W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Exposé Mateusza Morawieckiego

gotowe Ułatwienia dla przedsiębiorców

Status: Weszło w życie
gotowe Wsparcie seniorów

Status: Weszło w życie
gotowe Bezpieczeństwo na drogach

Status: Weszło w życie
w trakcie Wsparcie dla szkół

Status: W trakcie

Program Modernizacji Szkół 

Składający się ze środków krajowych i unijnych program sprawi, że polska szkoła zacznie odpowiadać na wyzwania przyszłości. Chodzi o pomoce do nauki programowania lub multimedialne monitory. To także wsparcie, które pomoże wykonać niezbędne prace oraz poprawić jakość pomieszczeń, w których uczą się dzieci i młodzież. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkół. Celem jest co najmniej 1000 zeroemisyjnych, samowystarczalnych energetycznie i ekologicznych szkół. 
Status: W trakcie

 • W 2020 r. na nowoczesny sprzęt dla polskich szkół przeznaczyliśmy ponad 900 mln zł. Dzięki temu do placówek edukacyjnych trafiło niemal 250 tys. tabletów i 120 tys. laptopów. 

 • Dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej udostępniamy szybki, bezpieczny i bezpłatny internet uczniom i nauczycielom. Ma już go blisko 20 tys. placówek uczestniczących w programie i ok. 5 mln użytkowników.

 • Wspieramy także wszystkie szkoły podstawowe w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

 • W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają od państwa wsparcie warte ponad 1 mld zł, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. 

 • W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostki samorządu terytorialnego otrzymały ponad 1,3 mld zł na inwestycje oświatowe. Na taki sam cel gminy mogą otrzymać środki także w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 • Do 2021 r. przeznaczyliśmy prawie 290 mln zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia i geografia) w szkołach podstawowych.

w trakcie Poprawa służby zdrowia

Status: Weszło w życie

Wzrost liczby lekarzy

Rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty posłużą zwiększeniu liczby lekarzy w systemie ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o zachęcenie do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami polskimi, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Możliwe będzie także zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Przepisy dot. rozwiązań związanych z uproszczonymi systemami zatrudniania cudzoziemców weszły w życie w IV kwartale 2020 r. Ponadto przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Ta duża nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty weszła w życie w lipcu 2020 r.
Status: weszło w życie
 
Badania profilaktyczne dla Polaków

Wprowadzono pakiet badań dla każdej osoby po 40. roku życia. 
Status: weszło w życie
 
Wsparcie dla onkologii

Od 2015 r. finansowanie onkologii stopniowo rośnie. Na rewitalizację i rozbudowę Narodowego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego przeznaczonych jest prawie 900 mln zł.
Status: weszło w życie
 
Fundusz Medyczny

Powołany został fundusz, którego zadaniem będzie modernizacja szpitali, także w Polsce powiatowej.   
Status: weszło w życie

w trakcie Inwestycje

Status: W trakcie

100 obwodnic i inwestycje infrastrukturalne

Przeprowadzona zostanie modernizacja i budowa ok. 9 tys. km torów kolejowych. Będziemy realizować program budowy 100 obwodnic. Budowana będzie m.in. Via Baltica i Via Carpatia.

Do lutego 2022 r.  zmodernizowano 5,8 tys. km torów. Wykonane zostały roboty obejmujące modernizację, rewitalizację lub budowę:

 • 2124 przejazdy kolejowo-drogowe, 
 • 574 wiadukty kolejowe i drogowe,
 • 639 mostów,
 • 1089 peronów,
 • 751 dworców, stacji i przystanków kolejowych.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w realizacji jest już 14 zadań, a 86 obwodnic jest w przygotowaniu.

Via Baltica – długość trasy na terenie Polski to 298,7 km, dotychczas oddano 188,7 km, w realizacji jest 110,2 km.
Via Carpatia – długość trasy na terenie Polski to 714,5 km, dotychczas oddano 206,8 km, w realizacji jest  297,9 km, w przetargu – 83,7 km, a w przygotowaniu – 126 km.

Strategiczne inwestycje 

Realizowany jest przekop Mierzei Wiślanej i budowa tunelu do Świnoujścia. Powstaje także Baltic Pipe – nowy korytarz dostaw gazu, który będzie zarazem symbolicznym końcem uzależnienia Polski od dostaw gazu ze Wschodu. Kontynuowane będą prace przy powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego.  
Status: W trakcie

Przekop Mierzei Wiślanej – znacząca część zadań została już zrealizowana:

W ramach etapu I inwestycji:

 • port osłonowy na Zatoce Gdańskiej jest na ukończeniu, trwają jeszcze prace przy obu falochronach oraz prace czerpalne,
 • oddano do użytkowania oba mosty obrotowe nad kanałem żeglugowym,
 • z powodzeniem zakończono próby ruchowe bram śluzy, niebawem rozpoczną się próby jej szczelności,
 • prace przy sztucznej wyspie zaawansowane są w ponad 90%.

Trwają również intensywne prace w ramach etapu II, polegającego na:

 • obudowie brzegów rzeki Elbląg,
 • budowie nowego, ponad stumetrowego mostu obrotowego w Nowakowie.

W ramach etapu III inwestycji zostaną wyłonieni wykonawcy robót pogłębiarskich na Zalewie Wiślanym.

Zakończenie całej inwestycji umożliwiającej wpływanie statków o długości 100 m, szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m planowane jest w 2023 r. Natomiast samo przejście przez Mierzeję możliwe będzie jeszcze w tym roku.

