3/2019 Petycja w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

  1. Petycja w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
  2. Data złożenia petycji: 5 lutego 2019 r.
  3. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana petycja: Sebastian Adamowicz
  4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz spsoobu załatwienia petycji:
    •   odpowiedź na petycję została udzielona w dniu 9 kwietnia 2019 r.

 

jpg Odwzorowanie cyfrowe petycji ws. bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

0.11MB

pdf Odpowiedź na petycję 3/2019

0.14MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.04.2019 14:56
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 14.05.2019 13:32
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Izabela Drelich-Sikorska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
3/2019 Petycja w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 1.0 09.04.2019 14:56 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
3/2019 Petycja w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 1.1 14.05.2019 13:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP