W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej”

12.04.2021

Dnia 10.11.2020 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr POIS.01.03.01-00-0001/20 na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej”. Kwota dofinansowania ze środków unii europejskiej wynosi 66 457 535,21 zł. natomiast koszt kwalifikowalny projektu to 72 797 528.21 zł.

Budynki będące w zarządzie Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (łącznie 19 budynków), zlokalizowane w Warszawie oraz na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej. Głównym celem postawionym przez uczestników projektu na etapie jego planowania było uzyskanie jak największej oszczędności energii przy jak najniższym koszcie inwestycyjnym i eksploatacyjnym. Dlatego też wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji został dokonany w oparciu o uprzednio sporządzone audyty energetyczne wg metodyk opisanych w krajowych aktach prawnych. Przedsięwzięcia te są optymalne i odznaczają się najwyższą efektywnością energetyczną. Poza termomodenizacją obejmującą ocieplenie przegród zewnętrznych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę lub modernizację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zastosowane zostaną również wysokowydajne pomy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz systemy oświetlenia wewnętrznego LED. Nad pracą systemów energetycznych poszczególnych budynków będzie czuwał komputerowy system zarządzania energią umożliwiający pełną optymalizację zużycia energii przez dany budynek oraz zdalne sterowanie poszczególnymi instalacjami i systemami.

W wyniku realizacji projektu obniżeniu ulegnie:  obliczeniowe zapotrzebowanie na energię użytkową o 50%, obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową o 68%, emisja dwutlenku węgla o 60%. Zwiększeniu ulegnie też wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W grudniu ur. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej COAR opublikowane zostało ogłoszenie o nieograniczonym przetargu publicznym na wybór generalnego wykonawcy inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwa wybór najkorzystniejszej oferty.

Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 30.06.2023 r.