W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje i sprawozdania dla Sejmu i Senatu

2022

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2021 r.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 4 listopada 2022 r., przekazana Sejmowi i Senatowi 17 listopada 2022 r.

Materiały

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2021 r.
Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2021 r..docx 1.39MB

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 4 listopada 2022 r., przekazana Sejmowi 15 listopada 2022 r.

Materiały

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).
RM-060-336-22​_Informacja​_RM​_skutki​_​_system​_ubezpieczeń​_społecznych.docx 0.49MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2021 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.).

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 19 października 2022 r., przekazane Sejmowi 31 października 2022 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2021 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.).
RM-060-319-22​_Sprawozdanie​_RM​_planowanie​_rodziny​_2021​_r.docx 0.28MB

Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w okresie 2019–2021

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 6 października 2022 r., przekazana Sejmowi 25 października 2022 r.

Materiały

Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w okresie 2019–2021
RM-060-307-22​_Informacja​_skutki​_emerytury​_FUS​_2019-2021.docx 0.24MB

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Roku 2021 za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 3 października 2022 r., przekazane Sejmowi i Senatowi 19 października 2022 r.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Roku 2021 za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r
1)​_RM-060-287-22​_​_Sprawozdanie​_program​_przemoc​_w​_rodzinie​_2021.pdf 0.97MB
załącznik do Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Roku 2021 za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r
2)​_RM-060-287-22​_zał​_do​_Sprawozdania.pdf 0.19MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2021 roku.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 30 września 2022 r., przekazane Sejmowi i Senatowi 12 października 2022 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2021 roku.
RM-060-306-22​_Sprawozdanie​_​_RM​_pomoc​_państwa​_dzieci​_2021.pdf 0.36MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2021 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 28 września 2022 r., przekazane Sejmowi i Senatowi 12 października 2022 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2021 r.
RM-060-304-22​_Sprawozdanie​_RM​_opieka​_nad​_dziećmi​_2021.pdf 0.44MB

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta z przestrzegania praw pacjenta w 2021 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 3 sierpnia 2022 r., przekazane Sejmowi 22 sierpnia 2022 r.

Materiały

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta z przestrzegania praw pacjenta w 2021 r.
Sprawozdanie​_Rzecznika​_Praw​_Pacjenta​_z​_przestrzegania​_praw​_pacjenta​_w​_2021​_r.DOCX 0.45MB

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2020-2021.

Przyjęta przez Rade Ministrów w trybie obiegowym 25 lipca 2022 r., przekazana Sejmowi i Senatowi 22 sierpnia 2022 r.

Materiały

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2020-2021.
Informacja​_o​_funkcjonowaniu​_spółdzielni​_socjalnych​_działających​_na​_podstawie​_ustawy​_z​_dnia​_27​_kwietnia​_2006​_r​_o​_spółdzielniach​_socjalnych​_za​_okres​_2020-2021.DOCX 5.45MB

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2021 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 29 lipca 2022 r., przekazana Sejmowi i Senatowi 29 lipca 2022 r.

Materiały

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2021 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).
Informacja​_Rady​_Ministrów​_o​_realizacji​_w​_roku​_2021​_ustawy​_o​_wspieraniu​_rodziny​_i​_systemie​_pieczy​_zastepczej.DOCX 0.37MB

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2021 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 6 lipca 2022 r., przekazana Sejmowi 12 lipca 2022 r.

Materiały

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2021 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
Informacja​_Rządu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_o​_działaniach​_podejmowanych​_w​_2021​_r​_na​_rzecz​_realizacji​_postanowień​_uchwały​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_z​_dnia​_1​_sierpnia​_1997​_r​_Karta​_Praw​_Osób​_Niepełnosprawnych.DOCX 0.90MB
załącznik
załącznik.DOCX 0.17MB

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r.

Przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 3 czerwca 2022 r., przekazany Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi 12 lipca 2022 r.

Materiały

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r. - cz. I
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r. - cz.I.docx 7.08MB
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r. - cz. II
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r. - cz. II.docx 0.58MB
załącznik 1
załącznik​_1.docx 7.30MB
załączniki 2 i 3
załączniki​_2​_i​_3.doc 0.12MB

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2019 r.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 13 maja 2022 r., przekazana Sejmowi 23 maja 2022 r.

Materiały

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2019 r.
14-19-41​_INFORMACJA​_O​_STANIE​_LASOW​_ORAZ​_O​_REALIZACJI​_KPZL​_W​_2019-04052022.docx 0.17MB

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2018 r.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 13 maja 2022 r., przekazana Sejmowi 23 maja 2022 r.

Materiały

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2018 r.
14-18-33​_INFORMACJA​_O​_STANIE​_LASOW​_ORAZ​_O​_REALIZACJI​_KPZL​_W​_2018-​_04052022​_r.docx 0.18MB

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2021 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 4 maja 2022 r., przekazana Sejmowi 13 maja 2022 r.

Materiały

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2021 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2021 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.DOCX 0.08MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2020 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 27 kwietnia 2022 r., przekazane Sejmowi 10 maja 2022 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2020 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Sprawozdanie​_RM​_z​_wykonywania​_ust​_o​_planowaniu​_rodziny.DOCX 0.27MB

Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres marzec – sierpień 2021 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 17 marca 2022 r., przekazane Sejmowi 30 marca 2022 r.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres marzec – sierpień 2021 r.
Sprawozdanie​_Covid.DOCX 1.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2022 10:18 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Znojkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2022 19.0 18.11.2022 11:18 Sylwia Znojkiewicz
2022 18.0 18.11.2022 11:06 Sylwia Znojkiewicz
2022 17.0 18.11.2022 10:19 Sylwia Znojkiewicz
2022 16.0 18.11.2022 10:11 Sylwia Znojkiewicz
2022 15.0 18.11.2022 09:36 Sylwia Znojkiewicz
2022 14.0 17.10.2022 15:10 Sylwia Znojkiewicz
2022 13.0 17.10.2022 15:06 Sylwia Znojkiewicz
2022 12.0 24.08.2022 11:56 Sylwia Znojkiewicz
2022 11.0 24.08.2022 11:12 Sylwia Znojkiewicz
2022 10.0 10.08.2022 14:42 Sylwia Znojkiewicz
2022 9.0 21.07.2022 11:25 Sylwia Znojkiewicz
2022 8.0 21.07.2022 10:55 Sylwia Znojkiewicz
2022 7.0 23.05.2022 14:02 Sylwia Znojkiewicz
2022 6.0 23.05.2022 13:56 Sylwia Znojkiewicz
2022 5.0 13.05.2022 11:38 Sylwia Znojkiewicz
2022 4.0 11.05.2022 10:49 Sylwia Znojkiewicz
2022 3.0 11.05.2022 10:44 Sylwia Znojkiewicz
2022 2.0 01.04.2022 11:48 Sylwia Znojkiewicz
2022 1.0 26.01.2022 10:18 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

2021

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2020 roku wraz z raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2020 roku.

Przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 30 grudnia 2021 r., przekazany do Sejmu 30 grudnia 2021 r.

Materiały

RAPORT O POMOCY PUBLICZNEJ W POLSCE UDZIELONEJ PRZEDSIĘBIORCOM W 2020 ROKU
Raport​_o​_pomocy​_publicznej​_w​_Polsce​_udzielonej​_przedsiebiorcom​_w​_2020​_roku.DOCX 0.63MB
RAPORT O POMOCY DE MINIMIS W POLSCE UDZIELONEJ PRZEDSIĘBIORCOM W 2020 ROKU
RAPORT​_O​_POMOCY​_DE​_MINIMIS​_W​_POLSCE​_UDZIELONEJ​_PRZEDSIĘBIORCOM​_w​_2020​_roku.DOCX 0.22MB

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 22 grudnia 2021 r., przekazane do Sejmu 23 grudnia 2021 r.

