BDG-V.2610.7.2019.PS Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia: BDG-V.2610.7.2019.PS
  • Data rozpoczęcia: 12.02.2019
  • Data zakończenia: 30.04.2019
  • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia: Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 01.03.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); Załącznik Nr 2 – istotne postanowienia umowy; Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług; Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób; Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego, Załącznik Nr 5 do IPU - protokół odbioru, Załącznik Nr 6 do IPU - wykaz osób, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.02.2019 r., Zmiany SIWZ z dnia 15.02.2019 r., Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.02.2019 r., Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 22.02.2019 r., Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.02.2019 r. Zmiany SIWZ z dnia 26.02.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 12.000,00 zł, Informacje z otwarcia ofert z dnia 01 marca 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Informacja z dnia 7 marca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pliki do pobrania:

pdf Ogłoszenie_o_zamówieniu_7PS19.pdf

0.18MB

pdf Zał_1_SOPZ_7PS19.pdf

0.09MB

pdf Zał_2_IPU_7PS19.pdf

0.07MB

docx Zał_3_oświadczenie_warunki_7PS19.docx

0.03MB

docx Zał_4_oświadczenie_wykluczenie_7PS19.docx

0.03MB

doc Zał_5_grupa_kapitałowa_7PS19.doc

0.05MB

doc Zał_6_wykaz_dostaw_7PS19.doc

0.04MB

doc Zał_7_wykaz_osób_7PS19.doc

0.05MB

doc Zał_5_do_IPU_Protokół_odbioru_7PS19.doc

0.07MB

docx Zał_6_do_IPU_Wykaz_osób_7PS19.docx

0.02MB

pdf SIWZ_7PS19a.pdf

0.11MB

doc Zał_8_FO_7PS19.doc

0.07MB

pdf Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_7PS19.pdf

0.07MB

pdf Zmiany_SIWZ_15022019.pdf

0.04MB

pdf Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2_7PS19.pdf

0.07MB

pdf Wyjaśnienia_i_zmiany_SIWZ_22022019.pdf

0.09MB

pdf Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_26022019.pdf

0.07MB

pdf Zmiany_SIWZ_26022019_7PS19.pdf

0.04MB

pdf Informacja_z_otwarcia_ofert_719PS.pdf

0.02MB

pdf Informacja_o_wyborze_na_strone_7PS19.pdf

0.03MB

pdf Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_7ps19.pdf

0.13MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.02.2019 14:26
Osoba publikująca: Piotr Szymański
Zmodyfikowano: 03.04.2019 09:50
Osoba modyfikująca: Piotr Szymański
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Szymański
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.0 12.02.2019 14:26 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.1 12.02.2019 15:41 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.2 14.02.2019 12:23 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.3 15.02.2019 16:05 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.4 22.02.2019 15:15 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.5 22.02.2019 15:16 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.6 26.02.2019 15:48 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.7 01.03.2019 13:34 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.8 01.03.2019 13:35 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.9 07.03.2019 13:21 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 2.0 03.04.2019 09:46 Piotr Szymański Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 2.1 03.04.2019 09:50 Piotr Szymański Piotr Szymański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP