Działanie 2.2

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC:

Administracja rządowa (jednostki podległe i nadzorowane) oraz partnerstwa tworzone pomiędzy tymi jednostkami.

 

CELE PROJEKTÓW:

Poprawa pracy urzędów dzięki cyfryzacji procesów i procedur usprawniających back office.

 

TYPY PROJEKTÓW:

  1. Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami
  2. Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT)
  3. Działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT wspieranych  w ramach projektów z pkt. 1 i 2.

 

PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE PRZY NASZEJ POMOCY:

  1. EZD RP – Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej – projekt przygotowawczy (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy)
  2. Zintegrowana Platforma Analityczna – projekt przygotowawczy (Ministerstwo Cyfryzacji)
  3. System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA (Ministerstwo Finansów)
  4. Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (KSZBI) dla statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny)
  5. Zintegrowana Platforma Analityczna (Ministerstwo Cyfryzacji).

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

pdf Regulamin obsługi zgłoszeń

0.88MB

docx Formularz zgłoszenia projektu POPC Wsparcie

0.09MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.01.2019 15:12
Osoba publikująca: Andrzej Pieczunko
Zmodyfikowano: 18.03.2019 15:28
Osoba modyfikująca: Andrzej Pieczunko