Materiały

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
Sprawozdanie​_pomoc​_publiczna​_rolnictwo​_i​_rybołówstwo​_za​_2020​_r.docx 0.08MB

Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 2019 r. i 2020 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 22 listopada 2021 r., przekazana do Sejmu 1 grudnia 2021 r.

Materiały

Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 2019 r. i 2020 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022
Informacja​_o​_zrealizowanych​_lub​_podjętych​_zadaniach​_z​_zakresu​_ochrony​_zdrowia.DOCX 0.34MB

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 18 października 2021 r., przekazana do Sejmu i Senatu 27 października 2021 r.

Materiały

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r.
Informacja​_o​_sytuacji​_osób​_starszych​_w​_Polsce​_za​_2020​_r.DOCX 0.94MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 29 września 2021 r., przekazane do Sejmu i Senatu 7 października 2021 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 r.
Sprawozdanie​_RM​_o​_opiece​_nad​_dziećmi​_w​_wieku​_do​_lat​_3.DOCX 5.63MB

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 27 września 2021 r., przekazane do Sejmu i Senatu 7 października 2021 r.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Krajowego​_Programu​_Przeciwdziałania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_za​_okres​_1​_stycznia​_do​_31​_grudnia​_2020.DOCX 0.78MB
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. - załącznik
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Krajowego​_Programu​_Przeciwdziałania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_za​_okres​_1​_stycznia​_do​_31​_grudnia​_2020DOCX​_-​_załącznik.DOCX 0.10MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 29 września 2021 r., przekazane do Sejmu i Senatu 7 października 2021 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 roku.
Sprawozdanie​_RM​_o​_pomocy​_państwa​_w​_wychowywaniu​_dzieciw​_2020​_r.DOC 0.57MB

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2020 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 29 lipca 2021 r., przekazana do Sejmu 16 sierpnia 2021 r.

Materiały

Informacja Rządu RP o działaniach podejmowanych w 2020 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
Informacja​_Rządu​_RP​_o​_działaniach​_podejmowanych​_w​_2020​_r​_na​_rzecz​_realizacji​_postanowaień​_uchwały​_Sejmu​_RP​_Karta​_Praw​_Osób​_Niepełnosprawnych.DOCX 28.26MB

Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres wrzesień – listopad 2020 r. oraz za okres grudzień 2020 r. – luty 2021 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 29 lipca 2021 r., przekazane do Sejmu 16 sierpnia 2021 r.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres wrzesień – listopad 2020 r. oraz za okres grudzień 2020 r. – luty 2021 r.
Sprawozdanie​_dot​_zwalczania​_COVID-19​_od​_0920​_do​_0221.DOCX 2.26MB

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 21 lipca 2021 r., przekazane do Sejmu 4 sierpnia 2021 r.

Materiały

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie​_dot​_przestrzegania​_praw​_pacjenta​_w​_2020​_r.DOCX 5.01MB
Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta w 2020 r. - załącznik 1
Sprawozdanie​_dot​_przestrzegania​_praw​_pacjenta​_-​_załącznik.pdf 0.39MB
sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta w 2020 r. - załącznik 2
Sprawozdanie​_dot​_przestrzegania​_praw​_pacjenta​_-​_załącznik​_2.pdf 0.35MB

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006)

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 28 lipca 2021 r., przekazana do Sejmu i Senatu 30 lipca 2021 r.

Materiały

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006)
Informacja​_RM​_o​_realizacji​_w​_roku​_2020​_ustawy​_o​_wspieraniu​_rodziny​_i​_sytemie​_pieczy​_zastepczej.DOCX 0.97MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2019 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 20 maja 2021 r., przekazane do Sejmu 15 czerwca 2021 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2019 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
sprawozdanie​_z​_wykonania​_ustawy​_o​_planowaniu​_rodziny​_w​_2019​_r.DOCX 0.27MB

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku.

Przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 20 maja 2021 r., przekazany do Sejmu, Senatu i Prezydenta 7 czerwca 2021 r.

Materiały

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku.
Stan​_bezpieczeństwa​_ruchu​_drogowego.doc 38.24MB
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku - cz. 2
stan​_bezpieczeństwa​_ruchu​_drogowego​_-​_cz​_2.docx 0.25MB
załącznik 1
stan​_bezp​_ruchu​_drogowego​_-​_zał​_1.docx 101.25MB
załącznik 2 i 3
stan​_bezp​_ruchu​_drogowego​_-​_zał​_2​_i​_3.doc 0.14MB

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2020 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 10 maja 2021 r., przekazana do Sejmu 24 maja 2021 r.

Materiały

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2020 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
Informacja​_o​_poręczeniach​_i​_gwarancjach​_udzielonych​_w​_2020​_roku​_przez​_Skarb​_Państwa,​_niektóre​_osoby​_prawne​_oraz​_Bank​_Gospodarstwa​_Krajowego.DOCX 0.09MB

Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. i 2019 r.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 15 marca 2021 r., przekazana do Sejmu 30 marca 2021 r.

Materiały

Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. i 2019 r.
Informacja​_o​_zrealizowanych​_lub​_podjętych​_zadaniach​_z​_zakresu​_zdrowia​_publicznego​_w​_2018​_r​_i​_2019​_r.DOCX 0.90MB

Przegląd funkcjonowania mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, a także ocena skutków obowiązywania ustawy o odnawialnych źródłach energii

Przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 22 lutego 2021 r., przekazany do Sejmu 4 marca 2021 r.

Materiały

Przegląd funkcjonowania mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, a także ocena skutków obowiązywania ustawy o odnawialnych źródłach energii
Przegląd​_funkcjonowania​_mechanizmów​_i​_instrumentów​_wspierających​_wytwarzanie​_energii​_elektrycznej​_lub​_ciepła​_z​_odnawialnych​_źródeł​_energii.pdf 1.22MB

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2019 roku wraz z raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2019 roku

Przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 10 lutego 2021 r., przekazany do Sejmu 19 lutego 2021 r.

Materiały

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2019 roku
Raport​_o​_pomocy​_publicznej​_w​_Polsce​_udzielonej​_przedsiębiorcom​_w​_2019​_roku.DOCX 0.40MB
Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2019 roku
Raport​_o​_pomocy​_de​_minimis​_w​_Polsce​_udzielonej​_przedsiębiorcom​_w​_2019​_roku.DOCX 0.21MB

Sprawozdanie z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2016 i 2017

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 20 stycznia 2021 r., przekazane do Sejmu i Senatu 29 stycznia 2021 r.

Materiały

Sprawozdanie z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2016 i 2017
Sprawozdanie​_z​_wykonania​_ustawy​_o​_działalności​_pożytku​_publicznego​_i​_o​_wolontariacie​_za​_lata​_2016​_i​_2017.DOCX 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.09.2021 09:22 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Znojkiewcz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2021 17.0 14.01.2022 13:06 Sylwia Znojkiewicz
2021 16.0 14.01.2022 12:46 Sylwia Znojkiewicz
2021 15.0 14.01.2022 12:21 Sylwia Znojkiewicz
2021 14.0 14.01.2022 11:50 Sylwia Znojkiewicz
2021 13.0 10.01.2022 15:17 Sylwia Znojkiewicz
2021 12.0 04.01.2022 14:38 Sylwia Znojkiewicz
2021 11.0 04.01.2022 14:21 Sylwia Znojkiewicz
2021 10.0 04.01.2022 14:04 Sylwia Znojkiewicz
2021 9.0 02.11.2021 13:26 Sylwia Znojkiewicz
2021 8.0 25.10.2021 14:04 Sylwia Znojkiewicz
2021 7.0 25.10.2021 13:32 Sylwia Znojkiewicz
2021 6.0 25.10.2021 13:19 Sylwia Znojkiewicz
2021 5.0 25.10.2021 13:18 Sylwia Znojkiewicz
2021 4.0 25.10.2021 12:44 Sylwia Znojkiewicz
2021 3.0 14.09.2021 14:37 Agnieszka Kowalska
2021 2.0 02.09.2021 13:01 Beata Żmijewska
2021 1.0 02.09.2021 09:22 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

2020

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

 Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 23 grudnia 2020 r., przekazane do Sejmu 29 grudnia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.
Sprawozdanie​_o​_pomocy​_publicznej​_udzielonej​_w​_sektorze​_rolnictwa​_lub​_rybołówstwa​_w​_RP​_w​_2019​_r.DOCX 0.07MB

Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres marzec – sierpień 2020 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 10 grudnia 2020 r,. przekazane do Sejmu 22 grudnia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres marzec – sierpień 2020 r.
sprawozdanie​_z​_realizacji​_ustawy​_COVID-19.DOCX 1.01MB

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 27 października 2020 r., przekazana do Sejmu i Senatu 17 listopada 2020 r.

Materiały

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r.
informacja​_o​_sytuacji​_osób​_starszych​_w​_Polsce​_za​_2019​_r.pdf 6.89MB

Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej działających na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - za okres 2018-2019

 Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 5 listopada 2020 r., przekazana do Sejmu i Senatu 17 listopada 2020 r.

Materiały

Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej działających na podstawie ustawy
14​_Informacja​_o​_funkcjonowaniu​_centrów​_i​_klubów​_integracji​_społecznej​_działających​_na​_podstawie​_ustawy.pdf 4.69MB

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2017 r.

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 7 października 2020 r., przekazana do Sejmu 19 października 2020 r.

Materiały

Informacja o stanie lasów Oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2017 r.
13​_Informacja​_o​_stanie​_lasów​_Oraz​_o​_realizacji​_„Krajowego​_Programu​_Zwiększania​_Lesistości”​_w​_2017​_r.pdf 1.05MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 30 września 2020 r., przekazane do Sejmu i Senatu 6 października 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r.
12​_Sprawozdanie​_Rady​_Ministrów​_z​_realizacji​_ustawy​_o​_pomocy​_państwa​_w​_wychowywaniu​_dzieci​_w​_2019​_r.pdf 1.01MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 30 września 2020 r., przekazane do Sejmu i Senatu 6 października 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r.
11​_Sprawozdanie​_Rady​_Ministrów​_z​_realizacji​_ustawy​_z​_dnia​_4​_lutego​_2011​_r​_o​_opiece​_nad​_dziećmi​_w​_wieku​_do​_lat​_3​_w​_2019​_r.pdf 1.75MB

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z danymi statystycznymi dotyczącymi realizacji Programu

 Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 28 września 2020 r., przekazane do Sejmu i Senatu 6 października 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
10​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Krajowego​_Programu​_Przeciwdziałania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_na​_lata​_2014-2020​_za​_okres​_od​_1​_stycznia​_do​_31​_grudnia​_2019​_r.pdf 2.60MB
Dane statystyczne z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
10​_Dane​_statystyczne​_z​_realizacji​_Krajowego​_Programu​_Przeciwdziałania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_na​_lata​_2014-2020​_​_za​_okres​_od​_1​_stycznia​_do​_31​_grudnia​_2019​_r.pdf 1.10MB

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2019 r. na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 15 września 2020 r., przekazana do Sejmu 21 września 2020 r.

Materiały

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2019 r. na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób
09​_Informacja​_Rządu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_o​_działaniach​_podejmowanych​_w​_2019​_r​_na​_rzecz​_realizacji​_postanowień​_Uchwały​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_z​_dnia​_1​_sierpnia​_1997​_r​_-​_Karta​_Praw​_Osób.docx 23.81MB
Załączniki
09​_Załączniki.docx 0.08MB

Sprawozdanie pn. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 roku" wraz z załącznikami 1 i 2

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 17 sierpnia 2020 r., przekazane do Sejmu, Senatu i Prezydenta 28 sierpnia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie pn. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.
08​_Sprawozdanie​_pn​_Stan​_bezpieczeństwa​_ruchu​_drogowego​_oraz​_działania​_realizowane​_w​_tym​_zakresie​_w​_2019​_roku.docx 0.25MB
Załącznik 1
08​_Załącznik​_1.docx 1.53MB
Załącznik 2
08​_Załącznik​_2.doc 0.15MB

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 31 lipca 2020 r., przekazana do Sejmu i Senatu 10 sierpnia 2020 r.

