W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje i sprawozdania dla Sejmu i Senatu

2021

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2020 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 29 lipca 2021 r., przekazana do Sejmu 16 sierpnia 2021 r.

Materiały

Informacja Rządu RP o działaniach podejmowanych w 2020 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
Informacja​_Rządu​_RP​_o​_działaniach​_podejmowanych​_w​_2020​_r​_na​_rzecz​_realizacji​_postanowaień​_uchwały​_Sejmu​_RP​_Karta​_Praw​_Osób​_Niepełnosprawnych.DOCX 28.26MB

Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres wrzesień – listopad 2020 r. oraz za okres grudzień 2020 r. – luty 2021 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 29 lipca 2021 r., przekazane do Sejmu 16 sierpnia 2021 r.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres wrzesień – listopad 2020 r. oraz za okres grudzień 2020 r. – luty 2021 r.
Sprawozdanie​_dot​_zwalczania​_COVID-19​_od​_0920​_do​_0221.DOCX 2.26MB

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przyjęte przez Rade Ministrów w trybie obiegowym 21 lipca 2021 r., przekazane do Sejmu 4 sierpnia 2021 r.

Materiały

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie​_dot​_przestrzegania​_praw​_pacjenta​_w​_2020​_r.DOCX 5.01MB
Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta w 2020 r. - załącznik 1
Sprawozdanie​_dot​_przestrzegania​_praw​_pacjenta​_-​_załącznik.pdf 0.39MB
sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta w 2020 r. - załącznik 2
Sprawozdanie​_dot​_przestrzegania​_praw​_pacjenta​_-​_załącznik​_2.pdf 0.35MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.09.2021 13:02 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
30.10.2020 17:14 Adam Nowakowski
2020

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 27 października 2020 r., przekazana do Sejmu i Senatu 17 listopada 2020 r.

Materiały

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r.
informacja​_o​_sytuacji​_osób​_starszych​_w​_Polsce​_za​_2019​_r.pdf 6.89MB

Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej działających na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - za okres 2018-2019

 Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 5 listopada 2020 r., przekazana do Sejmu i Senatu 17 listopada 2020 r.

Materiały

Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej działających na podstawie ustawy
14​_Informacja​_o​_funkcjonowaniu​_centrów​_i​_klubów​_integracji​_społecznej​_działających​_na​_podstawie​_ustawy.pdf 4.69MB

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2017 r.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 7 października 2020 r., przekazana do Sejmu 19 października 2020 r.

Materiały

Informacja o stanie lasów Oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2017 r.
13​_Informacja​_o​_stanie​_lasów​_Oraz​_o​_realizacji​_„Krajowego​_Programu​_Zwiększania​_Lesistości”​_w​_2017​_r.pdf 1.05MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 30 września 2020 r., przekazane do Sejmu i Senatu 6 października 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r.
12​_Sprawozdanie​_Rady​_Ministrów​_z​_realizacji​_ustawy​_o​_pomocy​_państwa​_w​_wychowywaniu​_dzieci​_w​_2019​_r.pdf 1.01MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 30 września 2020 r., przekazane do Sejmu i Senatu 6 października 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r.
11​_Sprawozdanie​_Rady​_Ministrów​_z​_realizacji​_ustawy​_z​_dnia​_4​_lutego​_2011​_r​_o​_opiece​_nad​_dziećmi​_w​_wieku​_do​_lat​_3​_w​_2019​_r.pdf 1.75MB

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z danymi statystycznymi dotyczącymi realizacji Programu

 Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 28 września 2020 r., przekazane do Sejmu i Senatu 6 października 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
10​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Krajowego​_Programu​_Przeciwdziałania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_na​_lata​_2014-2020​_za​_okres​_od​_1​_stycznia​_do​_31​_grudnia​_2019​_r.pdf 2.60MB
Dane statystyczne z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
10​_Dane​_statystyczne​_z​_realizacji​_Krajowego​_Programu​_Przeciwdziałania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_na​_lata​_2014-2020​_​_za​_okres​_od​_1​_stycznia​_do​_31​_grudnia​_2019​_r.pdf 1.10MB

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2019 r. na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 15 września 2020 r., przekazana do Sejmu 21 września 2020 r.

Materiały

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2019 r. na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób
09​_Informacja​_Rządu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_o​_działaniach​_podejmowanych​_w​_2019​_r​_na​_rzecz​_realizacji​_postanowień​_Uchwały​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_z​_dnia​_1​_sierpnia​_1997​_r​_-​_Karta​_Praw​_Osób.docx 23.81MB
Załączniki
09​_Załączniki.docx 0.08MB

Sprawozdanie pn. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 roku" wraz z załącznikami 1 i 2

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 17 sierpnia 2020 r., przekazane do Sejmu, Senatu i Prezydenta 28 sierpnia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie pn. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.
08​_Sprawozdanie​_pn​_Stan​_bezpieczeństwa​_ruchu​_drogowego​_oraz​_działania​_realizowane​_w​_tym​_zakresie​_w​_2019​_roku.docx 0.25MB
Załącznik 1
08​_Załącznik​_1.docx 1.53MB
Załącznik 2
08​_Załącznik​_2.doc 0.15MB

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 31 lipca 2020 r., przekazana do Sejmu i Senatu 10 sierpnia 2020 r.

Materiały

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
07​_Informacja​_Rady​_Ministrów​_o​_realizacji​_w​_roku​_2019​_ustawy​_z​_dnia​_9​_czerwca​_2011​_r​_o​_wspieraniu​_rodziny​_i​_systemie​_pieczy​_zastępczej.doc 1.74MB

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 17 lipca 2020 r., przekazane do Sejmu i Senatu 31 lipca 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
06​_Sprawozdanie​_dotyczące​_przestrzegania​_praw​_pacjenta​_na​_terytorium​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_za​_okres​_od​_dnia​_1​_stycznia​_2019​_r​_do​_dnia​_31​_grudnia​_2019​_r.pdf 1.54MB

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018-2019

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 14 lipca 2020 r., przekazana do Sejmu i Senatu 22 lipca 2020 r.

Materiały

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018-2019
05​_Informacja​_o​_funkcjonowaniu​_spółdzielni​_socjalnych​_działających​_na​_podstawie​_ustawy​_z​_dnia​_27​_kwietnia​_2006​_r​_o​_spółdzielniach​_socjalnych​_za​_okres​_2018-2019.docx 6.68MB

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 8 maja 2020 r., przekazana do Sejmu 29 maja 2020 r.

Materiały

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
04​_Informacja​_o​_poręczeniach​_i​_gwarancjach​_udzielonych​_w​_2019​_roku​_przez​_Skarb​_Państwa,​_niektóre​_osoby​_prawne​_oraz​_Bank​_Gospodarstwa​_Krajowego.docx 0.07MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2018 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz.78, z późn. zm.)

Przyjęte przez Radę Ministróww trybie obiegowym 31 marca 2020 r., przekazane do Sejmu 9 kwietnia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2018 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
03​_Sprawozdanie​_Rady​_Ministrów​_z​_wykonywania​_oraz​_o​_skutkach​_stosowania​_w​_2018​_r​_ustawy​_z​_dnia​_7​_stycznia​_1993​_r​_o​_planowaniu​_rodziny,​_ochronie​_płodu​_ludzkiego​_i​_warunkach​_dopuszczalności​_przerywania​_ciąży.docx 0.28MB

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 8 stycznia 2020 r., przekazana do Sejmu 15 stycznia 2020 r.

Materiały

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.)
02​_Informacja​_Rady​_Ministrów​_dla​_Sejmu​_RP​_o​_skutkach​_obowiązywania​_ustawy​_z​_dnia​_25​_marca​_2011​_r​_o​_zmianie​_niektórych​_ustaw​_związanych​_z​_funkcjonowaniem​_systemu​_ubezpieczeń​_społecznych​_(Dz​_U​_poz​_398,​_z​_późn​_zm).pdf 1.67MB

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 14 stycznia 2020 r., przekazane do Sejmu 24 stycznia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r
01​_Sprawozdanie​_o​_pomocy​_publicznej​_udzielonej​_w​_sektorze​_rolnictwa​_lub​_rybołówstwa​_w​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_w​_2018​_r.pdf 0.33MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.09.2021 13:02 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
30.10.2020 17:14 Adam Nowakowski
{"register":{"columns":[]}}