W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Exposé Mateusza Morawieckiego

gotowe Ułatwienia dla przedsiębiorców

Status: Weszło w życie
gotowe Wsparcie seniorów

Status: Weszło w życie
gotowe Bezpieczeństwo na drogach

Status: Weszło w życie
w trakcie Wsparcie dla szkół

Status: W trakcie

Program Modernizacji Szkół 

Składający się ze środków krajowych i unijnych program sprawi, że polska szkoła zacznie odpowiadać na wyzwania przyszłości. Chodzi o pomoce do nauki programowania lub multimedialne tablice. To także wsparcie, które pomoże wykonać niezbędne prace oraz poprawić jakość pomieszczeń, w których uczą się dzieci i młodzież. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkół. Celem jest co najmniej 1000 zeroemisyjnych, samowystarczalnych energetycznie i ekologicznych szkół. 
Status: W trakcie

 • W 2020 r. na nowoczesny sprzęt dla polskich szkół przeznaczyliśmy 500 mln zł. Dzięki temu do placówek edukacyjnych trafiło niemal 250 tys. tabletów i 120 tys. laptopów. 

 • Dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej udostępniamy szybki, bezpieczny i bezpłatny internet uczniom i nauczycielom. Ma już go blisko 20 tys. placówek uczestniczących w programie i ok. 5 mln użytkowników.

 • Wspieramy także wszystkie szkoły podstawowe w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają od państwa wsparcie warte ponad 1 mld zł, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. 

 • W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostki samorządu terytorialnego otrzymały ponad 1,3 mld zł na inwestycje oświatowe. Na taki sam cel gminy mogą otrzymać środki także w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

w trakcie Poprawa służby zdrowia

Status: W trakcie

Wzrost liczby lekarzy

Rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty posłużą zwiększeniu liczby lekarzy w systemie ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o zachęcenie do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami polskimi, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Możliwe będzie także zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce.
Status: W trakcie.
 
Badania profilaktyczne dla Polaków

Wprowadzony zostanie pakiet badań dla każdej osoby po 40. roku życia. 
Status: weszło w życie. 
 
Wsparcie dla onkologii

Na najnowocześniejsze Centrum Onkologii zostanie przeznaczone ok. 1 mld zł.
Status: weszło w życie. 

Od 2015 r. finansowanie onkologii stopniowo rośnie. W 2021 r. jest to ponad 12 mld zł.  Na rewitalizację i rozbudowę Narodowego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego przeznaczonych jest prawie 900 mln zł. 
 
Fundusz Modernizacji Szpitali

Powołany zostanie fundusz, którego zadaniem będzie modernizacja szpitali, także w Polsce powiatowej.   
Status: weszło w życie. 

w trakcie Inwestycje

Status: W trakcie

100 obwodnic i inwestycje infrastrukturalne

Przeprowadzona zostanie modernizacja i budowa ok. 9 tys. km torów kolejowych. Będziemy realizować program budowy 100 obwodnic. Budowana będzie m.in. Via Baltica i Via Carpatia.
Status: W trakcie

Do listopada 2021 r.  zmodernizowano 5,6 tys. km torów. Wykonane zostały roboty obejmujące modernizację, rewitalizację lub budowę:

 • 2031 przejazdów kolejowo-drogowych, 
 • 530 wiaduktów kolejowych i drogowych,
 • 577 mostów,
 • 1027 peronów,
 • 698 dworców, stacji i przystanków kolejowych.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w realizacji jest już 14 zadań, a 86 obwodnic jest w przygotowaniu.

Via Baltica – długość trasy na terenie Polski to 298,7 km, dotychczas oddano 168,5 km, w realizacji jest 130,2 km.
Via Carpatia – długość trasy na terenie Polski to 714,5 km, dotychczas oddano 178,5 km, w realizacji jest  302,5 km, w przetargu – 107,5 km, a w przygotowaniu – 135,5 km.

Strategiczne inwestycje 

Realizowany będzie przekop Mierzei Wiślanej i budowa tunelu do Świnoujścia. Powstanie także Baltic Pipe – nowy korytarz dostaw gazu, który będzie zarazem symbolicznym końcem uzależnienia Polski od dostaw gazu ze Wschodu. Kontynuowane będą prace przy powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego.  
Status: W trakcie

Przekop Mierzei Wiślanej – część zadań została już zrealizowana.

 • W ramach etapu I inwestycji:
  • W czerwcu 2021 r. zakończono budowę mostu południowego nad kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej.
  • Most Północny jest na ukończeniu.
  • Prowadzone są też zaawansowane roboty w ramach budowy sztucznej wyspy.
 • Trwają również prace związane z II etapem inwestycji tj. obudową brzegów rzeki Elbląg oraz budową mostu w Nowakowie.
 • Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót pogłębiarskich na Zalewie Wiślanym, które będą prowadzone w ramach III etapu inwestycji.
 • Zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania kanału żeglugowego planowane jest w I kw. 2023 r.

Budowa tunelu pod Świną – w ramach połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. Zaawansowanie prac wynosi 57 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest we wrześniu 2022 r.

Baltic Pipe – inwestycja ruszy w październiku 2022 r., na początku z przepustowością częściową, a z pełną w 2023 r.

Kontynuacja prac przy powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego – po  przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyjęto Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podpisano wiele umów na przygotowanie studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) dla odcinków linii kolejowych o łącznej długości 743 km. W sumie inwestycje kolejowe CPK to prawie 1800 km nowych linii. Wybrany został również doradca strategiczny budowy CPK - Lotnisko Incheon w Seulu. Obecnie w ramach CPK przedstawiono preferowaną lokalizację obszaru lotniska, a także prowadzony jest Program Dobrowolnych Nabyć.

w trakcie Walka o czyste powietrze

Status: W trakcie

Rozwój alternatywnych źródeł energii

Przeznaczone zostanie wsparcie dla energetyki prosumenckiej i fotowoltaiki. Budowane będą także farmy wiatrowe na Bałtyku. Powołany zostanie pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii. Rozwijany będzie program „Czyste powietrze”.
Status: W trakcie

 • Kontynuowane jest wsparcie dla energetyki prosumenckiej i realizowany jest program „Mój Prąd”. 
 • Budowane będą także farmy wiatrowe na Bałtyku. 
 • Powołany został pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii. 
 • Rozwijany jest też program „Czyste powietrze”. Wprowadzono do niego wiele usprawnień, aby jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby beneficjentów. Uproszczone zostały np. zasady przyznawania dotacji i wniosków, skrócony został czas rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni i wprowadzona została możliwość składania wniosku online. 


Walka z plastikiem

Wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe. Uruchomione zostaną programy redukujące użycie plastiku. 
Status: W trakcie

w trakcie Usprawnienie działania administracji publicznej

Status: W trakcie

Dokonany zostanie przegląd instytucji państwowych. Przeprowadzona będzie także redukcja biurokracji i administracji. W ten sposób powstaną oszczędności na co najmniej kilka miliardów zł.  
Status: W trakcie

w trakcie Dopłaty dla polskich rolników

Status: W trakcie

Polska będzie dążyła do wyrównania dopłat dla polskich rolników. W kolejnej perspektywie budżetowej dopłaty dla rolników nie powinny być niższe od dopłat dla rolników francuskich czy niemieckich. 
Status: W trakcie

Ze skutkiem od 2022 r. przywrócona zostanie uzupełniająca płatność podstawowa, finansowana z budżetu krajowego. Jej przywrócenie służyć będzie realizacji programu „Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla polskiej wsi”. Płatność przyczyni się do wzrostu średniego poziomu wsparcia bezpośredniego dla zdecydowanej większości krajowych producentów rolnych. 

Przywrócenie uzupełniającej płatności podstawowej wraz z utrzymaniem płatności dodatkowej spowoduje, że już od kampanii 2022 r. rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości od 3 do 30 ha użytków rolnych (grupa gospodarstw o najniższych dochodach) uzyskają płatności bezpośrednie na średnim poziomie przekraczającym średnią UE.

Ponadto od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na płatność dodatkową i rozszerzeniu jej na gospodarstwa o wielkości 1-2 ha (płatność będzie wypłacana do 30 ha w gospodarstwach o wielkości do 50 ha), średni poziom wsparcia na hektar we wszystkich gospodarstwach do 50 ha (97% gospodarstw) będzie wyższy od przeciętnej unijnej.

w trakcie Rozwój sportu amatorskiego i zawodowego

Status: W trakcie

Kontynuowane będą m.in. programy aktywizacji dzieci i młodzieży – program KLUB i program SKS (Szkolny Klub Sportowy). Rozwijany będzie także system indywidualnego wsparcia zawodników. 
Status: W trakcie

Prowadzone są programy sportowe: 

 • Klub – bezpośrednie wsparcie dla małych i średnich środowisk sportowych.
 • Szkolny Klub Sportowy – organizacja bezpłatnych zajęć sportowych dla ponad 300 tys. dzieci i młodzieży.
 • Sportowe Wakacje+ – zorganizowana aktywność fizyczna w formie m.in. obozów sportowych, z której skorzystało już ponad 500 tys. osób.
 • Program certyfikacji szkółek piłkarskich – szkolenia dla prawie 60 tys. dzieci oraz  dofinansowanie dla ponad 4 tys. trenerów piłki nożnej. 

W stosunku do 2015 r. środki na rozwój sportu dzieci i młodzieży zostały zwiększone o 178%. Plan budżetowy na 2022 r. zakłada zwiększenie nakładów do kwoty 1,6 mld. To wzrost o 284 mln.   
 

{"register":{"columns":[]}}