Materiały

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
07​_Informacja​_Rady​_Ministrów​_o​_realizacji​_w​_roku​_2019​_ustawy​_z​_dnia​_9​_czerwca​_2011​_r​_o​_wspieraniu​_rodziny​_i​_systemie​_pieczy​_zastępczej.doc 1.74MB

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 17 lipca 2020 r., przekazane do Sejmu i Senatu 31 lipca 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
06​_Sprawozdanie​_dotyczące​_przestrzegania​_praw​_pacjenta​_na​_terytorium​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_za​_okres​_od​_dnia​_1​_stycznia​_2019​_r​_do​_dnia​_31​_grudnia​_2019​_r.pdf 1.54MB

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018-2019

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 14 lipca 2020 r., przekazana do Sejmu i Senatu 22 lipca 2020 r.

Materiały

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018-2019
05​_Informacja​_o​_funkcjonowaniu​_spółdzielni​_socjalnych​_działających​_na​_podstawie​_ustawy​_z​_dnia​_27​_kwietnia​_2006​_r​_o​_spółdzielniach​_socjalnych​_za​_okres​_2018-2019.docx 6.68MB

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 8 maja 2020 r., przekazana do Sejmu 29 maja 2020 r.

Materiały

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
04​_Informacja​_o​_poręczeniach​_i​_gwarancjach​_udzielonych​_w​_2019​_roku​_przez​_Skarb​_Państwa,​_niektóre​_osoby​_prawne​_oraz​_Bank​_Gospodarstwa​_Krajowego.docx 0.07MB

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2018 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz.78, z późn. zm.)

Przyjęte przez Radę Ministróww trybie obiegowym 31 marca 2020 r., przekazane do Sejmu 9 kwietnia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2018 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
03​_Sprawozdanie​_Rady​_Ministrów​_z​_wykonywania​_oraz​_o​_skutkach​_stosowania​_w​_2018​_r​_ustawy​_z​_dnia​_7​_stycznia​_1993​_r​_o​_planowaniu​_rodziny,​_ochronie​_płodu​_ludzkiego​_i​_warunkach​_dopuszczalności​_przerywania​_ciąży.docx 0.28MB

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)

Przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 8 stycznia 2020 r., przekazana do Sejmu 15 stycznia 2020 r.

Materiały

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.)
02​_Informacja​_Rady​_Ministrów​_dla​_Sejmu​_RP​_o​_skutkach​_obowiązywania​_ustawy​_z​_dnia​_25​_marca​_2011​_r​_o​_zmianie​_niektórych​_ustaw​_związanych​_z​_funkcjonowaniem​_systemu​_ubezpieczeń​_społecznych​_(Dz​_U​_poz​_398,​_z​_późn​_zm).pdf 1.67MB

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 14 stycznia 2020 r., przekazane do Sejmu 24 stycznia 2020 r.

Materiały

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r
01​_Sprawozdanie​_o​_pomocy​_publicznej​_udzielonej​_w​_sektorze​_rolnictwa​_lub​_rybołówstwa​_w​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_w​_2018​_r.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.11.2020 11:01 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2020 6.0 07.02.2022 12:03 Sylwia Znojkiewicz
2020 5.0 14.01.2022 14:00 Sylwia Znojkiewicz
2020 4.0 02.09.2021 12:31 Adam Nowakowski
2020 3.0 02.12.2020 13:46 Sylwia Znojkiewicz
2020 2.0 26.11.2020 09:54 Adam Nowakowski
2020 1.0 13.11.2020 11:01 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}