26 projekt otrzymał dofinansowanie

26 projekt otrzymał dofinansowanie przy pomocy POPC Wsparcie

Projekt Ministra Cyfryzacji "Otwarte dane plus" uzyskał dofinansowanie ze środków II osi POPC. Pomagał zespół Centralnego Ośrodka Informatyki.

 

1 marca 2019 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło informację o pozytywnym zakończeniu oceny projektu „Otwarte dane plus”. Projekt otrzymał dofinansowanie w działaniu 2.3.1 POPC. Kwota przyznanego dofinansowania to ponad 32,4 mln zł.

W projekcie „Otwarte dane plus” pomagaliśmy już na etapie przygotowania fiszki na Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Za nami też 3 iteracje uwag do studium wykonalności.

Ważnym elementem wpływającym na projekt było też sieciowanie projektu Ministra Cyfryzacji z projektem Głównego Urzędu Statystycznego „Wrota Statystyki”.

"Otwarte dane plus" to 26 projekt, któremu skutecznie pomógł Zespół POPC Wsparcie.

Łączna kwota dofinansowania, którą pomógł uzyskać nasz Zespół przekroczyła 755 mln zł.

 

 

Navigation Menu

Metrics