Działanie 2.2

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC:

Administracja rządowa (jednostki podległe i nadzorowane) oraz partnerstwa tworzone pomiędzy tymi jednostkami.

 

CELE PROJEKTÓW:

Poprawa pracy urzędów dzięki cyfryzacji procesów i procedur usprawniających back office.

 

TYPY PROJEKTÓW:

  1. Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami
  2. Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT)
  3. Działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT wspieranych  w ramach projektów z pkt. 1 i 2.

 

PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE PRZY NASZEJ POMOCY:

  1. EZD RP – Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej – projekt przygotowawczy (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy)
  2. Zintegrowana Platforma Analityczna – projekt przygotowawczy (Ministerstwo Cyfryzacji)
  3. System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA (Ministerstwo Finansów)
  4. Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (KSZBI) dla statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny)
  5. Zintegrowana Platforma Analityczna (Ministerstwo Cyfryzacji)
  6. Export Intelligence (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

pdf Regulamin obsługi zgłoszeń

2.53MB

docx Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie

0.1MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.01.2019 15:12
Osoba publikująca: Andrzej Pieczunko
Zmodyfikowano: 18.04.2019 15:51
Osoba modyfikująca: Piotr Herman