Budowa tunelu pod Świną – w ramach połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. Zaawansowanie prac wynosi 57 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 r.

Baltic Pipe – inwestycja ruszy w październiku 2022 r., na początku z przepustowością częściową, a z pełną w 2023 r.

Kontynuacja prac przy powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyjęto Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podpisano wiele umów na przygotowanie studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) dla odcinków linii kolejowych o łącznej długości 743 km. W sumie inwestycje kolejowe CPK to prawie 1800 km nowych linii. Wybrany został również doradca strategiczny budowy CPK - Lotnisko Incheon w Seulu. Obecnie w ramach CPK przedstawiono preferowaną lokalizację obszaru lotniska, a także prowadzony jest Program Dobrowolnych Nabyć.

w trakcie Walka o czyste powietrze

Status: W trakcie

Rozwój alternatywnych źródeł energii

Przeznaczone zostanie wsparcie dla energetyki prosumenckiej i fotowoltaiki. Budowane będą także farmy wiatrowe na Bałtyku. Powołany został pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii. Rozwijany będzie program „Czyste powietrze”.

 • Kontynuowane jest wsparcie dla energetyki prosumenckiej i realizowany jest program „Mój Prąd” - 15 kwietnia 2022 r. rusza kolejna edycja 4.0.
 • Realizowany jest program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (MEW). W lutym 2021 roku weszła w życie przygotowana w MKiŚ Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jest to kluczowy element umożliwiający budowanie morskich farm wiatrowych w polskich obszarach morskich. 
 • Powołany został pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii. 
 • Rozwijany jest też program „Czyste powietrze”. Wprowadzono do niego wiele usprawnień, aby jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby beneficjentów. Uproszczone zostały np. zasady przyznawania dotacji i wniosków, skrócony został czas rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni i wprowadzona została możliwość składania wniosku online. 


Walka z plastikiem

Wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe. Uruchomione zostaną programy redukujące użycie plastiku. 

System kaucyjny:

 • obejmie opakowania z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l.
 • będzie bezparagonowy, tzn. aby odzyskać kaucję za dane opakowanie nie będzie konieczności okazywania paragonu w sklepie.
 • będzie powszechny i ogólnopolski, co oznacza, że kaucję będzie można odzyskać w innym sklepie niż zakupiono produkt – na terenie całego kraju.
w trakcie Usprawnienie działania administracji publicznej

Status: W trakcie

Dokonany zostanie przegląd instytucji państwowych. Przeprowadzona będzie także redukcja biurokracji i administracji. W ten sposób powstaną oszczędności na co najmniej kilka miliardów zł.  
Status: W trakcie

w trakcie Dopłaty dla polskich rolników

Status: W trakcie

Polska dąży do wyrównania dopłat dla polskich rolników. W kolejnej perspektywie budżetowej dopłaty dla rolników nie powinny być niższe od dopłat dla rolników francuskich czy niemieckich. 

Od 2022 r. przywrócona została uzupełniająca płatność podstawowa, finansowana z budżetu krajowego. Jej przywrócenie służy realizacji programu „Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla polskiej wsi”. Płatność przyczynia się do wzrostu średniego poziomu wsparcia bezpośredniego dla zdecydowanej większości krajowych producentów rolnych. 

Przywrócenie uzupełniającej płatności podstawowej wraz z utrzymaniem płatności dodatkowej spowodowało, że już od kampanii 2022 r. rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości od 3 do 30 ha użytków rolnych (grupa gospodarstw o najniższych dochodach) uzyskali płatności bezpośrednie na średnim poziomie przekraczającym średnią UE.

Ponadto od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na płatność dodatkową i rozszerzeniu jej na gospodarstwa o wielkości 1-2 ha (płatność będzie wypłacana do 30 ha w gospodarstwach o wielkości do 50 ha), średni poziom wsparcia na hektar we wszystkich gospodarstwach do 50 ha (97% gospodarstw) będzie wyższy od przeciętnej unijnej.

w trakcie Rozwój sportu amatorskiego i zawodowego

Status: W trakcie

Kontynuowane będą m.in. programy aktywizacji dzieci i młodzieży – program KLUB i program SKS (Szkolny Klub Sportowy). Rozwijany będzie także system indywidualnego wsparcia zawodników. 

Prowadzone są programy sportowe: 

 • Rządowy Program Klub – bezpośrednie wsparcie dla małych i średnich środowisk sportowych.
 • Szkolny Klub Sportowy – organizacja bezpłatnych zajęć sportowych dla ponad 300 tys. dzieci i młodzieży rocznie.
 • Sportowe Wakacje+ – zorganizowana aktywność fizyczna w formie m.in. imprez oraz obozów sportowych, z której skorzystało w 2021 r. ponad 1 mln osób.
 • Program certyfikacji szkółek piłkarskich – szkolenia dla ponad 90 tys. dzieci oraz dofinansowanie dla ponad 4 tys. trenerów piłki nożnej. 

W 2022 roku planuje się przeznaczyć kwotę ponad 279 mln zł na rozwój dzieci i młodzieży w ramach sportu powszechnego, co stanowi ponad trzykrotny wzrost nakładów na te działania w stosunku do 2015 roku. Na dofinansowanie zadań w ramach sportu powszechnego planuje się przeznaczyć kwotę ponad 411 mln zł w 2022 roku.

{"register":{"columns":[]}}