W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wspierane projekty

Pomagamy prowadzić projekty oraz rozliczać wydawane środki unijne. Wsparcie jest nieodpłatne!

 

JAKIE PROJEKTY WSPIERAMY:

Wspieramy inicjatywy i projekty z II osi POPC „E-administracja i otwarty rząd”, które pomagają osiągnąć następujące cele szczegółowe Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

 

  1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (działanie 2.1)
  2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (działanie 2.2)
  3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego (działania 2.3.1 oraz 2.3.2).

 

Naszym celem jest wsparcie projektów, które posiadają społeczne uzasadnienie, tj. będą wykorzystywane przez obywateli i urzędników. Chcemy wykorzystać fundusze POPC na możliwie najwyższym poziomie, z zachowaniem wysokiej użyteczności i szerokiego wykorzystania tworzonych rozwiązań IT.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC:

Prośbę o wsparcie kierują do nas instytucje zainteresowane pozyskaniem środków II osi POPC. Zwracają się do nas również organizacje, które realizują takie projekty.

 

Lista uprawnionych do skorzystania z tych funduszy jest długa i zależy od konkretnego działania II osi POPC.

 

Projekty, których celem jest stworzenie e-usług publicznych oraz cyfryzacja procesów back-office składać mogą jednostki administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie) oraz podmioty, które podlegają lub są nadzorowane przez te jednostki. O przyznanie dofinansowania na realizację takich projektów ubiegać się też mogą sądy i prokuratury.

 

Projekty, których celem jest upublicznienie danych składają dodatkowo jednostki naukowe i uczelnie, państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni. 

 

Na liście podmiotów, które otrzymały dofinansowanie są m.in. resorty: finansów, sprawiedliwości, rozwoju, cyfryzacji, nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej i inne, kilka uniwersytetów, Polska Akademia Nauk, Telewizja Polska, Biblioteka Narodowa, niektóre z jednostek centralnych.

 

W CZYM MOŻEMY POMÓC:

Realizację projektów ze środków II osi POPC podzieliliśmy na 5 etapów. Nie wynikają one ze znanych metodyk zarządzania projektami, lecz z procesów i procedur obowiązujących projekty ubiegające się o dofinansowanie lub realizowane ze środków POPC.

  1. Koncepcja projektu
  2. Przygotowania do realizacji
  3. Pozyskanie środków finansowych
  4. Realizacja projektu
  5. Monitorowanie trwałości projektu.

 

Na każdym z tych etapów zespół POPC Wsparcie świadczy dedykowane usługi. Ich zakres jest szeroki: od udzielania podstawowych informacji dot. dofinansowania, po specjalistyczne wsparcie prawne, techniczne oraz organizacyjne na etapie planowania i wytwarzania rozwiązań.

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

Materiały

Regulamin obsługi zgłoszeń
Regulamin​_obsługi​_zgłoszeń​_20190404.pdf 2.53MB
Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie
Formularz​_obsługi​_zgłoszeń​_20190404.docx 0.10MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.04.2019 13:14 Piotr Herman
Pierwsza publikacja:
10.04.2019 13:14 Piotr Herman