4/2019 Petycja w sprawie potrzeby nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy o giełdach towarowych

  1. Petycja w sprawie zmian Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu, trybu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd niektórych informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych towarowego domu maklerskiego, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich.
  2. Data złożenia petycji: 4 lutego 2019 r., wpływ do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w dniu15 lutego 2019 r.
  3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu  w interesie, którego petycja jest składana: Sebastian Adamowicz.
  4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: odpowiedź na petycję została udzielona w dniu: 11 maja 2019 r.

pdf Odwzorowanie cyfrowe petycji z dnia 2019-02-04

0.02MB

pdf Odpowiedź na petycję 4/2019

0.06MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.05.2019 13:28
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 14.05.2019 13:28
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Dariusz Domżalski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
4/2019 Petycja w sprawie potrzeby nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy o giełdach towarowych 1.0 14.05.2019 13:28 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP