Kontakt

Dowiedz się, jak zdobyć dofinansowanie. Pomożemy Ci przygotować projekt, w tym opracować dokumentację, oraz ją zweryfikujemy. Powiemy Ci, czy Twój projekt ma szansę na dofinansowanie. Na naszej stronie poznasz zasady współpracy.

Zadzwoń lub napisz:

 

Centralny Ośrodek Informatyki
POPC Wsparcie
Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa

e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl
tel.: +48 22 250 18 03, +48 22 250 28 83

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

pdf Regulamin obsługi zgłoszeń

2.53MB

docx Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie

0.1MB

Administrator danych osobowych:

Administratorem jest Minister Inwestycji i Rozwoju, mający siedzibę w Warszawie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa – jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i odpowiada za zarządzanie programem i jego prawidłową realizację, w tym za podział zadań pomiędzy instytucje zaangażowane we wdrażanie programu oraz cele realizowanych zadań.

Z administratorem – Ministrem Inwestycji i Rozwoju można się skontaktować poprzez adres email: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: IOD@miir.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w ramach Centrum Kompetencyjnego POPC Wsparcie.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.01.2019 17:21
Osoba publikująca: Andrzej Pieczunko
Zmodyfikowano: 10.04.2019 13:30
Osoba modyfikująca: Piotr Herman