudanie, Minister Jabłoński wskazał na konieczność kontynuowania pomocy humanitarnej oraz utrzymania międzynarodowego zainteresowania sytuacją w tych państwach. Minister podkreślił, że sytuacja w Afganistanie i innych krajach dotkniętych trudnościami grozi wybuchem niekontrolowanego kryzysu migracyjnego, który może zdestabilizować nie tylko ich najbliższe otoczenie, ale także negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo w Europie. W tym kontekście wskazał także na aktualną sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

W trakcie wymiany poglądów na temat roli wody w pomocy rozwojowej wiceminister Jabłoński wskazał, że jest to szczególnie ważna kwestia w takich regionach jak Azja Centralna, które zmagają się z niedoborem i niską jakością wody. Zauważył przy tym, że problemy z dostępem do wody mogą pogłębiać presję migracyjną w różnych częściach świata. Przypomniał także, że działania w obszarze zapewnienia dostępu do czystej wody, poprawy warunków sanitarnych i higieny są jednym z najważniejszych priorytetów polskiej pomocy rozwojowej.

Podczas dyskusji z Samanthą Power wiceminister Jabłoński wyraził nadzieję na dalsze pogłębianie współpracy rozwojowej ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w obszarze Partnerstwa Wschodniego. Wskazał także na rolę współpracy transatlantyckiej w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, z której skutkami zmaga się obecnie Polska. Samantha Power nakreśliła priorytety amerykańsko-europejskiej współpracy w dziedzinie pomocy rozwojowej. Podkreśliła przy tym ważną rolę „wschodzących donatorów” pomocy rozwojowej, takich jak państwa V4 czy Chorwacja, a jako pozytywny przykład przytoczyła polskie działania rozwojowe w Mołdawii.

W odniesieniu do mechanizmu dzielenia się szczepionkami wiceminister Jabłoński poparł postulat zwiększenia wysiłków UE i poszczególnych państw członkowskich na rzecz sprawnego przekazywania szczepionek krajom rozwijającym się. Przypomniał, że Polska jest w tym zakresie jednym z najaktywniejszych państw – w formie darowizn i odsprzedaży non-profit przekazaliśmy na rzecz odbiorców w kilkudziesięciu krajach łącznie ok. 13 mln szczepionek. Polska będzie także pełniła rolę koordynatora w procesie dystrybucji szczepień z UE do państw Partnerstwa Wschodniego; rozmowy z Komisją Europejską w tej sprawie powinny zostać wkrótce sfinalizowane.

Na posiedzeniu przyjęto konkluzje Rady – w sprawie wody w działaniach zewnętrznych UE oraz w sprawie wiedzy specjalistycznej europejskiego sektora publicznego w działaniach zewnętrznych UE. 

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}