W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpracownicy POPC Wsparcie

Zapraszamy do współpracy instytucje specjalistyczne, które pomagają naszym ekspertom obsługiwać projekty informatyczne. Wsparcie tych podmiotów jest bezpłatne.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na nastepujące zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi:

  1. Przed udzieleniem wsparcia przez podmiot zewnętrzny możemy Cię poprosić o podpisanie Umowy o świadczenie usług wsparcia opiniodawczo-doradczego w przygotowaniu lub realizacji projektu informatycznego.
  2. Usługi zrealizowane przez podmiot zewnętrzny nie mogą być powtórnie przedstawione przez beneficjenta lub partnerów do sfinansowania z POPC, innego programu operacyjnego lub krajowych bezzwrotnych środków publicznych w formie dotacji (zakaz podwójnego finansowania).
  3. Usługi mają charakter opiniodawczo-doradczy. Nie ponosimy odpowiedzialności za efekt wykorzystania produktów udzielonego wsparcia, w szczególności nie gwarantujemy przyznania dofinansowania, akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych przez właściwą instytucję oceniającą wniosek o dofinansowanie i skutecznego rozliczenia projektu.
  4. Możemy odmówić udzielenia wsparcia świadczonego przez podmioty zewnętrzne z uwagi na szczególne okoliczności danego przypadku, w szczególności gdy wyczerpano środki przeznaczone na wynagrodzenie tego podmiotu lub wolumen godzin wynikający z umowy z tym podmiotem.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.09.2019 12:22 Piotr Herman
Pierwsza publikacja:
12.03.2019 10:00 Piotr Herman