W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Michał Cieślak

Minister – członek Rady Ministrów

Minister Michał Cieślak.

Urodzony 9 grudnia 1974 w Dąbrowie Tarnowskiej - polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Krakowie, uzyskując w 1999 stypendium naukowe, a w 2000 roku tytuł magistra inżyniera agroekonomii. W 2017 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration. W Sejmie zasiadał w Komisjach: Gospodarki, Rolnictwa, Deregulacji, Gospodarki Morskiej, Mniejszości Narodowych, Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Podkomisji stałej do spraw MŚP oraz Podkomisji nadzwyczajnej ds. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

30 września 2020 roku nominowany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na funkcję Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W 2014 roku ubiegając się̨̨ o mandat radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego przedstawił koncepcję tworzenia Samorządowych Stref Inwestycyjnych.

W 2015 roku podczas Konwencji Programowej „Myśląc Polska”, zaprezentował założenia do reformy handlu żywnością̨̨, uznając, że należy zobowiązać́ sieci handlowe do częściowego zaopatrzenia w artykuły rolno-spożywcze u lokalnych producentów. Propozycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w czasie pandemii i wynikających z niej ograniczeń́́ w przemieszczaniu się̨̨ towarów, usług i osób.

W latach 2008-2014 zasiadał w Krajowej Radzie Izb w Warszawie, gdzie reprezentował polskie organizacje w krajowych i ponadnarodowych gremiach, m.in: Przedstawiciela KRIR w Komitetach Copa-Cogeca Bruksela, Eksperta Grupy Konsultacyjnej Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej w Brukseli.

W latach 2003 – 2004 wspólnie z MFWiL szkolił doradców odpowiedzialnych za przyszłe wdrażanie programów UE. W 2001 roku rozpoczął pracę w grupie BezPol, następnie prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada gospodarstwo rolne o profilu sadowniczo–szkółkarskim. Sprawował również̇ funkcję Przewodniczącego Rady Powiatowej ŚIR w Busku Zdroju.

Zadania:

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka (Dz. U. poz. 2116).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2020 12:14 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Cieślak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Michał Cieślak 5.0 29.07.2021 16:23 Marta Michalska
Michał Cieślak 4.0 29.07.2021 15:59 Joanna Bronka
Michał Cieślak 3.0 14.12.2020 12:33 Beata Żmijewska
Michał Cieślak 2.0 04.12.2020 10:06 Beata Żmijewska
Michał Cieślak 1.0 03.11.2020 12:14 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP