Agencja S&P ogłosiła rating Polski – komentarz MPiT

Na szarym tle napis Dane gospodarcze. Po lewej stronie wykres kołowy.

Agencja S&P utrzymała rating dla Polski na poziomie A-, jednocześnie pozostawiając perspektywę stabilną. To utrzymanie decyzji z października 2018 roku, kiedy to Agencja podwyższyła rating Polski z BBB+ do A- z perspektywą stabilną. Za utrzymaniem stabilnej perspektywy świadczy oczekiwany wysoki wzrost gospodarczy, korzystna sytuacja ekonomiczna Polski oraz bezpieczny poziom deficytu sektora finansów publicznych. Z pewnością dostrzeżono dużą przestrzeń fiskalną Polski. Warto podkreślić fakt, iż dodatnia korekta prognozowanego wzrostu PKB oraz szacunek inflacji w dolnym przedziale celu inflacyjnego, będą korzystnie oddziaływać na dochody budżetowe, zmniejszając obciążenie wynikające z rządowego pakietu fiskalnego.

Wg prognoz agencji deficyt sektora finansów publicznych Polski na 2019 r. osiągnie poziom 1,5 proc., a deficyt sektora gg na 2020 r.wyniesie 2,6 proc. Podwyższono jednocześnie prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 3,9 proc. z 3,4 proc., a na 2020 r. do 3,1 proc. z 3,0 proc. Zdaniem agencji wzrost płac realnych, inwestycje publiczne finansowane ze środków UE oraz stymulacja fiskalna powinny wspierać wzrost gospodarczy Polski w bieżącym roku.

S&P zauważyło także, że rosną ryzyka zewnętrzne. Jednym z nich jest spowolnienie gospodarcze w Niemczech - czyli głównego partnera handlowego Polski. Prognoza PKB Niemiec na ten rok została obniżona do 0,8%. W naszej ocenie gospodarka nadal wykazuje się odpornością na szoki zewnętrzne, stąd nie wpłynęło to na zmianę perspektywy.

To już druga agencja, która potwierdziła dotychczasowy rating. Podobnie postąpił przed dwoma tygodniami Fitch, utrzymując ocenę na poziomie A- (siódmy poziom), z perspektywą stabilną. Za tydzień (19 kwietnia) oczekujemy utrzymania dotychczasowego ratingu ze strony Agencji Moody’s (A2 z perspektywą stabilną).

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.04.2019 11:09
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 15.04.2019 11:09
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska