Akcje pracownicze i zobowiązania umowne

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii przejął część kompetencji po zlikwidowanym dziale administracji rządowej - Skarb Państwa, w tym:

  • nieodpłatne udostępnianie akcji/ udziałów spółek Skarbu Państwa osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm.),
  • nadzorowanie realizacji zobowiązań wynikających z umów prywatyzacji i komunalizacji oraz wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa określonych w umowach, na podstawie art. 105 ustawy - Przepisy wprowadzające zasady zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260).

 

 

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm. )
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:23
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 04.01.2019 16:23
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Osiecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Akcje pracownicze i zobowiązania umowne 1.0 04.01.2019 16:23 Marta Osiecka Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP