W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Michał Wójcik

Minister – członek Rady Ministrów

Minister Michał Wójcik.

Urodzony 17 kwietnia 1971 roku w Krakowie – wieloletni wiceminister sprawiedliwości, poseł na Sejm RP, od grudnia 2017 roku wiceprezes Solidarnej Polski. 6 października 2020 roku wybrany na funkcję Ministra, członka Rady Ministrów.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W 2018 roku obronił doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z polityką rynku pracy, a także międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego i samorządu gospodarczego. Trzykrotnie wybrany na posła RP, trzykrotnie radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Minister w rządzie Beaty Szydło oraz w rządzie Mateusza Morawieckiego.

W Ministerstwie Sprawiedliwości miał wielkie zasługi w sprawach dotyczących ochrony praw dzieci. We współpracy z MSZ wspierał starania o to, by polskie dzieci, które są odbierane za granicą swoim prawowitym rodzicom, mogły jak najszybciej wrócić pod ich opiekę lub krewnych w Polsce.

Był twórcą reformy, która umożliwiła powstanie wyspecjalizowanych sądów w sprawach transgranicznych porwań rodzicielskich. Ustawa uniemożliwia wywożenie dzieci z Polski do czasu uprawomocnienia się postanowień oraz przewiduje nadzwyczajne środki odwoławcze dla Prokuratora Generalnego.

Jest autorem międzynarodowego sukcesu Polski – przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej przepisu gwarantującego prawa dziecka do tożsamości  kulturowej, religijnej i językowej. Dzięki temu sądy krajów Unii Europejskiej będą zobowiązane do badania związków dzieci z danym krajem. Wielokrotnie interweniował w sprawach polskich dzieci za granicą. Był autorem ustawy zakazującej nielegalnych adopcji w Polsce i sprzedaży dzieci w internecie. Był także przedstawicielem grupy parlamentarzystów, którzy złożyli projekt ustawy Prawo o prokuraturze. Dzięki temu połączono w Polsce funkcję Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego, a także zmieniono strukturę i wzmocniono uprawnienia polskiej prokuratury. W resorcie pracował nad rozwiązaniami zapobiegającymi wyłudzeniom podatku VAT oraz był autorem przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności wprowadzających nowe typy przestępstw drogowych i zaostrzających sankcje za przestępstwa popełnione w stanie nietrzeźwości, a także po użyciu narkotyków lub dopalaczy. Między innymi dzięki tym przepisom w ostatnich latach poprawił się stan bezpieczeństwa na polskich drogach. W resorcie zajmował się także obroną praw zwierząt. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów. W resorcie sprawiedliwości na przestrzeni lat nadzorował niemal wszystkie departamenty oraz Służbę Więzienną. Nadzorował także zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Był przewodniczącym Rady Penitencjarnej oraz członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Był także wiceprzewodniczącym Międzyresortowego Zespołu Do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych. Miał udział w powstaniu Śląsko-Zagłębiowskiego Związku Metropolitalnego oraz zmianie statusu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk na instytucję współfinansowaną przez państwo.

Żonaty, ma córkę.

Zadania:

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika (Dz. U. poz. 2121).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2020 12:15 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Wójcik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Michał Wójcik 6.0 21.10.2021 16:45 Andrzej Haber
Michał Wójcik 5.0 30.04.2021 10:27 Daria Chełstowska
Michał Wójcik 4.0 29.04.2021 17:29 Daria Chełstowska
Michał Wójcik 3.0 14.12.2020 12:36 Beata Żmijewska
Michał Wójcik 2.0 04.12.2020 10:04 Beata Żmijewska
Michał Wójcik 1.0 03.11.2020 12:15 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}