6/2019 Petycja w sprawie zmiany ustawy o przedsiębiorstwach państwowych

  1. Petycja w sprawie zmiany ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
  2. Data złożenia petycji: 4 marca 2019 r.
  3. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana petycja: Sebastian Adamowicz
  4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:
  • odpowiedź na petycję została udzielona w dniu 3 czerwca 2019 r.

pdf Petycja w sprawie zmiany ustawy o przedsiębiorstwach państwowych

0.04MB

pdf Petycja w sprawie zmiany ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

0.03MB

pdf Odpowiedź ws. petycji dotyczącej zmiany w ustawach o przedsiębiorstwach państwowych i w ustawie o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.06.2019 12:50
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 03.06.2019 12:50
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
6/2019 Petycja w sprawie zmiany ustawy o przedsiębiorstwach państwowych 1.0 03.06.2019 12:50 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP