W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje i sprawozdania dla Sejmu i Senatu

2020

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2019 r. na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 15 września 2020 r., przekazana do Sejmu 21 września 2020 r.

Materiały

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2019 r. na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób
09​_Informacja​_Rządu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_o​_działaniach​_podejmowanych​_w​_2019​_r​_na​_rzecz​_realizacji​_postanowień​_Uchwały​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_z​_dnia​_1​_sierpnia​_1997​_r​_-​_Karta​_Praw​_Osób.docx 23.81MB
Załączniki
09​_Załączniki.docx 0.08MB

Sprawozdanie pn. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 roku" wraz z załącznikami 1 i 2

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 17 sierpnia 2020 r., przekazane do Sejmu, Senatu i Prezydenta 28 sierpnia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie pn. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.
08​_Sprawozdanie​_pn​_Stan​_bezpieczeństwa​_ruchu​_drogowego​_oraz​_działania​_realizowane​_w​_tym​_zakresie​_w​_2019​_roku.docx 0.25MB
Załącznik 1
08​_Załącznik​_1.docx 1.53MB
Załącznik 2
08​_Załącznik​_2.doc 0.15MB

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 31 lipca 2020 r., przekazana do Sejmu i Senatu 10 sierpnia 2020 r.

Materiały

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
07​_Informacja​_Rady​_Ministrów​_o​_realizacji​_w​_roku​_2019​_ustawy​_z​_dnia​_9​_czerwca​_2011​_r​_o​_wspieraniu​_rodziny​_i​_systemie​_pieczy​_zastępczej.doc 1.74MB

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 17 lipca 2020 r., przekazane do Sejmu i Senatu 31 lipca 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
06​_Sprawozdanie​_dotyczące​_przestrzegania​_praw​_pacjenta​_na​_terytorium​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_za​_okres​_od​_dnia​_1​_stycznia​_2019​_r​_do​_dnia​_31​_grudnia​_2019​_r.pdf 1.54MB

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018-2019

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 14 lipca 2020 r., przekazana do Sejmu i Senatu 22 lipca 2020 r.

Materiały

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018-2019
05​_Informacja​_o​_funkcjonowaniu​_spółdzielni​_socjalnych​_działających​_na​_podstawie​_ustawy​_z​_dnia​_27​_kwietnia​_2006​_r​_o​_spółdzielniach​_socjalnych​_za​_okres​_2018-2019.docx 6.68MB

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 8 maja 2020 r., przekazana do Sejmu 29 maja 2020 r.

Materiały

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
04​_Informacja​_o​_poręczeniach​_i​_gwarancjach​_udzielonych​_w​_2019​_roku​_przez​_Skarb​_Państwa,​_niektóre​_osoby​_prawne​_oraz​_Bank​_Gospodarstwa​_Krajowego.docx 0.07MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2018 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz.78, z późn. zm.)

Przyjęte przez Radę Ministróww trybie obiegowym 31 marca 2020 r., przekazane do Sejmu 9 kwietnia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2018 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
03​_Sprawozdanie​_Rady​_Ministrów​_z​_wykonywania​_oraz​_o​_skutkach​_stosowania​_w​_2018​_r​_ustawy​_z​_dnia​_7​_stycznia​_1993​_r​_o​_planowaniu​_rodziny,​_ochronie​_płodu​_ludzkiego​_i​_warunkach​_dopuszczalności​_przerywania​_ciąży.docx 0.28MB

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 8 stycznia 2020 r., przekazana do Sejmu 15 stycznia 2020 r.

Materiały

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.)
02​_Informacja​_Rady​_Ministrów​_dla​_Sejmu​_RP​_o​_skutkach​_obowiązywania​_ustawy​_z​_dnia​_25​_marca​_2011​_r​_o​_zmianie​_niektórych​_ustaw​_związanych​_z​_funkcjonowaniem​_systemu​_ubezpieczeń​_społecznych​_(Dz​_U​_poz​_398,​_z​_późn​_zm).pdf 1.67MB

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 14 stycznia 2020 r., przekazane do Sejmu 24 stycznia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r
01​_Sprawozdanie​_o​_pomocy​_publicznej​_udzielonej​_w​_sektorze​_rolnictwa​_lub​_rybołówstwa​_w​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_w​_2018​_r.pdf 0.33MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.11.2020 13:21 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
30.10.2020 17:14 Adam Nowakowski