W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Exposé Mateusza Morawieckiego

w trakcie Ułatwienia dla przedsiębiorców

Status: W trakcie

Niższy ZUS dla małych firm – średnio o 500 zł

Od 1 lutego 2020 r. ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tzw. Małego ZUS-u plus. Właściciele firm będą mogli płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Aby skorzystać z nowego rozwiązania, trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. nieprzekraczający 120 tys. zł. Mały ZUS plus będzie rozwiązaniem dobrowolnym.
Status: Weszło w życie.

Estoński CIT 

Dla mikro i małych firm zostanie wprowadzony tzw. estoński CIT. Chodzi o przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę. Rozwiązanie to będzie korzystne dla przedsiębiorców mających problemy z płynnością finansową i zatorami płatniczymi.
Status: Wejście w życie od 1 stycznia 2021 r.

Niższy CIT do 2 mln euro obrotów

Podatnicy korzystający z obniżonej stawki podatku CIT będą mieli podwyższony limit przychodów osiąganych w roku podatkowym. Aktualnie limit ten wynosi 1,2 mln euro. Rozwiązanie będzie korzystne dla podatników posiadających status małego podatnika oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, którzy są uprawnieni do korzystania z 9 proc. stawki podatku CIT.   
 

w trakcie Wsparcie seniorów

Status: W trakcie

„13” emerytura 

W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto. Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności. Wypłata będzie odbywać się corocznie, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. „13” emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów. Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł.
Status: weszło w życie
 
„14” emerytura 

W 2021 r. nastąpi wypłata „14” emerytury. Otrzymają ją osoby, których dochód nie przekracza 120 proc. średniego świadczenia. Będzie obowiązywać zasada złotówki za złotówkę, tj. po przekroczeniu kwoty 1,2-krotnościświadczenia wysokość „14” emerytury będzie zmniejszana proporcjonalnie do wzrostu wysokości świadczenia. Maksymalna kwota „14” ma być równa najniższemu świadczeniu. 
Status: Sejm uchwalił ustawę, realizacja w listopadzie 2021 r.

w trakcie Bezpieczeństwo na drogach

Status: W trakcie

Program bezpiecznej infrastruktury drogowej

Program zapewni współfinansowanie m.in. bezpiecznych chodników, rond, lamp ulicznych oraz przejść dla pieszych. Ponadto dzięki internetowi obywatele zostaną włączeni do tworzenia przepisów wzmacniających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 
  
Pierwszeństwo pieszego i buspas

Wprowadzona zostanie zasada pierwszeństwa pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. Możliwe będzie korzystanie z buspasa, gdy w pojeździe znajdować się będzie minimum 4 osoby.
 

w trakcie Wsparcie dla szkół

Status: W trakcie

Program Modernizacji Szkół 

Składający się ze środków krajowych i unijnych program sprawi, że polska szkoła zacznie odpowiadać na wyzwania przyszłości. Chodzi o pomoce do nauki programowania lub multimedialne tablice. To także wsparcie, które pomoże wykonać niezbędne prace oraz poprawić jakość pomieszczeń, w których uczą się dzieci i młodzież. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkół. Celem jest co najmniej 1000 zeroemisyjnych, samowystarczalnych energetycznie i ekologicznych szkół. 
 

w trakcie Poprawa służby zdrowia

Status: W trakcie

Wzrost liczby lekarzy

Rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty posłużą zwiększeniu liczby lekarzy w systemie ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o zachęcenie do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami polskimi, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Możliwe będzie także zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce.
Status: projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów 7 stycznia 2020 r.
 
Badania profilaktyczne dla Polaków

Wprowadzony zostanie pakiet badań dla każdej osoby po 40. roku życia. 
 
Wsparcie dla onkologii

Na najnowocześniejsze Centrum Onkologii zostanie przeznaczone ok. 1 mld zł.
 
Fundusz Modernizacji Szpitali

Powołany zostanie fundusz, którego zadaniem będzie modernizacja szpitali, także w Polsce powiatowej.   
 

w trakcie Inwestycje

Status: W trakcie

100 obwodnic i inwestycje infrastrukturalne

Przeprowadzona zostanie modernizacja i budowa ok. 9 tys. km torów kolejowych. Będziemy realizować program budowy 100 obwodnic. Budowana będzie m.in. Via Baltica i Via Carpatia.
Status: Rozpoczęto.
 
Strategiczne inwestycje 

Realizowany będzie przekop Mierzei Wiślanej i budowa tunelu do Świnoujścia. Powstanie także Baltic Pipe – nowy korytarz dostaw gazu, który będzie zarazem symbolicznym końcem uzależnienia Polski od dostaw gazu ze Wschodu. Kontynuowane będą prace przy powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
 

w trakcie Walka o czyste powietrze

Status: W trakcie

Rozwój alternatywnych źródeł energii

Przeznaczone zostanie wsparcie dla energetyki prosumenckiej i fotowoltaiki. Budowane będą także farmy wiatrowe na Bałtyku. Powołany zostanie pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii. Rozwijany będzie program „Czyste powietrze”.
 
Walka z plastikiem

Wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe. Uruchomione zostaną programy redukujące użycie plastiku. 
 

w trakcie Usprawnienie działania administracji publicznej

Status: W trakcie

Dokonany zostanie przegląd instytucji państwowych. Przeprowadzona będzie także redukcja biurokracji i administracji. W ten sposób powstaną oszczędności na co najmniej kilka miliardów zł.  

w trakcie Dopłaty dla polskich rolników

Status: W trakcie

Polska będzie dążyła do wyrównania dopłat dla polskich rolników. W kolejnej perspektywie budżetowej dopłaty dla rolników nie powinny być niższe od dopłat dla rolników francuskich czy niemieckich. 

w trakcie Rozwój sportu amatorskiego i zawodowego

Status: W trakcie

Kontynuowane będą m.in. programy aktywizacji dzieci i młodzieży – program KLUB i program SKS (Szkolny Klub Sportowy). Rozwijany będzie także system indywidualnego wsparcia zawodników. 

{"register":{"columns":[]}}