W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nadzór właścicielski

Prezes Rady Ministrów koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach i dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. 

W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach, Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki, w szczególności w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów, skierowane do podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa. Prezes Rady Ministrów może również określać dobre praktyki w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego,  społecznej odpowiedzialności biznesu oraz  sponsoringu, skierowane do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Dokumenty wydane przez Prezesa Rady Ministrów:

Materiały

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa
Zasady​_nadzoru​_wlascicielskiego​_nad​_spolkami​_SP​_​_28​_09​_2017​_(1).pdf 7.00MB
Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa
KierunkiPodpisane​_28​_09​_2017​_(1).pdf 3.17MB
Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa
WYTYCZNE​_Firmy​_audytorskie​_podpisane​_(2).pdf 1.15MB
Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2018
WYTYCZNE​_Sprawozdan​_2018​_podpisane​_(2).pdf 11.45MB
Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2019
Wytyczne​_2019.pdf 11.79MB

Dokumenty wydane przez Prezesa Rady Ministrów (pliki w formacie docx):

Materiały

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
ZasadyNadzoru​_KPRM​_28​_09​_2017.docx 0.16MB
Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa,
Kierunki​_polityki​_wlascicielskiej​_w​_zakresie​_zbywania​_akcji​_i​_udzialow​_28​_09​_2017.docx 0.08MB
Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa,
WYTYCZNE​_Biegli​_rewidenci​_28​_09​_2017.docx 0.09MB
Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017,
WYTYCZNE​_Sprawozdan-2017​_28​_09​_2017.docx 0.11MB
Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2018.
WYTYCZNE​_Sprawozdan2018.docx 0.12MB
Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2019.
WYTYCZNE​_Sprawozdan2019.docx 0.12MB