W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego

Piotr Gliński

Odpowiada za opiekę nad teatrem, muzyką, baletem, operą, sztukami plastycznymi, literaturą, filmem, muzealnictwem, kulturą ludową, szkolnictwem artystycznym, edukacją kulturalną, ochroną zabytków, archiwami państwowymi i wymianą kulturalną z zagranicą, a także koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych i przygotowywanie programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Urodził się 20 kwietnia 1954 r. w Warszawie.

Profesor socjologii i magister ekonomii, wykładowca akademicki, w latach 2005-2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, od 2014 r. przewodniczący Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Studiował w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie ekonomii. Odbył studia doktoranckie w Zakładzie Badań nad Stylami Życia Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się również w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w 1997 r. W 2008 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1997-2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, w którym pracuje od 1998 r. (obecnie na urlopie bezpłatnym).

W latach 70. i 80. działacz opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” (m.in. w Komisji Interwencji i Mediacji Regionu „Mazowsze”). Od lat 80. aktywny w pracach organizacji pozarządowych. Był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego. W 1997 r. kandydował do Sejmu w ramach Wyborczej Koalicji Liderów Ekologicznych z listy UW. Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KLON/JAWOR oraz współzałożycielem i wieloletnim członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W roku 2011 za zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2009 r. został powołany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w skład Narodowej Rady Rozwoju, następnie został członkiem Zespołu Koordynacyjnego tego gremium.
Od 2010 r. współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, od 2015 r. jest członkiem PiS, a od 2016 r. – członkiem Komitetu Politycznego PiS. Pełni też funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł na Sejm VIII kadencji, 13 października 2019 r. ponownie uzyskał mandat posła, kandydując w okręgu łódzkim.

W latach 2015 – 2019 pełnił urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego i – od czerwca 2019 r. – Przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Zadania:

Wykonuje zadania Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 oraz z 2019 r. poz. 2020), a także zadania Przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Strona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2020 12:05 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Gliński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Piotr Gliński 5.0 26.10.2021 17:07 Joanna Bronka
Piotr Gliński 4.0 26.10.2021 16:18 Joanna Bronka
Piotr Gliński 3.0 19.05.2021 08:01 Beata Żmijewska
Piotr Gliński 2.0 14.12.2020 12:24 Beata Żmijewska
Piotr Gliński 1.0 03.11.2020 12:05 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}