W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe

Dowiedz się, jak zdobyć dofinansowanie. Pomożemy Ci przygotować projekt, w tym opracować dokumentację, oraz ją zweryfikujemy. Powiemy Ci, czy Twój projekt ma szansę na dofinansowanie. Na naszej stronie poznasz zasady współpracy.

Zadzwoń lub napisz:

 

Centralny Ośrodek Informatyki
POPC Wsparcie
Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa

e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl
tel.: +48 22 250 18 03, +48 22 250 28 83

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

 

 

Materiały

Regulamin obsługi Zgłoszeń i Wniosków kierowanych do POPC Wsparcie
Regulamin​_obsługi​_zgłoszeń​_20191206​_final.pdf 1.16MB
Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie
Formularz​_obsługi​_zgłoszeń​_20191206​_final.DOCX 0.11MB

Administrator danych osobowych:

Tożsamość administratora:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę w Warszawie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa – jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i odpowiada za zarządzanie programem i jego prawidłową realizację, w tym za podział zadań pomiędzy instytucje zaangażowane we wdrażanie programu oraz cele realizowanych zadań.

Dane kontaktowe administratora:

Z administratorem – ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego – można się skontaktować poprzez adres email: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: IOD@miir.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w ramach Centrum Kompetencyjnego POPC Wsparcie.