W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Restrykcje dot. wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej

29.03.2021

Pilne

Przypominamy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasada RP w Lizbonie apelują o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Nasz apel jest podyktowany nie tylko samym zagrożeniem epidemicznym i niebezpieczeństwem, które podróżni mogą ściągnąć na siebie, swoich bliskich i na osoby trzecie, ale także nieprzewidywalnością zasad sanitarnych i zasad dotyczących wjazdu i tranzytu wprowadzanych i często zmienianych przez poszczególne państwa w związku z pandemią COVID-19. Osoby decydujące się na podróż zagraniczną w obecnych warunkach podejmują znaczące ryzyko związane z trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lądowym i lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 

[Ostatnia aktualizacja: 1.04.2021]

W ramach działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 władze Republiki Portugalskiej zaostrzyły restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej.

Obowiązek rejestracji wjazdu do Portugalii

1 kwietnia portugalski urząd imigracyjny poinformował o wprowadzeniu konieczności rejestracji podróży do Portugalii

Od 1 kwietnia osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii, Brazylii, Republiki Południowej Afryki oraz krajów w stosunku do których wprowadzono obowiązek 14-dniowej samoizolacji (w tym Polski) zobowiązani są przed wjazdem na rerytorium Portugalii dokonać rejestracji online w serwisie portugalskiego urzędu imigracyjnego travel.sef.pt 

Po dokonaniu rejestracji podróżny otrzyma email wymagający potwierdzenia rejestracji, a następnie tą samą drogą zostanie mu przesłany certyfikat, którego okazanie jest niezbędne do wjazdu na terytorium Portugalii.

 

ZAREJESTRUJ PODRÓŻ

Podróż samolotem
 1. Połączenia lotnicze między Portugalią i Wielką Brytanią oraz Brazylią pozostają zawieszone. Osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii lub Brazylii z przesiadką w kraju trzecim zobowiązane są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu, a po przylocie poddać się 14-dniowej samoizolacji w miejscu zamieszkania/zakwaterowania lub w miejscu wskazanym przez służby sanitarne albo oczekiwać w strefie tranzytowej portu lotniczego na lot do miejsca przeznaczenia. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 24 miesięcy.

 

 1. W odniesieniu do państw członkowskich UE, Strefy Schengen i państw stowarzyszonych wprowadza się podział krajów na trzy kategorie, pod względem liczby zakażeń:
 • poniżej 150 zakażeń na 100 tys. mieszkańców - Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 24 miesięcy.
 • powyżej 150 lecz nie więcej niż 500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Dopuszcza się wyłącznie podróże konieczne w rozumieniu Zaleceń Rady (UE) 2020/912 z dnia 30 czerwca 2020 r. Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 24 miesięcy.
  (Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Grecja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria)
 • 500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców lub więcej - Dopuszcza się wyłącznie podróże konieczne w rozumieniu Zaleceń Rady (UE) 2020/912 z dnia 30 czerwca 2020 r. Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu i do poddania się po przylocie 14-dniowej samoizolacjiw miejscu zamieszkania/zakwaterowania lub w miejscu wskazanym przez służby sanitarne. Z obowiązku poddania się samoizolacji zwolnieni są pasażerowie  odbywający podróż z powodów uzasadnionych, posiadający bilet świadczący o zamiarze opuszczenia terytorium Portugalii w ciągu 48 godzin. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 24 miesięcy.
  (Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Malta, Polska, Słowenia, Szwecja Węgry, Włochy) 
 1. Obcokrajowcy niebędący rezydentami w Portugalii, przesiadający się w porcie lotniczym w Portugalii, oczekują na swój lot w strefie tranzytowej lotniska.
   
 2. W odniesieniu do państw trzecich:
 • Pasażerowie podróżujący z krajów i regionów oznaczonych w zaleceniach Rady Unii Europejskiej (UE)2020/912 kolorem zielonym (kraje bezpieczne) zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Zezwala się na wjazd na terytorium Portugalii obywateli i rezydentów tych państw / regionów również jeżeli w drodze do Portugalii przesiadali się lub przejeżdżali przez terytorium państwa nieujętego na liście państw bezpiecznych.
  (Australia, Chiny, Hong Kong, Korea Południowa, Makao, Nowa Zelandia, Rwanda, Singapur, Tajlandia)
 • Pasażerowie przylatujący z pozostałych krajów będą mogli wjechać na terytorium Portugalii wyłącznie w przypadku podróży koniecznych. Jako podróże konieczne rozumie się podróże o charakterze zawodowym, związane ze studiami, konieczne podróże o charakterze rodzinnym, z powodów zdrowotnych lub humanitarnych.
 • Z państw trzecich na terytorium Portugalii wjechać mogą obywatele krajów UE i Strefy Schengen oraz ich rodzin oraz obywatele krajów trzecich będących rezydentami w krajach. UE i Strefy Schengen.
 1. Osoby podróżujące z Republiki Południowej Afryki lub osoby, które w ciągu 14 dni poprzedzających wjazd na terytorium Portugalii opuściły terytorium RPA, zobowiązane są do okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu, a po przylocie poddać się 14-dniowej samoizolacji w miejscu zamieszkania/zakwaterowania lub w miejscu wskazanym przez służby sanitarne albo oczekiwać w strefie tranzytowej portu lotniczego na lot do miejsca przeznaczenia. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 24 miesięcy.
   


 

Rozporządzenie wprowadzające ograniczenia w międzynarodowym ruchu lotniczym do / z Portugalii kontynentalnej

Komunikat dotyczący zasad wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej

Granica lądowa z Hiszpanią

Rozporządzenie 2807-B/2021 z 15 marca 2021r. wprowadza ograniczenia w przekraczaniu granicy  lądowej pomiędzy Królestwem Hiszpanii a Republiką Portugalską. Przywraca tymczasowo także kontrolę osób przekraczających granicę lądową i wyznacza czynne przejścia graniczne. Zawiesza jednocześnie transport kolejowy (z wyj. transportu towarów) oraz transport rzeczny na granicy lądowej z Hiszpanią.

Przekraczanie granicy lądowej dozwolone jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Obywatele Portugalii oraz obcokrajowcy będący rezydentami w Portugalii, przybywający z Wielkiej Brytanii, Brazylii, RPA oraz z jednego z państw odnotowujących 500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców lub więcej, zobowiązani są do poddania się 14-dniowej samoizolacji.

 

Uwaga! Od opisanych powyżej zasad nie stosuje się innych wyjątków niż te wspomniane w powyższej informacji.

Rozporządzenie wprowadzające ograniczenia w międzynarodowym ruchu lotniczym do / z Portugalii kontynentalnej, odnoszące się także do restrykcji dotyczących osób wjeżdżających na terytorium Portugalii przez granicę lądową z Królestwem Hiszpanii

Komunikat dotyczący zasad wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej