Analizy ekonomiczne

Article List

Inflacja w czerwcu – komentarz MPiT do danych GUS i Eurostat
28.06.2019

Inflacja w czerwcu – komentarz MPiT do danych GUS i Eurostat

Według szybkiego szacunku GUS inflacja w czerwcu 2019 r. wzrosła o 2,6 proc. (r/r). Tempo wzrostu cen jest szybsze niż notowane w maju, kiedy inflacja wyniosła 2,4 proc. W ujęciu miesięcznym wzrost cen wyniósł 0,3 proc. Na ten wynik wpłynął przede wszystkim wzrost cen paliw (3,1 proc. r/r). Wzrosły także ceny żywności i napojów bezalkoholowych o 5,7 proc. (r/r), natomiast spadły ceny nośników energii (1,0 proc., r/r).Obserwowany wzrost cen pozostaje w obszarze zgodnym z polityką monetarną i utrzymuje się w celu inflacyjnym.
Produkcja budowlano-montażowa i sprzedaż detaliczna w maju 2019 roku – komentarz MPiT
24.06.2019

Produkcja budowlano-montażowa i sprzedaż detaliczna w maju 2019 roku – komentarz MPiT

Według wstępnych danych GUS, w maju br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 9,6 proc. r/r, co stanowi bardzo dobry wynik, szczególnie uwzględniając wysoką bazę sprzed roku, kiedy to produkcja budowlana wzrosła o 20,7 proc. Równie dobrych odczytów spodziewamy się w kolejnych miesiącach, co powinno przełożyć się na wzrost stopy inwestycji w całym 2019 roku.
Produkcja sprzedana przemysłu w maju 2019 r. – komentarz do danych GUS
21.06.2019

Produkcja sprzedana przemysłu w maju 2019 r. – komentarz do danych GUS

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w maju 2019 roku była o 7,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w maju wzrosła o 5,1 proc.
Zatrudnienie i wynagrodzenie w maju 2019 r. – komunikat MPiT
19.06.2019

Zatrudnienie i wynagrodzenie w maju 2019 r. – komunikat MPiT

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane z rynku pracy za maj br. Dynamikę wynagrodzeń można uznać za bardzo dobrą. Natomiast zatrudnienie - poniżej oczekiwań rynku.
Inflacja i handel zagraniczny w UE - informacja o danych Eurostat
18.06.2019

Inflacja i handel zagraniczny w UE - informacja o danych Eurostat

Jak podaje Eurostat, w maju wzrost wskaźnika inflacji HICP spowolnił wobec kwietnia do 1,2% z 1,7% w strefie euro, a w całej UE do 1,6% z 1,9% (r/r). W strefie euro najwyższy wzrost rocznego wskaźnika inflacji HICP odnotowano dla energii (+3,8%). Najwyższy wkład do rocznej stopy inflacji w strefie euro miały usługi (+0,47 p.p.) i energia (+0,38 p.p.). Najniższy wzrost wskaźnika odnotowano na Cyprze (+0,2%), w Portugalii (+0,3%) i Grecji (+0,6%), natomiast najwyższy w Rumunii (+4,4%), na Węgrzech (+4%) i Łotwie (+3,5%). Dla Polski wskaźnik wyniósł 2,2% i wzrósł wobec kwietnia o 0,1 p.p., podobnie jak w krajach regionu.
Koszty pracy w UE - komentarz MPiT do danych Eurostat
17.06.2019

Koszty pracy w UE - komentarz MPiT do danych Eurostat

Godzinowe koszty pracy w Unii Europejskiej w I kw. 2019 r. wzrosły przeciętnie o 2,6% w porównaniu z tym samym kwartałem 2018 r., podał Eurostat. Koszty pracy związane z wynagrodzeniem wzrosły przeciętnie o 2,7%, a pozapłacowe koszty pracy o 2,1%.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju – komentarz MPiT do danych GUS
14.06.2019

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju – komentarz MPiT do danych GUS

Według GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu z kwietniem br. W porównaniu z majem 2018 roku ceny wzrosły o 2,4 proc. Dane są nieco wyższe (+0,1 p.p.) wobec opublikowanego 4 czerwca szybkiego szacunku wskaźnika.
Komentarz minister Jadwigi Emilewicz nt. produkcji przemysłowej w kwietniu 2019 r.
13.06.2019

Komentarz minister Jadwigi Emilewicz nt. produkcji przemysłowej w kwietniu 2019 r.

Polska na wyraźnym plusie, w strefie euro spadki.
Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku (według wstępnych danych GUS z dnia 11 czerwca 2019 roku)
11.06.2019

Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku (według wstępnych danych GUS z dnia 11 czerwca 2019 roku)

Tempo wzrostu polskich obrotów towarowych znowu pozytywnie zaskoczyło. W okresie styczeń-kwiecień br. polski eksport towarów zwiększył się o 4,7 proc. (tj. o blisko 3,4 mld EUR), do 75,6 mld EUR, a import o 2,9 proc. (tj. o 2,1 mld EUR), do 75,8 mld EUR. Notowane w pierwszych czterech miesiącach br. szybsze tempo wzrostu eksportu towarów niż ich importu, pozwoliło na ok. 8,5-krotną redukcje deficytu obrotów towarowych, do ok. 167 mln EUR.
Komentarz minister Jadwigi Emilewicz nt. handlu zagranicznego Polski w okresie styczeń-kwiecień 2019 r.
11.06.2019

Komentarz minister Jadwigi Emilewicz nt. handlu zagranicznego Polski w okresie styczeń-kwiecień 2019 r.

Według najnowszych danych GUS tempo wzrostu polskich obrotów towarowych znowu pozytywnie zaskoczyło. W okresie styczeń-kwiecień br., w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r., polski eksport towarów zwiększył się o 4,7% (tj. o blisko 3,4 mld EUR), do 75,6 mld EUR, a import o 2,9% (tj. o 2,1 mld EUR), osiągając 75,8 mld EUR. Notowane w pierwszych czterech miesiącach br. szybsze tempo wzrostu eksportu towarów niż ich importu, pozwoliło na ok. 8,5-krotną redukcje deficytu obrotów towarowych, do ok. 167 mln EUR.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.02.2019 11:19
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 01.02.2019 11:19
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska