W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Potrzebujesz doświadczonych prawników? Skorzystaj z nowej oferty POPC Wsparcie!

16.07.2019

Zaprosiliśmy do współpracy renomowaną kancelarię prawną, która pomoże ekspertom POPC Wsparcie obsługiwać prawne aspekty projektów informatycznych.

Porada prawna. Trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta - przed komputerem.

Obszary wsparcia prawnego:

 

Jeśli:

 • Twój projekt stara się o dofinansowanie ze środków II osi POPC lub już je otrzymał
 • w projekcie pojawiły się problemy natury prawnej, których nie potrafi rozwiązać Twój zespół lub Twoja organizacja
 • brakuje Ci pewności, czy przyjęte przez Ciebie rozwiązania są zgodne z prawem
 • planujesz podpisać umowę na dostarczenie oprogramowania, dostawę infrastruktury itd.
 • napotkałeś inne problemy, nad którymi powinien pochylić się doświadczony prawnik

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Kompetencyjnym POPC Wsparcie działającym w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Oferta POPC Wsparcie obejmuje:

 1. prawo nowych technologii
 2. prawo autorskie
 3. prawo własności przemysłowej
 4. prawo do baz danych
 5. prawo konkurencji
 6. prawo gospodarcze, w tym umowy w IT
 7. prawo Unii Europejskiej i regulacji krajowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w szczególności w zakresie kwalifikowalności wydatków i prawidłowości wyboru partnera projektu
 8. zagadnienia pomocy publicznej
 9. zamówienia publiczne
 10. zagadnienia ochrony danych osobowych
 11. wykorzystanie w projektach utworów udostępnianych na otwartych licencjach (open source)
 12. prawne aspekty przetwarzania danych w chmurze (cloud computing)
 13. zarządzanie licencjami
 14. prawne aspekty wykorzystania metodyk zwinnych w projektach IT
 15. prawne aspekty prowadzenia sporów i zawierania ugód
 16. prawne aspekty funkcjonowania publicznych rejestrów i ewidencji
 17. prawne aspekty informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym tworzenie i udostępnianie e-usług publicznych
 18. prawne aspekty funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej
 19. prawne aspekty cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych, zasobów nauki oraz zasobów kultury.

 

Wsparcie udzielamy poprzez:

 • przygotowywanie opracowań, opinii prawnych i innych dokumentów (umów, porozumień, dokumentacji dotyczącej wyboru kontrahentów, dokumentów postępowań przetargowych)
 • organizację spotkań z udziałem radcy prawnego.

Pamiętaj!

 

 1. Centralny Ośrodek Informatyki przed udzieleniem wsparcia prawnego może poprosić beneficjenta II osi POPC, by podpisał Umowę o świadczenie usług wsparcia opiniodawczo-doradczego w przygotowaniu lub realizacji projektu informatycznego.
 2. Usługi wsparcia prawnego przy udziale kancelarii prawnej nie mogą być powtórnie przedstawione przez beneficjenta lub partnerów do sfinansowania z POPC, innego programu operacyjnego lub krajowych bezzwrotnych środków publicznych w formie dotacji (zakaz podwójnego finansowania).
 3. Usługi mają charakter opiniodawczo-doradczy. Centralny Ośrodek Informatyki nie ponosi odpowiedzialności za efekt wykorzystania produktów udzielonego wsparcia, w szczególności nie gwarantuje przyznania dofinansowania, akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych przez właściwą instytucję oceniającą wniosek o dofinansowanie i skutecznego rozliczenia projektu.
 4. Centralny Ośrodek Informatyki może odmówić wykonania usługi wsparcia prawnego z uwagi na szczególne okoliczności danego przypadku, w szczególności gdy wyczerpano środki przeznaczone na wynagrodzenie kancelarii prawnej lub wolumen godzin wynikający z umowy z kancelarią prawną.

Jak skorzystać z pomocy radców prawnych?

 

Aby skorzystać ze wsparcia prawnego, prześlij formularz zgłoszeniowy. Znajdziesz go na stronie w części kontakt. W formularzu wskaż oczekiwany zakres wsparcia.

Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą, by ustalić zakres wsparcia. Wspólnie uzgodnicie zapytanie prawne. Chcemy, by pomoc prawna spełniła Twoje oczekiwania, dlatego razem z Tobą odbierzemy opracowanie.

Zadzwoń lub napisz

tel.: +48 22 250 18 03 lub +48 22 250 28 85

e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl