W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Exposé Mateusza Morawieckiego

gotowe Więcej pieniędzy na drogi

Status: Weszło w życie

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

Wspieranie inwestycji na drogach samorządowych od 2019 r. Środki Funduszu przekazywane będą m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych oraz dróg gminnych.

gotowe Większe dopłaty do paliwa rolniczego

Status: Weszło w życie

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego

Zwiększenie limitu z 86 l/ha do 100l/ha zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu 30 l/ha zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

gotowe Split payment (podzielona płatność)

Status: Weszło w życie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Głównym założeniem split payment jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, trafiającą bezpośrednio na odrębne konto VAT. Mechanizm ma charakter dobrowolny, a decyzję o stosowaniu podejmuje nabywca.

gotowe Podwyższenie minimalnej pensji

Status: Weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Podwyższenie płacy minimalnej (i tym samym polepszenie sytuacji dochodowej osób najmniej zarabiających) – w 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 zł (co oznacza wzrost o 7,1 proc. w stosunku do 2018 r.). Minimalna stawka godzinowa została określona na poziomie 14,70 zł.

gotowe Obniżenie CIT dla małych firm do 9 proc.

Status: Weszło w życie

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. dla małych podatników.

gotowe Mały ZUS

Status: Weszło w życie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Właściciele najmniejszych biznesów będą płacili niższe, proporcjonalne do przychodów składki na ubezpieczenia społeczne. 

gotowe Konstytucja dla Nauki

Status: Weszło w życie

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Reforma szkolnictwa wyższego i nauki ma zachęcić studentów do pozostania w kraju, przez zapewnienie w Polsce studiów i badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie.

gotowe Jednolity plik kontrolny (JPK)

Status: Weszło w życie

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Wprowadzenie obowiązku JPK_VAT dla wszystkich podatników podatku VAT od 1 stycznia 2018 r.

gotowe Dobrowolne oszczędzanie na przyszłość

Status: Weszło w życie

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) umożliwią dobrowolne oszczędzanie środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

gotowe Analiza ryzyka wyłudzeń skarbowych (STIR)

Status: Weszło w życie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
Zautomatyzowana analiza ryzyka wyłudzeń skarbowych oparta m.in. na danych bankowych. Możliwość tymczasowej blokady konta w celu zatrzymania transferu środków z wyłudzeń.

gotowe 6 proc. PKB na zdrowie

Status: Weszło w życie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Stopniowe zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w 2024 r. Zwiększenie  wynagrodzeń lekarzy: specjalistów i rezydentów, po spełnieniu określonych warunków.

gotowe Plan dla Wsi

Status: Weszło w życie

Działania nielegislacyjne związane z „Planem dla Wsi”
Chodzi m.in. o zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności rolniczej, wzmocnienie pozycji rolnika na rynku żywnościowym, wsparcie rolnictwa na terenach górskich, przeciwdziałanie suszy i innym zmianom klimatycznym oraz zwiększenie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle (biogospodarka).

gotowe Konstytucja Biznesu

Status: Weszło w życie

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Ich wprowadzenie to największa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat.

{"register":{"columns":[]}}